Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy definierar regler för insamling, behandling och skydd av uppgifter som tillhandahålls av Användaren i samband med användningen av Webbplatsen, bestående av både användning av cookies på Användarens dator,och insamling och behandling av data om Användare för statistiska ändamål, samt övriga sätt att behandla uppgifter, i synnerhet insamling, registrering, lagring, bearbetning, modifiering, överföring eller annan användning av data. Alla uttryck som används i detta dokument har den betydelse som anges i Användarvillkoren Cryptoeddu.com som finns på Webbplatsen.

§1
Administratör av personuppgifter

 1. Administratör – bolaget Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, samlar in personuppgifter så att Användarna kan använda Webbplatsen.
 2. Användarens personuppgifter är föremål för särskilt skydd och används endast i den utsträckning som samtycke har uttryckts. Persondatabasen hanteras av Administratören i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig på Administratörens säte och i enlighet med principerna för social samexistens.
 3. Administratörens uppgifter:
  • säkerställa säkerheten för personuppgifter som tillhandahålls Administratören av Användare, särskilt från obehörig åtkomst till dem;
  • säkerställa registrerade Användare genomförandet av sina rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till sina egna personuppgifter, rätten att begära uppdatering och borttagande a personuppgifter.

§2
Personuppgifter och annan information som tillhandahålls av Användare

 1. Användarna lämnar sina personuppgifter på frivillig grund, men som är nödvändiga för att använda Webbplatsen, deras brist hindrar användningen av Webbplatsen.
 2. Alla personuppgifter som samlas in är avsedda att användas av Administratören.
 3. Vid användning av Webbplatsen samlar servrarna automatiskt in information som skickas av webbläsaren och som finns i systemloggarna. Denna information kan innehålla olika data, till exempel din e-postadress, IP-adress, typ av sökmotor, webbplatsen du besökte strax innan du använde Webbplatsen, den tid du besökte Webbplatsen och annan statistik. Administratören använder dem för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på de tjänster som tillhandahålls, liksom för tekniska och statistiska ändamål.
 4. De insamlade uppgifterna används för att identifiera Användare i syfte att genomföra Order, inklusive leverans av Utbildningspaket och Bonusar till Utbildningspaket, för faktureringsprocessen online eller offline, i synnerhet kreditkortsuppgifter eller betalkort, eller andra finansiella uppgifter som är nödvändiga för att behandla Användares betalning (betjäning av betalningar och fullgörande av order) och efterföljande kontakt med Användare, samt för utveckling av Webbplatsen och företagsstöd. Dessa data innehåller information som: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, Användarnamn (inloggning), individuellt lösenord, transaktionshistorik, samt alla personuppgifter som tillhandahålls av Användarna själva.
 5. Administratören kan samla in information om tekniska data, till exempel webbadressen (URL), vilken typ av enheter som används av Användare för att använda Webbplatsen, enhetens ID, typen av nätverksanslutning och tjänsteleverantörens namn.
 6. På grund av arten av enskilda Produkter och Bonusar kan Användare bli ombedd att tillhandahålla ytterligare personuppgifter. Omfattningen av ytterligare data kommer att anges i enlighet därmed i Användarvillkoren Cryptoeddu.com.

§3
Behandling av personuppgifter

 1. Administratören samlar in, använder, tillhandahåller och behandlar Användarnas personuppgifter för att fullgöra Order, inklusive att tillhandahålla Utbildningspaket och Bonusar, marknadsföra sina tjänster,  såväl som förmåner från tredje parter och för att skicka Användare nyhetsbrev och annat marknadsförings- och reklammaterial. Användaren kan när som helst ange att den inte accepterar att ta emot kommersiell information genom att klicka på länken längst ner i meddelandet.
 2. Varje Användare har de rättigheter som följer av den aktuella lagen om skydd av personuppgifter. För att få tillgång till sina egna personuppgifter och begära rättelse eller borttagning av dessa, vänligen kontakta kundsupport på följande e-postadress: contact@cryptoeddu.com.
 3. Webbplatsen kan använda bl. a. Google Analytics (och liknande system), en webb-och appanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google") eller andra organisationer. Google Analytics använder "cookies". Google får endast överföra identifierad information till tredje part om det krävs enligt lag.
 4. Administratören använder cookies för att lagra information om Användarinställningar. Dessa är textfiler som sparas på Användarnas enheter som identifierar dem på ett sätt som är nödvändigt för att aktivera vissa operationer. Dessa filer lagrar: Användarens personliga inställningar och förslaget att automatiskt fylla i formulärfält, de används bland annat för att komma ihåg de uppgifter som krävs för användarens inloggning. I synnerhet används två kategorier av cookies:
  • Action Cookies – är filer som sparas för att spela in Användarens aktivitet när de använder webbplatsen. Dessa filer ger statistiska data som kan användas för att optimera funktionaliteten på Webbplatsen. Villkoren för att cookies ska fungera är att användaren accepterar dem genom lämplig inställning i webbläsaren.
  • Session Cookies – används på webbplatser med möjlighet att logga in - filer som sparas för att bestämma Användarens inloggningsstatus. De används för att säkerställa att Användare har åtkomst till sidor som endast är synliga för Användare som använder Webbplatsen. Session cookies tilldelas under Användarens inloggningsprocess och raderas vid utloggning, dvs. när du klickar på knappen Logga ut.
 5. Varje Användare kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till bearbetning och lagring av sina uppgifter genom att kontakta kundsupport på följande e-postadress: contact@cryptoeddu.com.
 6. Att motverka någon form av identitetsstöld, nätfiske och olagliga metoder som kallas "phishing" är en av Administratörens främsta prioriteringar. För detta ändamål samlas alla data som överförs av Användaren, särskilt data som kreditkortsnummer eller data som anges på Webbplatsen som ger möjlighet att logga in som användarnamn och lösenord för att komma åt Användarens konto, i enlighet med datasäkerhetsregler.

§4
Användarens innehåll och meddelanden

 1. Administratören lagrar data som överförs av Användare, särskilt meddelanden som skickas av Användaren i alla delar av Webbplatsen och information om ekonomiska transaktioner för köp av Utbildningspaket på servrar som ägs av Administratören och säkerställer deras fullständiga säkerhet.

§5
Överlåta eller tillhandahålla Användarnas personuppgifter med andra

 1. Användaren samtycker till att överföra sina personuppgifter av administratören för de syften som anges i § 3 punkt 1 ovan till dotterbolag och andra närstående företag till Administratören, såväl som Administratörens affärspartners och tjänsteleverantörer.
 2. Användarnas personuppgifter kommer att överföras till andra för datacentralisering eller  eller logistikändamål, samt i fall där detta krävs enligt tillämplig lag eller förvärv eller fusioner relaterade till Administratören.

§6
Slutbestämmelser

 1. Administratören förbehåller sig rätten att skicka obeställda meddelanden till Användare. Detta inkluderar information som är direkt relaterad till driften av Webbplatsen (t. ex. ändringar i drift) eller icke-kommersiella brev (t.ex. önskemål, systemmeddelanden). Varje Användare har rätt att ange att de inte samtycker till att ta emot denna typ av information genom att klicka på länken under meddelandet.
 2. Webbplatsen kan innehålla länkar (t.ex. i form av tredje parts logotyper) som, om de klickas, kommer att omdirigera personen som surfar på Webbplatsen till en extern webbplats. Det faktum att sådana länkar används kan inte likställas med någon koppling mellan Administratören och den enhet som den externa webbplatsen tillhör. Administratören är under inga omständigheter ansvarig för konsekvenserna av sådana omdirigeringar och påverkar inte innehållet på tredje parts webbplatser. Administratören ansvarar inte för innehållet i de sekretess-och säkerhetspolicyer som gäller på dessa webbplatser, liksom för de cookies som används när du surfar på dem. Vi uppmuntrar människor som använder denna typ av hänvisningar att läsa innehållet i relevanta dokument som gäller på dessa sidor.
 3. Administratören förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till denna Sekretesspolicy. Ändringar görs genom att publicera nytt innehåll i Sekretesspolicyn eller Användarvillkoren på Webbplatsen. Förändringar träder i kraft från det ögonblick de introduceras.
 4. Villkoren för att använda Webbplatsen är godkännandet av denna Sekretesspolicy.