Αγαπητέ πελάτη,
Για να μπορέσεις να συλλέξεις τις μονάδες του ψηφιακού σου νομίσματος, πρέπει να επαληθεύσουμε τα στοιχεία σου καθώς και τις γνώσεις σου στο θέμα των κρυπτονομισμάτων. Για τον σκοπό αυτό, συμπλήρωσε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τα στοιχεία σου και το επίπεδο γνώσεως που έχεις. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση αρνήσεως της συμπλήρωσής του ή εάν οι πληροφορίες που υποβληθούν είναι ελλειπείς, το έντυπο θα αποκλειστεί και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως αποπληρωμής του κρυπτονομίσματος θα απορριφθεί. Παρακαλούμε λοιπόν όπως διαβάσεις προσεκτικά τις ερωτήσεις και δώσεις αξιόπιστες απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο θα κριθεί συμπληρωμένο μόνο όταν απαντήσεις ορθώς σε όλες τις ερωτήσεις. Θυμήσου επίσης να παράσχεις τα ακριβή σου στοιχεία, επειδή η διαδικασία αποστολής των κρυπτονομισμάτων στην υποδειχθείσα επί του ερωτηματολογίου διεύθυνση είναι μη-αναστρέψιμη. Τα δεδομένα σου είναι ασφαλή και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Γνωρίζεις πώς λειτουργούν τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και αντιλαμβάνεσαι ότι η παροχή λανθασμένων δεδομένων κατά τη μεταφορά κρυπτονομισμάτων μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια μονάδων;

Έχεις γνώση ή εμπειρία στους τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών, που να σου επιτρέπουν να λαμβάνεις συνειδητές αποφάσεις σχετικά με τον κίνδυνο διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων;

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

1. Τι είναι το κρυπτονόμισμα;

2. Τι είναι η τεχνολογία blockchain

3. Σε τι έγκειται η κεφαλαιοποίηση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων;

4. Τι σημαίνει το ακρωνύμιο BTC;

5. Πρέπει να πληρώσω φόρο εισοδήματος για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων;