Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti utvrđena su pravila za prikupljanje, obradu i zaštitu podataka koje pružaju Korisnici u vezi sa korišćenjem Veb-stranice, u sklopu koje se koriste kolačići na Korisnikovom računaru i prikupljaju i obrađuju podaci o Korisnicima u statističke svrhe, a koriste se i druge metode obrade podataka, posebno prikupljanje, snimanje, skladištenje, obrada, izmjena, dijeljenje i druga upotreba podataka. Značenje svih izraza upotrijebljenih u ovom dokumentu je definisano u Pravilniku Servisa Cryptoeddu.com koji se nalazi na Veb-stranici.

§1
Administrator ličnih podataka

 1. Administrator – društvo Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, prikuplja lične podatke kako bi Korisnicima omogućio upotrebu Veb-stranice.
 2. Lični podaci Korisnika podliježu posebnoj zaštiti i koriste se samo u mjeri koju obuhvata pružena saglasnost. Administrator upravlja bazom ličnih podataka u skladu sa odredbama zakona koji se primjenjuje na sjedište Administratora i u skladu sa načelima društvenog suživota.
 3. Zadaci Administratora:
  • zaštita ličnih podataka koje Administratoru pružaju Korisnici, a posebno sprečavanje pristupa neovlašćenim osobama;
  • pružanje registriranim Korisnicima mogućnosti ostvarivanja njihovih prava, posebno prava na pristup, ažuriranje ili brisanje njihovih ličnih podataka.

§2
Lični podaci i ostale informacije koje pružaju Korisnici

 1. Korisnici pružaju svoje lične podatke dobrovoljno, međutim, ako ne pruže podatke neophodne za korišćenje Veb-stranice, njeno korišćenje neće biti moguće.
 2. Svi prikupljeni lični podaci namijenjeni su za upotrebu od strane Administratora.
 3. Tokom korišćenja Veb-stranice, serveri automatski prikupljaju podatke koje šalje pregledač i one iz zapisnika sistema. Te informacije mogu da sadrže različite podatke, npr. e-mail adresu, IP adresu, vrstu pregledača, Veb-stranicu posjećenu neposredno prije korišćenja Veb-stranice, vrijeme otvaranja Veb-stranice i druge statističke podatke. Administrator ih koristi za pružanje najvišeg kvaliteta pruženih usluga, kao i u tehničke i statističke svrhe.
 4. Prikupljeni podaci koriste se za identifikaciju Korisnika u svrhu obrade Porudžbina, uključujući isporuku Edukativnih paketa i Gratisa za Edukativne pakete, za obradu onlajn ili oflajn plaćanja, a posebno podaci o kreditnoj ili debitnoj kartici ili drugi finansijski podaci potrebni za obradu plaćanja koje je izvršio Korisnik (obrada plaćanja i Porudžbine) i naknadni kontakt sa Korisnicima, kao i za razvoj Veb-stranice i postprodajnih aktivnosti. Ti podaci uključuju informacije kao što su: ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa, korisničko ime, lična pristupna lozinka, istorija transakcija i svi lični podaci koje pružaju sami Korisnici.
 5. Administrator može da prikuplja tehničke podatke, naročito o URL-u, vrsti uređaja koji Korisnici koriste za pristup Veb-stranici, ID-u uređaja, vrsti mrežne veze i nazivu pružaoca usluga.
 6. Zbog prirode pojedinačnih Proizvoda i Gratisa, od Korisnika može da se traži da pruži dodatne lične podatke. Opseg dodatnih podataka biće u skladu sa tim naveden u Pravilniku Servisa Cryptoeddu.com.

§3
Obrada ličnih podataka

 1. Anistrator prikuplja, koristi, dijeli i obrađuje lične podatke Kupaca u cilju obrade Porudžbina, uključujući dostavu Edukativnih paketa i Gratisa, promovisanja svojih usluga, promovisanja svojih usluga, kao i usluga trećih strana i u cilju slanja biltena i drugih akcijskih i reklamnih materijala Korisnicima. Korisnik u svakom trenutku može da povuče svoj pristanak na primanje komercijalnih informacija – klikom na link na dnu poruke.
 2. Svaki Korisnik ima prava koja proizlaze iz odgovarajućeg zakona o zaštiti ličnih podataka. Kako bi Korisnik pristupio svojim ličnim podacima, ažurirao ih ili izbrisao, treba da se obrati Službi za korisnike putem sljedeće e-mail adrese: contact@cryptoeddu.com.
 3. Internet stranica može, između ostalog, da koristi sistem Google Analytics (i slične sisteme), tj. usluge analize pregleda Veb-stranica i aplikacije koje pruža Google, Inc. („Google”) ili drugi subjekti. Google Analytics koristi „kolačiće”. Google može da prenese identifikovane podatke trećim stranama samo ako je to zakonski obavezno.
 4. Administrator koristi „kolačiće” za skladištenje podataka o preferencijama Korisnika. Riječ je o tekstualnim datotekama koje se skladište na Korisnikovim uređajima i koje ga identifikuju na način potreban za omogućavanje određenih operacija. Te datoteke skladište: lične postavke Kupaca i predlog da se automatski ispune polja obrazaca, što se između ostalog koristi za pamćenje podataka potrebnih za prijavu Kupaca. Naročito se koriste dvije kategorije kolačića:
  • Action Cookies – datoteke koje se skladište radi bilježenja aktivnosti Korisnika kada koriste Veb-stranicu. Te datoteke pružaju statističke podatke na osnovu kojih može da se optimizuje funkcionalnost Veb-stranice. Kako bi kolačići radili pravilno, Korisnik mora da ih prihvati postavljanjem određenih postavki u Veb-pregledaču.
  • Session cookies – koriste se na Veb-stranicama sa opcijom prijave – te datoteke se skladište radi određivanja statusa prijave Korisnika. Koriste se zato da bi Korisnici imali pristup Veb-stranicama vidljivim samo Korisnicima koji koriste Veb-stranicu. Session cookies pripisuju se tokom prijave Korisnika i brišu se prilikom odjave, tj. klikom na dugme „Odjava”.
 5. Svaki Korisnik u bilo kojem trenutku može da povuče pristanak na obradu i skladištenje svojih podataka tako što će se obratiti Službi za korisnike putem e-mail adrese: contact@cryptoeddu.com.
 6. Djelovanje protiv svih oblika krađe identiteta, iznuđivanja informacija i ilegalnih praksi koje se definišu nazivom „phishing” jedan je od najvećih prioriteta Administratora. U tu svrhu se svi podaci ustupljeni od strane Kupca, a posebno podaci poput broja kreditne kartice i podaci ustupljeni Veb-stranici koji omogućavaju prijavu, kao što su korisničko ime i lozinka za pristup Korisničkom računu, prikupljaju u skladu sa pravilima bezbjednosti podataka.

§4
Sadržaji i poruke Korisnika

 1. Obezbjeđujući njihovu potpunu zaštitu, Administrator na svojim serverima skladišti: podatke koje šalje Korisnik, a naročito poruke koje Korisnik šalje u svim dijelovima Veb-stranice i informacije o finansijskim transakcijama za Kupovinu Edukativnih paketa.

§5
Povjeravanje ili dijeljenje ličnih podataka Korisnika sa drugim subjektima

 1. Korisnik pristaje da Administrator prenosi njegove lične podatke u svrhe navedene gore u stavu 3. tački 1. subjektima koji su zavisni od Administratora ili udruženi sa njim, kao i poslovnim partnerima i Pružaocima usluga Administratora.
 2. Lični podaci Korisnika prenosiće se drugim subjektima za potrebe centralizacije podataka ili logistike i u situaciji kada to zahtijevaju određene zakonske odredbe, akvizicije ili fuzije koje se tiču Administratora.

§6
Završne odredbe

 1. Administrator zadržava pravo na slanje nenaručenih poruka Korisnicima. To uključuje informacije direktno povezane sa funkcionisanjem Veb-stranice (npr. promjene u funkcionisanju) ili nekomercijalna pisma (npr. želje, sistemske poruke). Svaki Korisnik ima pravo da poništi svoj pristanak na primanje takve vrste podataka klikom na link naveden na dnu poruke.
 2. Veb-stranica može da sadrži linkove (npr. u obliku logotipa treće strane) koji će, u slučaju klika na njih, preusmjeriti osobu koja pregleda Veb-stranicu na eksternu Veb-stranicu. Činjenica korišćenja ove vrste poveznica ne može da se izjednači ni sa kakvom vezom između Administratora i subjekta kojem eksterna Veb-stranica pripada. Administrator ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za posljedice takvih preusmjeravanja i ne utiče na sadržaj eksternih Veb-stranica. Administrator ne snosi odgovornost za sadržaj politike privatnosti i bezbjednosne politike na tim stranicama, niti za korištene kolačiće u procesu pregledavanja Veb-stranica. Osobama koje koriste tu vrstu linkova savjetujemo da se upoznaju sa sadržajem odgovarajućih dokumenata koji obavezuju na tim Veb-stranicama.
 3. Administrator zadržava pravo na izmjenu ili nadopunu ove Politike Privatnosti. Izmjene se vrše objavom novog sadržaja Politike privatnosti ili Pravilnika na Veb-stranici. Izmjene stupaju na snagu od trenutka njihovog uvođenja.
 4. Uslov za korišćenje Veb-stranice je prihvatanje ove Politike privatnosti.