Politika privatnosti

Ova Politika Privatnosti utvrđuje pravila prikupljanja, obrade i zaštite podataka koje pružaju Korisnici u vezi s korištenjem Internetske stranice, a sastoje se od upotrebe kolačića na Korisnikovom računalu, kao i od prikupljanja i obrade podataka o Korisnicima u statistčke svrhe, te ostalih načina obrade podataka, pogotovo prikupljanja, snimanja, pohrane, obrade, izmjena, dijeljenja i druge upotrebe podataka. Svi izrazi upotrijebljeni u ovom dokumentu imaju značenje koje im je dodijelieno Pravilnikom Servisa Cryptoeddu.com na Internetskoj Stranici.

§1
Administrator osobnih podataka

 1. Administrator – trgovačko društvo Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, prikuplja osobe podatke kako bi omogućilo Korisnicima korištenje Internetske Stranice.
 2. Osobni podaci Korisnika podliježu posebnoj zaštiti i koriste se samo u onom opsegu za koji je dana suglasnost. Bazu osobnih podataka vodi Administrator u skladu s pravnim propisima koji se primjenjuju na sjedište Administratora te sukladno načelima društvenog suživota.
 3. Zadaci Administratora:
  • očuvanje sigurnosti osobnih podataka koje su Korisnici dodijelili Administratoru, posebno od neovlaštenog pristupa trećih osoba;
  • pružanje registriranim Korisnicima ostvarivanja njihovih prava, posebno prava na uvid u vlastite osobne podatke, prava na zahtijevanje ažuriranja i uklanjanja osobnih podataka.

§2
Osobni podaci i ostale informacije koje daju Korisnici

 1. Korisnici daju svoje osobne podatke na načelu dobrovoljnosti, no neophodni su za korištenje Internetske Stranice, njihovo nepružanje onemogućuje korištenje Internetske Stranice.
 2. Svi prikupljeni osobni podaci namijenjeni su upotrebi od strane Administratora.
 3. Tijekom korištenja Internetske Stranice, serveri automatski prikupljaju informacije koje šalje tražilica a koje sadrže sustavni zapisnici. Ove informacije mogu sadržavati različite podatke, npr. e-mail adresu, IP adresu, vrstu tražilice, internetsku stranicu koja je posjećena neposredno prije korištenja Internetske Stranice, vrijeme ulaska na Internetsku Stranicu i druge statističke podatke.
 4. Prikupljeni podaci služe identifikaciji Korisnika radi realizacije Narudžbi, uključujući dostavu Obrazovnih Paketa i Gratisa uz Obrazovne Pakete, do procesuiranja online ili offline obračuna, posebno podataka s kreditne ili debitne kartice ili drugih financijskih podataka nužnih za obradu plaćanja koje je izvršio Korisnik (obrada plaćanja i realizacija Narudžbi) te kasniji kontakt s Korisnicima, a isto tako i radi razvoja Internetske Stranice i postprodajne djelatnosti. Ti podaci uključuju podatke kao što su: ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa, korisničko ime (prijava), pojedinačna pristupna zaporka, povijest transakcija i svi osobni podaci koje dijele sami Korisnici.
 5. Administrator može prikupljati informacije o tehničkim podacima, pogotovo URL adresu, vrstu uređaja koju Korisnici koriste dok se služe Internetskom Stranicom, ID uređaja, vrstu mrežne povezanosti i ime pružatelja usluga.
 6. U vezi karaktera pojedinih Proizvoda i Gratisa, Korisnika se može zamoliti da navede dodatne osobne podatke. Opseg dodatnih podataka bit će prikazan u skladu s Pravilnikom Servisa Cryptoeddu.com.

§3
Obrada osobnih podataka

 1. Administrator prikuplja, koristi, dijeli i obrađuje osobne podatke Korisnika radi realizacije Narudžbi, uključujući dostavu Obrazovnih Paketa i Gratisa, marketing vlastitih usluga, kao i pogodnosti trećih subjekata te radi slanja newslettera i ostalih promotivnih i reklamnih materijala Korisnicima. Korisnik može u svakom trenutku izjaviti da nije suglasan s primanjem komercijalnih informacija – putem klika na poveznicu koja se nalazi na dnu poruke
 2. Svaki Korisnik ima prava koja proizlaze iz mjerodavnih zakona o zaštiti osobnih podataka. Radi uvida u svoje osobne podatke, ažuriranje ili njihovo uklanjanje, Korisnik bi trebao kontaktirati odjel za korisničku podršku putem e-mail adrese: contact@cryptoeddu.com.
 3. Internetska Stranica može upotrebljavati, među ostalim, Google Analytics (i slične sustave), odnosno uslugu analize gledanosti internetskih stranica i aplikacije koje dijeli Google, Inc. (“Google”) ili drugi objekti. Google Analytics upotrebljava “cookies”. Google može proslijeđivati identificirane informacije trećim osobama samo ako je na to obvezan na temelju pravnih propisa.
 4. Administrator upotrebljava datoteke „cookies” za čuvanje informacija o preferencijama Korisnika. To su tekstualne datoteke zabilježene na uređajima Korisnika koje ih identificiraju na način koji je potreban za omogućivanje određenih operacija. Ove datoteke čuvaju: osobne postavke Korisnika i prijedloge automatskog ispunjavanja polja obrazaca, upotrebljavaju se među ostalim za pamćenje podataka nužnih za prijavu Korisnika. Posebno se primjenjuju dvije kategorije cookies:
  • Action Cookies – datoteke spremljene radi snimanja aktivnosti Korisnika kada koriste Internetsku stranicu. Ove datoteke daju statističke podatke na temelju kojih možete optimizirati funkcionalnost Internetske Stranice. Uvjet djelovanja kolačića njihovo je prihvaćanje od strane Korisnika putem odgovarajućih postavki u internetskoj tražilici.
  • Session Cookies – koriste se na stranicama s opcijom prijave - datoteke spremljene radi određivanja statusa Korisnikove prijave. One služe tome da Korisnici imaju pristup stranicama vidljivima isključivo Korisnicima koji koriste Internetsku Stranicu. Session cookies dodijeljuju se u procesu prijave Korisnika te se uklanjaju pri odjavi, tj. klikom na gumb “Odjavi”.
 5. Svaki Korisnik može u bilo kojem trenutku povući suglasnost za obradu i čuvanje njegovih podataka putem kontakta s odjelom za korisničku podršku putem e-mail adrese: contact@cryptoeddu.com.
 6. Suprotstavljanje svim oblicima krađe identiteta, krađe informacija i nezakonitim praksama koje se nazivaju “phishing” jedan je od najviših prioriteta Administratora. U tu svrhu, svi podaci koje daju Korisnici, a posebno podaci poput broja kreditne kartice ili podaci na Internetskoj Stranici koji nude mogućnost prijave, kao što su prijava i zaporka za pristup Korisničkom računu, prikupljaju se u skladu s načelima sigurnosti podataka.

§4
Sadržaj i poruke Korisnika

 1. Administrator čuva na neovisnim o njemu serverima koji im pružaju punu sigurnosti: podaci koje Korisnici šalju, posebno poruke koje Korisnici šalju u svim dijelovima Internetske Stranice te informacije u vezi financijskih transakcija za Kupnju Obrazovnih Paketa. pohranjuje na svojim poslužiteljima osiguravajući njihovu punu sigurnost: podatke koje šalje Korisnik, posebno poruke koje Korisnik šalje u svim odjeljcima Internetske Stranice te informacije o financijskim transakcijama za kupnju Obrazovnih Paketa.

§5
Povjeravanje ili razmjena osobnih podataka Korisnika s drugim subjektima

 1. Korisnik daje suglasnost na prijenos svojih osobnih podataka od strane Administratora radi ciljeva u gore navedenom § 3 toč. 1 subjektima koji su povezani ili su članice Administratora, kao i poslovnim partnerima i pružateljima usluga Administratora.
 2. Osobni podaci Korisnika prenosit će se drugim subjektima radi centralizacije podataka ili logistike te u situaciji kad to zahtijevaju odgovarajući pravni propisi ili u slučaju stjecanja ili udruživanja koja se odnose na Administratora.

§6
Završne postavke

 1. Administrator pridržava pravo slanja nenaručenih poruka Korisnicima. U njih se ubrajaju informacije koje se odnose izravno na funkcioniranje Internetske Stranice (npr. promjene u funkcioniranju), odnosno također nekomercijalni popisi (npr. zahtjevi, obavijesti sustava). Svaki od Korisnika ima pravo izjaviti da ne daje suglasnost na primanje takve vrste informacija putem klika na poveznicu navedenu ispod poruke.
 2. Internetska Stranica može sadržavati poveznice (npr. u obliku logotipova trećih subjekata) koje u slučaju klika na njih, preusmjeravaju osobu koja pregledava Internetsku Stranicu na vanjsku internetsku stranicu. Činjenica primjene ove vrste upućivanja ne može se poistovijetiti s bilo kakvom vrstom povezanosti između Administratora i subjekta kojem pripada vanjska internetska stranica. Administrator ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za posljedice ove vrste preusmjeravanja i nema utjecaj na sadržaj vanjskih stranica. Administrator ne snosi odgovornost za sadržaj politika privatnosti i sigurnosti koje su na snazi na tim stranicama, kao ni za kolačiće koji su upotrijebljeni tokom njihovog pregledavanja. Pozivamo osobe koje upotrebljavaju ovu vrstu preusmjeravanja da se upoznaju sa sadržajem odgovarajućih dokumenata koji su na snazi na tim stranicama.
 3. Administrator pridržava pravo uvođenja izmjena ili dopuna ove Politike Privatnosti. Promjene se vrše putem objave novog sadržaja Politike Privatnosti ili Pravilnika na Internetskoj Stranici.
 4. Uvjet korištenja Internetske Stranice je prihvaćanje ove Politike Privatnosti.