Скъпи потребителю,
За да можете да вземете единиците от цифровата си криптовалута, сме длъжни да извършим проверка на Вашите данни и познания в сферата на криптовалутата. За тази цел, молим, попълнете правилно анкетата по-долу, състояща се от редица въпроси, относно Вашите данни и ниво на знания. Попълването на формуляра е задължително, а в случай, че откажете да го попълните или подадете непълна информация, формулярът ще бъде анулиран, а заявката за получаване на криптовалутата отхвърлена. Затова Ви молим, внимателно да се запознаете с въпросите и да дадете верни отговори. Ще признаем анкетата за попълнена едва,когато отговорите правилно на всички въпроси. Не трябва да забравяте, че е задължително да посочите точните данни, тъй като процесът на изпращане на криптовалутата на посочения в анкетата адрес на портфейла е необратим. Вашите данни са сигурни и не се предоставят на трети лица.

ОПИТ И ЗНАНИЯ ОТ ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИРАНЕТО

Разбирате ли как работят портфейлите за криптовалута и знаете ли, че предоставянето на неправилни данни при прехвърляне на криптовалути може да доведе до загуба на единици?

 Разполагате ли със знания или опит в областта на финансовите пазари, които Ви дават възможност за съзнателно вземане на решения, свързани с риска при боравене с финансови инструменти?

ТЕСТ ЗА ЗНАНИЯ

1. Какво представлява криптовалутата?

2. Какво представлява технологията блокчейн (blockchain)

3. В какво се състои капитализирането на пазара на криптовалутата?

4. Какво означава съкращението BTC

5. Трябва ли да плащам данък върху дохода при търговия с криптовалути?