Politica de Confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate stabilește regulile pentru colectarea, procesarea și protecția datelor furnizate de Utilizatori în legătură cu utilizarea Paginii Web, constând atât în utilizarea plicurilor cookies pe computerul Utilizatorului, cât și în colectarea și procesarea datelor despre Utilizatori în scopuri statistice, precum și alte metode de procesare a datelor, în special colectarea, înregistrarea, stocarea, prelucrarea, schimbarea, partajarea și utilizarea altor date. Toate expresiile utilizate în acest document au semnificația oferită acestora în Regulamentul Service-ului Cryptoeddu.com postat pe Pagina Web.

§1
Administrator de date cu caracter personal

 1. Administrator - societatea Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, colectează date personale în scopul de a permite Utilizatorilor să utilizeze Pagina Web.
 2. Datele personale ale Utilizatorilor sunt supuse unei protecții speciale și sunt utilizate numai în măsura în care a fost acordat consimțământul. Baza de date personală este întreținută de Administrator în conformitate cu legea aplicabilă pentru sediul Administratorului și în conformitate cu principiile conviețuirii sociale.
 3. Sarcinile Administratorului:
  • asigurarea securității datelor cu caracter personal furnizate Administratorului de către Utilizatori, în special împotriva accesului persoanelor neautorizate;
  • asigurarea Utilizatorilor înregistrați realizarea exercitării drepturilor lor, în special dreptul de a inspecta propriile lor date personale, dreptul de a solicita actualizări și ștergerea datelor cu caracter personal.

§2
Date personale și alte informații furnizate de Utilizatori

 1. Utilizatorii furnizează datele lor personale în mod voluntar, cu toate acestea, necesare pentru a utiliza Pagina Web, nefurnizarea acestora împiedică utilizarea Paginii Web.
 2. Toate datele personale colectate sunt destinate utilizării de către Administrator.
 3. În timpul utilizării Paginii Web, serverele colectează automat informațiile trimise de browser și conținute în jurnalele sistemului. Aceste informații pot conține diferite date, de exemplu, adresa de e-mail, adresa IP, tipul motorului de căutare, pagina web vizitată imediat înainte de utilizarea Paginii Web, ora de intrare pe Pagina Web și alte date statistice. Administratorul le folosește pentru a asigura cea mai înaltă calitate a serviciilor furnizate, precum și în scopuri tehnice și statistice.
 4. Datele colectate sunt utilizate pentru a identifica Utilizatorii în scopul efectuării Comenzilor, inclusiv furnizarea de Pachete Educaționale și Gratuități la Pachetele Educaționale, pentru prelucrarea decontărilor online sau offline, în special datele cardului de credit sau de debit sau alte date financiare necesare procesării plății efectuate de către Utilizator (procesarea plății și realizarea Comenzilor) și contactul ulterior cu Utilizatorii, precum și în scopul dezvoltării Paginii Web și a activităților post-vânzare. Aceste date includ informații precum: nume, prenume, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, numele Utilizatorului (autentificare), parola de acces individuală, istoricul tranzacțiilor și toate datele personale furnizate de Utilizatorii înșiși.
 5. Administratorul poate colecta informații privind datele tehnice, în special adresa URL, tipul de dispozitive utilizate pentru a accesa Pagina Web de către Utilizatori, ID-ul dispozitivului, tipul de conexiune la rețea și numele furnizorului de servicii.
 6. În legătură cu natura Produselor și a Gratuităților individuale, Utilizatorul poate fi solicitat să furnizeze date cu caracter personal suplimentare. Domeniul de aplicare a datelor suplimentare va fi indicat în consecință în Regulamentul Service-ului Cryptoeddu.com.

§3
Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Administratorul colectează, folosește, pune la dispoziție și prelucrează datele personale ale Utilizatorilor în scopul realizării Comenzilor, inclusiv furnizarea de Pachete Educaționale și Gratuități, comercializarea serviciilor sale, precum și serviciile terților, și în scopul de a trimite Utilizatorilor buletine informative și alte materiale promoționale și publicitare. Utilizatorul poate oricând să prevadă că nu este de acord să primească informații comerciale - dând click pe linkul situat în partea de jos a mesajului.
 2. Fiecare Utilizator are drepturi care rezultă din legea relevantă privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru a vizualiza propriile date cu caracter personal, pentru a le actualiza sau a le șterge, Utilizatorul trebuie să contacteze departamentul de servicii pentru clienți prin intermediul adresei de e-mail: contact@cryptoeddu.com.
 3. Pagina Web poate utiliza, printre altele din sistemul Google Analytics (și sisteme similare), adică serviciile și aplicațiile de analiză a paginilor web furnizate de Google, Inc. („Google”) sau alte entități. Google Analytics utilizează „cookies”. Google poate transfera informații identificate către terți numai dacă legea prevede acest lucru.
 4. Administratorul folosește plicurile „cookies” pentru a stoca informații cu privire la preferințele Utilizatorilor. Acestea sunt fișiere text salvate pe dispozitivele Utilizatorilor, identificându-le într-un mod necesar pentru a activa anumite operațiuni. Aceste fișiere stochează: setările personale ale Utilizatorului și propunerea de a completa automat câmpurile de formular, sunt utilizate, printre altele, pentru a aminti datele necesare pentru autentificarea Utilizatorului. În special, se folosesc două categorii de cookies:
  • Action Cookies - fișiere salvate în scopul de a înregistra activitățile Utilizatorilor în timpul utilizării Paginii Web. Aceste fișiere oferă date statistice pe baza cărora se poate optimiza funcționalitatea Paginii Web. Condiția funcționării plicurilor cookies este acceptarea acestora de către Utilizator prin setarea corespunzătoare din browserul web.
  • Session Cookies - utilizate pe paginile cu opțiunea de conectare - fișiere salvate în scopul de a determina starea de conectare a Utilizatorului. Acestea sunt utilizate pentru a asigura că Utilizatorii vor avea acces la paginile vizibile numai pentru Utilizatorii, care utilizează Pagina Web. Session cookies sunt alocate în procesul de autentificare al Utilizatorului și șterse la deconectare, adică atunci când se dă click pe butonul “Deconectare”.
 5. Fiecare Utilizator poate în orice moment să-și retragă consimțământul pentru prelucrarea și stocarea datelor sale, prin contactul cu biroul de servicii pentru clienți prin intermediul adresei de e-mail: contact@cryptoeddu.com.
 6. Combaterea tuturor formelor de furt de identitate, obținerea forțată de informații și practicile ilegale denumite „phishing” este una dintre cele mai înalte priorități ale Administratorului. În acest scop, toate datele furnizate de Utilizatori, în special date precum numărul cardului de credit sau datele furnizate pe Pagina Web, care oferă posibilitatea de logare, cum ar fi autentificarea și parola pentru a accesa contul Utilizatorului, sunt colectate în conformitate cu regulile de securitate a datelor.

§4
Conținutul și mesajele Utilizatorilor

 1. Administratorul stochează pe serverele sale, asigurând securitatea deplină: date transmise de Utilizatori, în special mesaje transmise de Utilizator în toate secțiunile Paginii Web și informații despre tranzacțiile financiare pentru Cumpărarea Pachetelor Educaționale.

§5
Încredințarea sau partajarea datelor personale ale Utilizatorilor altor entități

 1. Utilizatorul acceptă transferul datelor sale personale de către Administrator în scopurile indicate în § 3 pct. 1 de mai sus către entitățile dependente și afiliate cu Administratorul, precum și către partenerii de afaceri și furnizorii de servicii ai Administratorului.
 2. Datele personale ale Utilizatorilor vor fi transferate către alte entități în scopul centralizării datelor sau al logisticii, și în situația când este impus de legea aplicabilă sau de preluări sau fuziuni referitoare la Administrator.

§6
Dispoziții finale

 1. Administratorul își rezervă dreptul de a trimite mesaje nesolicitate Utilizatorilor. Acestea includ informații legate direct de funcționarea Paginii Web (de exemplu, modificări de funcționare) sau scrisori necomerciale (de exemplu, urări, mesaje de sistem). Fiecare Utilizator are dreptul de a stabili că nu este de acord să primească acest tip de informații, dând click pe linkul furnizat sub mesaj.
 2. Pagina Web poate conține link-uri (de exemplu, sub forma logo-urilor părților terțe) care, dacă se dă click, va redirecționa persoana care navighează pe Pagina Web către o pagină web externă. Faptul de a utiliza acest tip de recomandări nu poate fi egalat cu niciun fel de conexiuni între Administrator și entitatea, de care aparține pagina web externă. Administratorul nu este responsabil în niciun caz pentru efectele acestor redirecții, și nu are influență asupra conținutului de pe paginile web externe. Administratorul nu este responsabil pentru conținutul politicilor de confidențialitate și securitatea în vigoare pe aceste pagini, și nici pentru cookies utilizate la navigarea acestora. Încurajăm persoanele care folosesc acest tip de recomandări să citească conținutul documentelor relevante în vigoare pe aceste pagini.
 3. Administratorul își rezervă dreptul de a efectua modificări sau completări la această Politică de Confidențialitate. Modificările se fac prin publicarea noului conținut al Politicii de Confidențialitate sau al Regulamentului pe Pagina Web. Modificările intră în vigoare din momentul introducerii acestora.
 4. Condiția de utilizare a Paginii Web este acceptarea acestei Politici de Confidențialitate.