Почитувани,
За да можете да ги подигнете единиците на Вашата криптовалута, обврзани сме да извршиме верификација на Вашите податоци и на Вашето познавање на криптовалутите. Пополнувањето на формуларот е задолжително; а во случај на одбивање да се пополни или во случај на некомплетни информации, формуларот ќе биде дисквалификуван, а можноста да се бара предавање на криптовалутата ќе биде одбиена. Па затоа, Ве молиме внимателно да се запознаете со прашањата и да дадете веродостојни одговори. Анкетата ќе ја третираме како пополнете, дури во моментот, кога правилно ќе одговорите на сите прашања. Исто така, треба да имате на ум дека треба да внесете точни податоци, бидејќи процесот на испраќање на криптовалутата на адресата на паричникот наведена во анкетата е неповратен. Вашите податоци се безбедни и не им се соопштуваат на трети лица.

ИСКУСТВО И ЗНАЕЊЕ ОД ОБЛАСТА НА КРИПТОВАЛУТИТЕ

Дали разбирате, како функционираат паричниците за криптовалути и дали сте свесни дека наведувањето на погрешни податоци при трансфери на криптовалути може да резултира со губење на поседуваните единици?

Дали располагате со знаење или искуство од областа на финансиските пазари, коишто овозможуваат свесно носење на одлуки поврзани со ризиците од трговија со финансиски инструменти?

ТЕСТ НА ЗНАЕЊЕ

1. Што е криптовалута?

2. Што претставува технологијата блокчејн?

3. Во што се состои капитализацијата на пазарот на криптовалути?

4. Што означува кратенката „BTC“?

5. Дали од обртот со криптовалути морам да плаќам данок на доход?