Kära kund,
För att kunna ta emot enheterna av din digitala valuta måste vi verifiera dina uppgifter och kunskap inom kryptovalutor. För detta ändamål, vänligen fyll i korrekt följande enkät bestående av en serie frågor om dina uppgifter och kunskapsnivå. Det är obligatoriskt att fylla i formuläret, och i händelse av vägran att fylla i det eller ofullständig information, kommer formuläret att diskvalificeras och möjligheten att ansöka om utdelning av kryptovalutan att avvisas. Läs därför frågorna noggrant och ge tillförlitliga svar. Vi kommer att anse undersökningen vara ifylld först när du har svarat korrekt på alla frågor. Du bör också komma ihåg att tillhandahålla korrekt information, eftersom processen för sändningen av kryptovalutan till adressen av plånboken som anges i undersökningen är irreversibel. Dina uppgifter är säkra och lämnas inte ut till tredje part.

ERFARENHET OCH KUNSKAP INOM INVESTERING

Förstår du hur plånböcker för kryptovaluta fungerar och är du medveten om att felaktiga uppgifter vid överföring av kryptovalutor kan leda till förlust av de enheter man äger?

Disponerar du med kunskap eller erfarenhet inom finansmarknader som möjliggör medvetet beslutsfattande i samband med risken som omsättning av finansiella instrument innehar?

KUNSKAPSTEST

1. Vad är kryptovaluta?

2. Vad är blockchain teknologin?

3. Kapitalisering på marknaden av kryptovalutor, vad går den ut på?

4. Vad innebär förkortningen BTC?

5. Måste jag betala inkomstskatt för handel med kryptovalutor?