Vážený kliente,
Aby bylo možné vybrat jednotky vaší digitální měny, musíme ověřit vaše údaje a znalosti z oblasti kryptoměn. Za tímto účelem prosím vyplňte následující dotazník, který se skládá ze série otázek týkajících se vašich údajů a úrovně znalostí. Vyplnění formuláře je povinné a v případě jeho nevyplnění nebo poskytnutí neúplných informací bude formulář zamítnut a možnost žádosti o vydání kryptoměny bude odmítnuta. Proto si prosím pečlivě přečtěte otázky a uveďte pravdivé odpovědi. Dotazník budeme považovat za dokončený až v momentě, kdy správně zodpovíte všechny otázky. Pamatujte také na to, abyste uvedli přesné údaje, protože proces odeslání kryptoměny na adresu uvedenou v dotazníku je nevratný. Vaše údaje jsou v bezpečí a nezpřístupňujeme je třetím osobám.

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI V OBLASTI INVESTIC

Chápete, jak kryptoměnové peněženky fungují, a jste si vědomi toho, že poskytnutí nesprávných údajů při převodu kryptoměn může mít za následek ztrátu vlastněných jednotek?

Máte znalosti nebo zkušenosti v oblasti finančních trhů, které vám umožňují dělat vědomá rozhodnutí spojená s rizikem obchodování s finančními nástroji?

 TEST ZNALOSTÍ

1. Co je to kryptoměna

2. Co je technologie blockchain?

3. Na čem závisí kapitalizace na trhu kryptoměn?

4. Co znamená zkratka BTC?

5. Musím platit daň z příjmu z obchodování s kryptoměnami?