Drogi kliencie,
By móc odebrać jednostki swojej cyfrowej waluty jesteśmy zobowiązani zweryfikować Twoje dane oraz wiedzę z zakresy kryptowalut. W tym celu prosimy o poprawne wypełnienie poniższej ankiety składających się z serii pytań dotyczących Twoich danych i poziomu wiedzy. Wypełnienie formularza jest obowiązkowe, a w przypadku odmowy jego wypełnienia lub niekompletnych informacji formularz zostanie zdyskwalifikowany, a możliwość ubiegania się o wydanie kryptowaluty zostanie odrzucona. Prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z pytaniami i udzielenie rzetelnych odpowiedzi. Ankietę uznamy za wypełnioną dopiero w momencie, w którym poprawnie odpowiesz na wszystkie pytania. Należy również pamiętać o podaniu dokładnych danych, gdyż proces wysłania kryptowaluty na wskazany w ankiecie adres portfela jest nieodwracalny. Twoje dane są bezpieczne i nieudostępniane osobom trzecim.

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA Z ZAKRESU INWESTYCJI

Czy rozumiesz, jak działają portfele kryptowalut i czy jesteś świadom tego, że podanie błędnych danych przy transferach kryptowalut może wiązać się z utratą posiadanych jednostek?

Czy dysponujesz wiedzą lub doświadczeniem z zakresy rynków finansowych, które umożliwiają świadome podejmowanie decyzji związanych z ryzykiem obracania instrumentami finansowymi?

TEST WIEDZY

1. Czym jest kryptowaluta?

2. Czym jest technologia blockchain?

3. Na czym polega kapitalizacja na rynku kryptowalut?

4. Co oznacza skrót BTC?

5. Czy od obrotu kryptowalutami musze płacić podatek dochodowy?