За да подигнете криптовалута од Вашиот едукативен пакет, кликнете подолу и постапувајте во согласност со инструкцијата.
ПОДИГНУВАМ КРИПТОВАЛУТА

ПОДИГНИ КРИПТОВАЛУТА

Уште сега, можете да станете сопственици на нови единици криптовалута и да ја започнете Вашата авантура со инвестиции во светот на модерните технологии. Тоа може да биде добар момент, бидејќи пазарот на криптовалутите сè уште е плиток, односно неговата сумарна вредност е релативно мала. Тоа означува дека имајќи дури и мал капитал, можете да можете да влијаете врз однесувањето на курсевите на криптовалутите и благодарение на тоа да заработувате од зголемувањата.

БРЗО

- може да се испраќаат неограничено до кое било место на светот, 7 дена во неделата, 24 часа на денy

БЕЗБЕДНО

- со нив може да се извршуваат многу брзи плаќања, без потреба од користење на банкарски системи и плаќање на големи провизии

ВИСОК КВАЛИТЕТ

- имаат висока трансакциска безбедност, плаќањата се неотповикливи и транспарентни

Како безбедно да ја започнете Вашата авантурата со криптовалутите?


Најразумно решение е долгорочна инвестиција. Искусните трговци советуваат држење на единиците најмалку една година и евентуално зголемување на паричникот при намалувањата, правејќи балансирање на просечната цената на криптовалутите. На инвеститорите почетници не им се препорачува краткорочна спекулација, бидејќи таа бара осет, емоционална контрола и големо искуство.

Неговата стандардна цена изнесува 1990 MKD. Меѓутоа ни останаа уште 100 пакети „Ripple Plus“ во промоција, којашто е многу исплатлива.

Два „Стартни пакети Ripple“ без рабат Еден „Пакет Ripple Plus“
со рабат
Рабат Нема -30%
Трошок за реализација на нарачката 130 MKD x 2 = 260 MKD Гратис со пакет ПЛУС
Цена 1990 MKD x 2 = 3980 MKD 2786 MKD
Вкупно 4240 MKD 2786 MKD