Privatumo politika

Ši Privatumo Politika nustato Vartotojų teikiamų duomenų, susijusių su naudojimusi Interneto Tinklalapiu, rinkimo, apdorojimo ir apsaugos taisykles, taikomas tiek naudojant slapukus (cookies) Vartotojo kompiuteryje tiek ir renkant bei apdorojant duomenis apie Vartotojus statistikos tikslais, o taip pat kitus duomenų apdorojimo būdus, daugiausia, duomenų rinkimą, saugojimą, apdorojimą, keitimą, viešinimą ir kitus panaudojimo būdus. Visi šiame dokumente naudojami apibrėžimai turi būti suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Cryptoeddu.com Tinklapyje Naudojimo Taisyklėse, patalpintose Interneto Tinklalapyje.

§1
Asmeninių duomenų administratorius

 1. Administratorius – įmonė Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, renka asmeninius duomenis, kad Vartotojai galėtų naudotis Interneto Svetaine.
 2. Vartotojų asmeniniai duomenys yra ypač saugomi ir naudojami tik tiems tikslams, kuriems taikomas Vartotojų sutikimas. Asmens duomenų bazę tvarko Administratorius, vadovaudamasis Administratoriaus būstui taikytinos teisės nuostatomis ir socialinio sambūvio principais.
 3. Administratoriaus užduotys:
  • saugoti Vartotojų Administratoriui teikiamų asmeninių duomenų saugumą, ypatingai saugoti, kad neįgalioti asmenys neturėtų prieigos prie šių duomenų;
  • užtikrinti užsiregistravusiems Vartotojams jų teisių įgyvendinimą, ypatingai teisę peržiūrėti savo asmeninius duomenis, teisę reikalauti pakeisti arba pašalinti asmeninius duomenis.

§2
Asmeniniai duomenys ir kita Vartotojų teikiama informacija

 1. Vartotojai teikia savo asmeninius duomenis savanoriškai, tačiau nepateikę duomenų, kurie yra būtini norint naudotis Interneto Tinklalapiu, Vartotojai negalės naudotis Interneto Tinklalapiu.
 2. Visi surinkti asmeniniai duomenis yra skirti Administratoriui naudotis.
 3. Besinaudojant Interneto Tinklalapiu serveriai automatiškai renka naršyklės siunčiamą ir įvykių žurnale esančią informaciją. Šią informaciją sudaro įvairūs duomenys, pvz., elektroninio pašto adresas, IP adresas, naršyklės tipas, duomenys apie paskutinį aplankytą interneto tinklalapį prieš apsilankant Interneto Tinklalapyje, įėjimo į Interneto Tinklalapį laikas bei kiti statistiniai duomenys. Administratorius naudoja šiuos duomenis turėdamas tikslą užtikrinti kuo aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę, o taip pat techniniais ir statistiniais tikslais
 4. Surinkti duomenys yra naudojami Vartotojų identifikavimui, siekiant įgyvendinti Užsakymus, įskaitant Mokymo Paketus ir Nemokamų Dovanų prie Mokomųjų Paketų pristatymą, atsiskaitymų online ar offline apdorojimą, ypač kredito ar debeto kortelės duomenis arba kitą finansinę informaciją, reikalingą Vartotojo apmokėjimo apdorojimui (mokėjimų paslaugų ir Užsakymų įgyvendinimui), o vėliau siekiant susisiekti su Vartotojais, o taip pat Interneto Svetainės ir popardaviminės veiklos plėtros tikslams. Šie duomenys apima, be kita ko, informaciją, tokią kaip: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Vartotojo vardas (login), individualus prieigos slaptažodis, sandorių istoriją ir visus kitus asmeninius duomenis, pateiktus pačių Vartotojų.
 5. Administratorius gali rinkti su techniniais duomenimis susijusią informaciją, o ypatingai informaciją apie URL adresą, įrenginius, kuriuos Vartotojai naudoja darbui su Interneto Tinklalapiu, įrenginių ID, tinklo ryšio tipą ir paslaugos teikėjo pavadinimą.
 6. Atsižvelgiant į tam tikrų Produktų ir Dovanų charakterį, Vartotojas gali būti paprašytas pateikti papildomus asmens duomenis. Papildomų asmens duomenų apimtis bus pateikta atitinkamai Cryptoeddu.com Serviso Naudojimo Taisyklėse.

§3
Asmeninių duomenų apdorojimas

 1. Administratorius renka, naudoja, dalijasi ir apdoroja Vartotojų asmens duomenis, kad galėtų vykdyti Užsakymus, Prieigos Kodų prie Mokomųjų Paketų pristatymą ir išsiuntimą/ Prieigos Kodų keitimą į Produktus (Mokomuosius Paketus) ir Nemokamas Dovanas, jei taikytina, rinkodaros reikmėms ir trečiųjų šalių teikiamoms paslaugoms tvarkyti, naujienlaiškių ir kitų rinkodaros ir reklaminių medžiagų Vartotojams siuntimui. Vartotojas gali bet kuriuo metu nustatyti, kad nesutinka gauti komercinės informacijos – paspaudęs nuorodą, esančią pranešimo apačioje.
 2. Kiekvienas Vartotojas turi teises, nustatytas taikomame duomenų apsaugos įstatyme. Norėdamas peržiūrėti savo asmeninius duomenis, atnaujinti arba pašalinti juos, Vartotojas turi kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių el.pašto adresu: contact@cryptoeddu.com.
 3. Interneto Tinklalapis gali naudoti ir Google Analytic (bei panašaus pobūdžio sistemas), tai yra interneto tinklalapių lankomumo analizes paslaugas ir programėles, teikiamas Google Inc. („Google”) ir kitų subjektų. Google Analytics naudoja "slapukus" (cookies). Google gali teikti identifikuotą informaciją tretiems asmenims tik tuo atveju, jei tokią pareigą jai numato teisės aktai.
 4. Administratorius naudoja „slapukus“ („cookies“) informacijos apie Vartotojų preferencijas saugojimui. Tai tekstiniai failai, įrašomi Vartotojų įrenginiuose ir identifikuojantys juos būdu, reikalingu kai kurioms operacijoms atlikti. Šiuose failuose saugomi: asmeniniai Vartotojo nustatymai bei automatinio formų pildymo pasiūlymai, naudojami, be kita ko, įsimenant Vartotojų prisijungimo duomenis. Ypatingai naudojamos yra dvi cookies kategorijos:
  • Action Cookies – failai, įrašomi turint tikslą registruoti Vartotojų aktyvumą jiems besinaudojant Interneto Tinklalapiu. Šie failai teikia statistinius duomenis, kurių pagrindu galima optimalizuoti Interneto Tinklalapio funkcionalumą. "Slapukų" veikimo sąlyga, tai Vartotojo sutikimas juos naudoti, išreikštas pasirenkant atitinkamus nustatymus interneto naršyklėje.
  • Session Cookies – naudojami svetainėse su galimybe prisijungti – failai yra saugomi siekiant nustatyti Vartotojo prisijungimo statusą. Jie naudojami siekiant užtikrinti Vartotojų prieigą prie puslapių, matomų tik Interneto Svetainės Vartotojams. Session Cookies yra priskiriami Vartotojo prisijungimo metu ir ištrinami atsijungimo metu, t. y. kai paspaudžiamas mygtukas „Išeiti“.
 5. Kiekvienas Vartotojas bet kuriuo metu gali atšaukti sutikimą apdoroti ir saugoti jo asmeninius duomenis, susisiekęs su klientų aptarnavimo biuru, su kuriuo susisiekti galima el. pašto adresu: contact@cryptoeddu.com.
 6. Bet kokios formos numatoma duomenų vagystė, informacijos išviliojimas bei neteisėtos praktikos vadinamos "phishing" yra svarbiausi Administratoriaus prioritetai. Tam tikslui perduodami bet kokie Vartotojų duomenys, ypač tokie duomenys kaip, kreditinės kortelės numeris ar duomenys pateikiami Interneto Svetainėje, kuriose reikalingas paskyros prisijungimo vardas ir slaptažodis prieigai prie Vartotojo paskyros, kaupiami remiantis duomenų saugumo taisyklėmis.

§4
Vartotojų turinys ir pranešimai

 1. Administratorius jam priklausančiose serveriuose, užtikrindamas visapusišką apsaugą, saugo: Vartotojų persiunčiamus duomenis, apimančius ir Vartotojų siunčiamus pranešimus visuose Interneto Tinklalapio skyriuose bei informaciją, susijusią su finansiniais sandoriais dėl Mokomųjų Paketų Pirkimo.

§5
Vartotojų asmeninių duomenų atskleidimas ar perdavimas kitiems asmenims

 1. Vartotojai išreiškia sutikimą, kad Administratorius perdavinėtų jų asmeninius duomenis su Administratoriumi susijusiems asmenims, o taip pat Administratoriaus verslo partneriams ir užsakovams. Duomenys yra perduodami 1 ir 3 punkte nurodytais tikslais.
 2. Vartotojų asmeniniai duomenys bus teikiami kitiems subjektams duomenų centralizavimo arba logistikos tikslais, taip pat tose situacijose, kai to reikalauja atitinkamos teisės normos ir su Administratoriumi susijusių perėmimų ir sujungimų atvejais.

§6
Baigiamosios nuostatos

 1. Administratorius pasilieka sau teisę išsiųsti Vartotojams neužsakytas žinutes. Tai tarp kitko informacija atsižvelgianti betarpiškai į Interneto Tinklapio funkcionavimą (pvz. pakeitimai funkcionavime), arba nekomerciniai laiškai (pvz. sveikinimai, sistemos pranešimai). Kiekvienas Vartotojas turi teisę atsisakyti sutikimo gauti tokio pobūdžio informaciją paspaudęs el. laiške pateiktą nuorodą.
 2. Interneto Tinklalapyje gali būti nuorodos (pvz. trečiųjų asmenų logotipai), kuriuos paspaudus Interneto Tinklalapyje naršantis asmuo yra nukreipiamas į išorinį interneto tinklalapį. Tokios nuorodų naudojimas negali būti tapatinamas su kokių nors ryšių buvimu tarp Administratoriaus ir asmens, kuriam priklauso išorinis tinklalapis. Administratorius jokiais atvejais neneša atsakomybės už tokio nukreipimo padarinius ir neturi įtakos išorinių tinklalapių turiniui. Administratorius neatsako už šių puslapių privatumo politiką ir už slapukų naudojimą peržiūrint šiuos puslapius. Tokio tipo nuorodomis besinaudojantiems asmenims rekomenduojame susipažinti su atitinkamų tuose tinklalapiuose galiojančių dokumentų turiniu.
 3. Administratorius pasilieka teisę į šios Privatumo Politikos pakeitimus ir papildymus. Pakeitimai daromi skelbiant naujų normų tekstą Privatumo Politikoje arba Interneto Tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo jų priėmimo.
 4. Būtina naudojimosi Interneto Tinklalapiu sąlyga yra sutikimas su šia Privatumo Politika.