Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους κανόνες για την συλλογή, την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων που παρέχονται από τους Χρήστες εν σχέσει με την χρήση της Ιστοσελίδας, η οποία συνίσταται τόσο στην χρήση αρχείων cookies στον υπολογιστή του Χρήστη όσο και στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τους Χρήστες για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και των άλλων μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως την συλλογή, καταγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, αλλαγή, κοινή χρήση και άλλη εκμετάλλευση των δεδομένων. Όλες οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο έχουν την έννοια που τους δίνεται στους Όρους και Διατάξεις της Υπηρεσίας Cryptoeddu.com, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα.

§1
Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων

 1. Ο Διαχειριστής – εταιρεία Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα ώστε να καθίσταται δυνατή η χρήση της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών υπόκεινται σε ειδική προστασία και χρησιμοποιούνται μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από την δοθείσα συγκατάθεση. Η βάση προσωπικών δεδομένων διατηρείται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο που ισχύει για την έδρα του Διαχειριστή και σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής συνύπαρξης.
 3. Καθήκοντα του Διαχειριστή:
  • διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στον Διαχειριστή από τους Χρήστες, ιδίως έναντι της πρόσβασης σε αυτά μη-εξουσιοδοτημένων ατόμων·
  • εξασφάλιση στους εγγεγραμμένους Χρήστες της υλοποίησης των δικαιωμάτων τους, ιδίως του δικαιώματος επιθεώρησης των προσωπικών τους δεδομένων, το δικαίωμα απαίτησης ενημερώσεων και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.

§2
Προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τους Χρήστες

 1. Οι χρήστες παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε εθελοντική βάση, ωστόσο, είναι απαραίτητα για την χρήση της Ιστοσελίδας, η μη-παροχή τους καθιστά την χρήση της Ιστοσελίδας αδύνατη.
 2. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται προορίζονται για χρήση από τον Διαχειριστή.
 3. Κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, οι διακομιστές συλλέγουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης και περιέχονται στα αρχεία καταγραφής του συστήματος. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν διάφορα δεδομένα, π.χ. την διεύθυνση e-mail, την διεύθυνση IP, τον τύπο μηχανής αναζήτησης, τον ιστότοπο που επισκέφθηκε ο χρήστης αμέσως πριν από την χρήση της Ιστοσελίδας, την ώρα εισόδου στην Ιστοσελίδα καθώς και άλλα στατιστικά δεδομένα. Ο διαχειριστής τα χρησιμοποιεί ώστε να εξασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για τεχνικούς και στατιστικούς σκοπούς.
 4. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των Χρηστών με σκοπό την εκτέλεση των Παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής Εκπαιδευτικών Πακέτων και των Δωρεάν Παροχών στα Εκπαιδευτικά Πακέτα, για την επεξεργασία διαδικτυακών ή εκτός-σύνδεσης διακανονισμών, ιδίως δεδομένων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή για άλλα οικονομικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής που πραγματοποιεί ο Χρήστης (εξυπηρέτηση πληρωμών και εκτέλεση Παραγγελιών) και για την επακόλουθη επαφή με τους Χρήστες, καθώς και για την ανάπτυξη της Ιστοσελίδας και των μεταπωλητικών δραστηριοτήτων. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, ονομασία Χρήστη (login), ατομικό κωδικό πρόσβασης, ιστορικό συναλλαγών καθώς και όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους ίδιους τους Χρήστες.
 5. Ο Διαχειριστής μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικές με τεχνικά δεδομένα, ιδίως την διεύθυνση URL, τον τύπο των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση των Χρηστών στην Ιστοσελίδα, το αναγνωριστικό (ID) των συσκευών, τον τύπο δικτυακής σύνδεσης και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών.
 6. Εν σχέσει με την φύση μεμονωμένων Προϊόντων και Δωρεάν Παροχών, ενδέχεται να ζητηθεί από τον Χρήστη να παράσχει ορισμένα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα. Το εύρος των πρόσθετων δεδομένων θα αναφέρεται αναλόγως στους Όρους και Διατάξεις της Υπηρεσίας Cryptoeddu.com.

§3
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 1. Ο Διαχειριστής συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών με σκοπό την υλοποίηση των Παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης Εκπαιδευτικών Πακέτων και Δωρεάν Παροχών, το μάρκετινγκ των υπηρεσιών του καθώς και των υπηρεσιών τρίτων οντοτήτων, όπως και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και άλλων προωθητικών και διαφημιστικών υλικών. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ορίσει ότι δεν συμφωνεί με την λήψη εμπορικών πληροφοριών - κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηνύματος.
 2. Κάθε Χρήστης έχει τα δικαιώματα που απορρέουν από τον σχετικό νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για να δει τα προσωπικά του δεδομένα, να τα ενημερώσει ή να τα διαγράψει, ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης email: contact@cryptoeddu.com.
 3. Η Ιστοσελίδα μπορεί να κάνει χρήση, μεταξύ άλλων, του συστήματος Google Analytics (και άλλων παρόμοιων συστημάτων), δηλαδή μίας υπηρεσίας ανάλυσης της επισκεψιμότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών που παρέχονται από την Google, Inc. («Google») ή άλλες οντότητες. Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies». Η Google μπορεί να μεταφέρει αναγνωρισμένες πληροφορίες σε τρίτους μόνο εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο.
 4. Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί «cookies» για να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των Χρηστών. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στις συσκευές των χρηστών, τα οποία τους αναγνωρίζουν με έναν τρόπο απαραίτητο για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύουν: τις προσωπικές ρυθμίσεις του Χρήστη καθώς και προτάσεις για την αυτόματη συμπλήρωση των πεδίων των εντύπων, χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την απομνημόνευση των απαραίτητων δεδομένων για την σύνδεση του Χρήστη. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες cookies:
  • Action Cookies – αρχεία που αποθηκεύονται με σκοπό την καταγραφή της δραστηριότητας των χρηστών ενόσω εκείνοι χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Τα αρχεία αυτά παρέχουν στατιστικά δεδομένα βάσει των οποίων μπορεί να γίνει βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της Ιστόσελίδας. Προϋπόθεση για να λειτουργούν τα cookies είναι η αποδοχή τους από τον Χρήστη μέσω θετικής σχετικής ρύθμισης στο πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησής του.
  • Session Cookies – χρησιμοποιούνται σε σελίδες που περιέχουν επιλογή σύνδεσης – είναι αρχεία που αποθηκεύονται για τον προσδιορισμό της κατάστασης σύνδεσης του Χρήστη. Χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν ότι οι Χρήστες έχουν πρόσβαση σε σελίδες ορατές μόνο σε Χρήστες που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Τα session cookies προσγράφονται κατά την διαδικασία σύνδεσης του Χρήστη και διαγράφονται κατά την αποσύνδεση, δηλαδή όταν εκείνος κλικάρει στο πλήκτρο «Αποσύνδεση».
 5. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων του επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω της διεύθυνσης email: contact@cryptoeddu.com.
 6. Η αντιμετώπιση όλων των μορφών κλοπής ταυτότητας, απομύζησης πληροφοριών και άλλων παράνομων πρακτικών που αναφέρονται ως «phishing» αποτελεί μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες του Διαχειριστή. Για τον σκοπό αυτό, όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες, ιδίως δεδομένα όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας ή τα δεδομένα που παρέχονται στον Ιστότοπο και τα οποία προσφέρουν την δυνατότητα σύνδεσης, όπως το login και ο κωδικός πρόσβασης στον λογαριασμό του Χρήστη, συλλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της ασφάλειας δεδομένων.

§4
Περιεχόμενο και μηνύματα Χρηστών

 1. Ο Διαχειριστής αποθηκεύει στους διακομιστές του, διασφαλίζοντας συνάμα την πλήρη ασφάλειά τους: τα δεδομένα που αποστέλλονται από τους Χρήστες, ιδίως τα μηνύματα που αποστέλλονται από τον Χρήστη σε όλες τις ενότητες της Ιστοσελίδας καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές για την Αγορά Εκπαιδευτικών Πακέτων.

§5
Ανάθεση ή κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών με άλλες οντότητες

 1. Ο Χρήστης συμφωνεί με τη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων από τον Διαχειριστή, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην § 3 σημείο 1 παραπάνω, σε θυγατρικές και συγγενείς ως προς τον Διαχειριστή οντότητες, καθώς και στους επιχειρηματικούς εταίρους και τους παρόχους υπηρεσιών του Διαχειριστή.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα μεταφέρονται σε άλλες οντότητες για διαχειριστικούς σκοπούς ή για την συγκέντρωση των δεδομένων, καθώς και όταν αυτό απαιτείται από την σχετική νομοθεσία ή λόγω εξαγορών είτε συγχωνεύσεων που αφορούν στον Διαχειριστή.

§6
Τελικές διατάξεις

 1. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει μη-παραγγελθέντα μηνύματα στους Χρήστες. Αυτά θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία της Ιστοσελίδας (π.χ. αλλαγές στη λειτουργία) ή και μη-εμπορικές (π.χ. ευχές, μηνύματα συστήματος). Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να ορίσει ότι δεν συμφωνεί με την λήψη τέτοιου είδους πληροφοριών κλικάροντας στον σύνδεσμο που παρέχεται υπό του μηνύματος.
 2. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (π.χ. με τη μορφή λογότυπων τρίτων οντοτήτων), οι οποίοι, εάν πατηθούν, θα ανακατευθύνουν το πρόσωπο που περιηγείται την Ιστοσελίδα σε μια εξωτερική ιστοσελίδα. Το γεγονός της χρήσης αυτού του τύπου παραπομπών δεν μπορεί να εξομοιωθεί με κανέναν τρόπο με κάποιο είδος σύνδεσης μεταξύ του Διαχειριστή και της οντότητας στην οποία ανήκει ο εξωτερικός ιστότοπος. Ο Διαχειριστής δεν είναι σε καμμία περίπτωση υπεύθυνος για τα αποτελέσματα τέτοιων ανακατευθύνσεων και δεν επηρεάζει το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστότοπων. Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πολιτικών απορρήτου και ασφάλειας που ισχύουν σε αυτές τις σελίδες, ούτε για τα εν χρήσει, κατα την διάρκεια της περιήγησης σε αυτές, cookies. Ενθαρρύνουμε τα άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ανακατευθύνσεις να διαβάσουν το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων που ισχύουν σε αυτές τις σελίδες.
 3. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ή προσθήκες στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι αλλαγές γίνονται μέσω δημοσίευσης του νέου περιεχομένου της Πολιτικής Απορρήτου ή των Όρων και Διατάξεων στην Ιστοσελίδα. Οι αλλαγές ισχύουν από την στιγμή εισαγωγής τους.
 4. Προϋπόθεση για την χρήση της Ιστοσελίδας είναι η αποδοχή της παρούσης Πολιτικής Απορρήτου.