Privaatsuspoliitika

See Privaatsuspoliitika sätestab kasutajate poolt Veebilehe kasutamisega seoses edastatud andmete kogumise, töötlemise ja kaitse reeglid, mis koosnevad nii küpsiste kasutamisest Kasutaja arvutis kui ka Kasutajate kohta andmete kogumisest ja töötlemisest statistilistel eesmärkidel, aga ka muude andmete töötlemisviisidest, eriti andmete kogumine, salvestamine, säilitamine, töötlemine, muutmine, jagamine ja muu kasutamine. Igal selles dokumendis kasutatud väljenditel on tähendus, mis on neile antud Veebilehel postitatud Veebilehe Cryptoeddu.com eeskirjades.

§1
Isikuandmete administraator

 1. Administraator - Crypto Education, reg. Noh. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, kogub isikuandmeid, et Kasutajad saaksid Veebilehte kasutada.
 2. Kasutajate isikuandmed on erilise kaitse all ja neid kasutatakse ainult nõusoleku andmise ulatuses. Isikuandmebaasi haldab Administraator vastavalt Administraatori asukohas kehtivatele seadustele ja vastavalt sotsiaalse kooseksisteerimise põhimõtetele.
 3. Administraatori ülesanded:
  • Kasutajate poolt Administraatorile edastatud isikuandmete turvalisuse tagamine, eriti et neile ei pääseks ligi volitamata isikud;
  • tagades registreeritud Kasutajate õiguste tagamine, eriti õiguse kontrollida oma isikuandmeid, õiguse nõuda värskendusi ja isikuandmete kustutamist.

§2
Kasutajate edastatud isikuandmed ja muu teave

 1. Kasutajad esitavad oma isikuandmeid vabatahtlikult, mis on vajalikud Veebilehe kasutamiseks ja nende mitteesitamine takistab Veebilehe kasutamist.
 2. Kõik kogutud isikuandmed on mõeldud kasutamiseks Administraatori poolt.
 3. Veebilehe kasutamisel koguvad serverid automaatselt brauseri saadetud ja süsteemilogides sisalduvat teavet. See teave võib sisaldada mitmesuguseid andmeid, nt e-posti aadressi, IP-aadressi, otsingumootori tüüpi, vahetult enne Veebilehe kasutamist külastatud Veebilehte, Veebilehe sisestamise aega ja muid statistilisi andmeid. Administraator kasutab neid pakutavate teenuste kõrgeima kvaliteedi tagamiseks, aga ka tehnilistel ja statistilistel eesmärkidel.
 4. Kogutud andmeid kasutatakse Kasutajate tuvastamiseks Tellimuste täitmiseks, sealhulgas Õppepakettide ja tasuta pakendite pakkumiseks Õppepakettide jaoks, online või offline arvelduste töötlemiseks, eelkõige krediit- või deebetkaardiandmete või muude finantsandmete, mis on vajalikud Kasutaja tehtud makse töötlemiseks (makse ja Tellimuse töötlemine) ja hilisem kontakt kasutajatega, samuti Veebilehe ja müügijärgse tegevuse arendamiseks. Need andmed hõlmavad sellist teavet nagu: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, Kasutajanimi (sisselogimine), individuaalne juurdepääsuparool, tehingute ajalugu ja kõik Kasutajate endi edastatud isikuandmed.
 5. Administraator võib koguda teavet tehniliste andmete kohta, eriti URL-i, Kasutajate poolt Veebilehele pääsemiseks kasutatavate seadmete tüübi, seadme ID, võrguühenduse tüübi ja teenusepakkuja nime kohta.
 6. Üksikute toodete ja kingituste olemuse tõttu võidakse Kasutajal paluda esitada täiendavaid isikuandmeid. Täiendavate andmete ulatus täpsustatakse vastavalt Veebilehe Cryptoeddu.com Määrustes.

§3
Isikuandmete töötlemine

 1. Administraator kogub, kasutab, jagab ja töötleb Kasutajate isikuandmeid selleks, et töödelda Tellimusi, sealhulgas pakkuda Õppepakette ja tasuta teenuseid, nende teenuste turustamist ning kolmandate osapoolte eeliseid ning saata Kasutajatele infolehti ning muid reklaammaterjale. Kasutaja võib igal ajal teatada, et ta ei nõustu kommertsteabe saamisega - klõpsates sõnumi allosas asuval lingil.
 2. Igal Kasutajal on õigused, mis tulenevad vastavast isikuandmete kaitse seadusest. Oma isiklike andmete kuvamiseks, värskendamiseks või kustutamiseks peaks Kasutaja võtma ühendust klienditeenindusega järgmise e-posti aadressi kaudu: contact@cryptoeddu.com.
 3. Veebileht võib muu hulgas kasutada Google Analyticsi süsteemist (ja sarnastest süsteemidest), st Veebilehe analüüsi teenuseid ja rakendusi, mida pakub Google, Inc. ("Google") või muud üksused. Google Analytics kasutab küpsiseid. Google võib edastada tuvastatud teavet kolmandatele osapooltele ainult juhul, kui see on seadusega lubatud.
 4. Administraator kasutab küpsiseid teabe salvestamiseks Kasutajate eelistuste kohta. Need on Kasutajate seadmetele salvestatud tekstifailid, mis tuvastavad neid teatud toimingute lubamiseks vajalikul viisil. Need failid talletavad: Kasutaja isiklikud sätted ja ettepanek vormide väljad automaatseks täitmiseks, mida kasutatakse muu hulgas Kasutaja sisselogimiseks vajalike andmete meeldejätmiseks. Eelkõige kasutatakse kahe kategooria küpsiseid:
  • Action Cookies – failid, mis salvestatakse Kasutajate tegevuse registreerimiseks Veebilehe kasutamisel. Need failid pakuvad statistilisi andmeid, mille põhjal saab Veebilehe funktsionaalsust optimeerida. Küpsiste tingimuseks on nende aktsepteerimine Kasutaja poolt veebibrauseris sobivate sätete kaudu.
  • Session Cookies – kasutatakse sisselogimisvõimalusega lehtedel - salvestatud failid Kasutaja sisselogimisoleku määramiseks. Neid kasutatakse selleks, et tagada Kasutajatele juurdepääs lehtedele, mida näevad ainult Veebilehte kasutavad Kasutajad. Seansiküpsised määratakse kasutaja sisselogimisprotsessis ja kustutatakse väljalogimisel, st klõpsamisel logi välja.
 5. Iga kasutaja võib oma andmete töötlemise ja säilitamise nõusoleku igal ajal tagasi võtta, pöördudes klienditeeninduse poole e-posti aadressi kaudu: contact@cryptoeddu.com.
 6. Identiteedivarguse, andmepüügi ja ebaseadusliku tegevuse, mida nimetatakse "andmepüügiks", vastu võitlemine on Administraatori üks peamisi prioriteete. Sel eesmärgil kogutakse kõik Kasutajate edastatud andmed, eriti sellised andmed nagu krediitkaardinumber või sisselogimisvõimalust pakkuvad Veebilehel olevad andmed, näiteks sisselogimine ja parool Kasutaja kontole sisenemiseks, vastavalt andmeturbe põhimõtetele.

§4
Kasutajate sisu ja sõnumid

 1. Administraator tagab oma serverites täieliku turvalisuse: Kasutajate saadetud andmed, eriti Kasutaja saadetud sõnumid kõigis Veebilehe osades ja teave finantstehingute kohta Õppepakettide ostmiseks.

§5
Kasutajate isikuandmete usaldamine või jagamine teiste üksustega

 1. Kasutaja nõustub oma isikuandmete edastamisega Administraatori poolt § 3 punktis 1 nimetatud eesmärkidel Administraatori tütarettevõtetesse, aga ka Administraatori äripartneritesse ja teenusepakkujatesse.
 2. Kasutajate isikuandmeid edastatakse teistele üksustele andmete tsentraliseerimise või logistika eesmärkidel ning juhul, kui seda nõuavad asjasse puutuvad seadused või seoses Administraatori ühinemisega.

§6
Lõppsätted

 1. Administraator jätab endale õiguse saata Kasutajatele soovimatuid sõnumeid. Nende hulka kuulub teave, mis on otseselt seotud Veebilehe toimimisega (nt toimimise muutused), või mitteärilised kirjad (nt soovid, süsteemisõnumid). Igal Kasutajal on õigus teatada, et ta ei nõustu seda tüüpi teabe saamisega, klõpsates sõnumi all oleval lingil.
 2. Veebileht võib sisaldada linke (nt kolmandate osapoolte logode kujul), millele klõpsamisel suunatakse Veebilehte sirviv isik välisele veebilehele. Seda tüüpi viidete kasutamist ei saa samastada mis tahes ühendustega Administraatori ja üksuse vahel, kuhu väline veebileht kuulub. Administraator ei vastuta mingil juhul selliste ümbersuunamiste tagajärgede eest ega mõjuta väliste veebilehtede sisu. Administraator ei vastuta nendel lehtedel kehtivate privaatsus- ja turvapoliitikate sisu ega nende sirvimisel kasutatavate küpsiste eest. Julgustame sedalaadi viiteid kasutavaid inimesi lugema nendel lehtedel kehtivate asjakohaste dokumentide sisu.
 3. Administraator jätab endale õiguse teha nendes Privaatsuseeskirjades muudatusi või täiendusi. Muudatused tehakse Privaatsuspoliitika või Määruste uue sisu postitamisega Veebilehele. Muudatused jõustuvad alates nende kehtestamisest.
 4. Veebilehe kasutamise tingimuseks on selle Privaatsuspoliitikaga nõustumine.