Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, İnternet Sitesinin kullanımına istinaden Kullanıcılar tarafından iletilen verilerin toplanması, işlenmesi ve korunması ile ilgili kuralları belirlemektedir. Bu kurallar, Kullanıcının bilgisayarında kayıtlı çerez dosyalarının kullanılması, Kullanıcılar ile ilgili bilgilerin istatistiksel amaçlarla toplanması ve işlenmesi ile veri toplama, kaydetme, muhafaza etme, düzenleme, değiştirme, başkalarının erişimine açma ve kullanma başta olmak üzere diğer veri işleme yöntemlerini kapsamaktadır. İşbu belgedeki bütün terimler, İnternet Sitesinde bulunan Cryptoeddu.com Sitesi Kullanım Şartnamesindeki tanımlarına uygun olarak kullanılmıştır.

§1
Kişisel Veriler Yöneticisi

 1. Yönetici: Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City şirketi kişisel verileri Kullanıcıların İnternet Sitesinden yararlanmalarını mümkün kılmak amacıyla toplamaktadır.
 2. Kullanıcıların kişisel verileri özel bir korumaya tabidir ve sadece izin verilen amaçlarla kullanılabilir. Kişisel veriler veritabanı Yönetici tarafından Yöneticinin genel merkezinin bulunduğu yerde yürürlükte olan kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına uygun olarak işletilmektedir.
 3. Yöneticinin Görevleri:
  • Yöneticiye Kullanıcılar tarafından iletilen kişisel verilerin başta bunlara yetkisiz kişilerin erişmelerinin engellenmesi olmak üzere korunması,
  • Kayıtlı Kullanıcılara, kendi kişisel verilerine erişme hakkı, kişisel verilerin güncellenmesini ve silinmesini talep etme hakkı gibi haklardan yararlanma olanağı tanımak.

§2
Kullanıcılar tarafından verilen kişisel veriler ve diğer bilgiler

 1. Kullanıcılar kişisel verilerini gönüllülük esasına dayalı olarak verirler ancak bu verilerin verilmesi İnternet Sitesinin kullanılabilmesi için şarttır. Bu veriler verilmediğinde İnternet Sitesinin kullanılması mümkün değildir.
 2. Toplanan bütün veriler Yönetici tarafından kullanılabilirler.
 3. İnternet Sitesi kullanılırken sunucular internet tarayıcısı tarafından gönderilen bilgileri otomatik olarak toplayarak sistem loglarına kaydeder. Bu bilgiler e-mail adresi, IP adresi, tarayıcının türü, İnternet Sitesi kullanılmadan hemen önce ziyaret edilen internet sitesi, İnternet Sitesine giriş süresi ve diğer istatistiki bilgileri içerebilir. Yönetici bu bilgileri hizmetlerin en yüksek kalitede olmasını sağlamak amacının yanı sıra teknik ve istatistiki amaçlarla da kullanabilir.
 4. Toplanan veriler, başta Eğitim Paketlerinin ve Eğitim Paketi Hediyelerinin teslim edilmesi, çevrimiçi ve çevrimdışı ödeme işleme, kredi veya debit kartı bilgilerinin veya Kullanıcıların verdiği Siparişlerin işlenmesi için gerekli diğer mali verilerin ve İnternet Sitesinin ve satış sonrası hizmetlerin geliştirilmesi gibi amaçlarla Kullanıcılarla sonradan iletişime geçilmesi için gerekli verilerin işlenmesi başta olmak üzere, Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kullanıcıların kimliklerinin tespit edilmesinde kullanılırlar. Bu bilgiler ad, soyadı, adres, telefon numarası, e-mail adresi, Kullanıcı adı (login), kişisel erişim şifresi, işlem geçmişi gibi bilgiler ile Kullanıcılar tarafından iletilen diğer bütün kişisel bilgileri içerebilir.
 5. Yönetici başta URL adresi, Kullanıcıların İnternet Sitesine erişim için kullandıkları cihazların türleri, cihaz ID'leri, ağ bağlantısı türü ve hizmet sağlayıcısının adı olmak üzere teknik bilgileri de toplayabilir.
 6. Ürünlerin ve Hediyelerin türüne bağlı olarak, Kullanıcının ek kişisel bilgileri temin etmesi talep edilebilir. Ek bilgilerin kapsamı Cryptoeddu.com Sitesi Kullanım Şartnamesinde belirtilecektir.

§3
Kişisel Verilerin İşlenmesi

 1. Yönetici Kullanıcıların kişisel bilgilerini Siparişleri işlemek, Eğitim Paketlerini ve Hediyeleri temin etmek ve göndermek, kendi hizmetlerinin ve üçüncü şahısların sunduğu hizmetlerin pazarlamasını yapmak ve Kullanıcılara haber bültenleri (newsletter) ve diğer tanıtım ve reklam materyalleri göndermek amacıyla toplar, kullanır, erişime açar ve işler. Kullanıcı istediği her an ticari bilgileri almak istemediğini bildirebilir. Bu amaçla mesajın alt kısmında bulunan bağlantıya tıklamalıdır.
 2. Her Kullanıcının kişisel bilgilerin korunması kanunundan doğan hakları saklıdır. Kullanıcı kişisel verilerine erişmek, onları güncellemek veya silmek amacıyla müşteri hizmetleri departmanıyla contact@cryptoeddu.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilir.
 3. İnternet Sitesi, Google Analytics gibi sistemleri ve Google, Inc. ("Google") veya başka şirketler tarafından erişime açılan uygulamaları kullanabilir. Bu sistemler internet sitelerinin görüntülenme istatistiklerinin analiz edilmesini sağlamaktadır. Google Analytics çerez dosyalarını kullanmaktadır. Google kimlik bilgilerini sadece kanunlar tarafından yükümlü kılındığında üçüncü kişilerin erişimine açabilir.
 4. Yönetici, çerez dosyalarını, Kullanıcıların tercihleri ile ilgili bilgileri saklamak amacıyla kullanmaktadır. Bunlar, Kullanıcıların cihazlarına kaydedilen ve bazı işlemlerin gerçekleştirilmesini mümkün hale getirmek amacıyla onların kimliklerinin doğrulanmasını sağlayan metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda kaydedilen Kullanıcının kişisel ayarları ve otomatik form doldurma önerileri, Kullanıcının giriş yapma bilgilerinin hatırlanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır. İki tür çerez dosyası bulunmaktadır:
  • Action Cookies: Kullanıcıların İnternet Sitesini kullanırken gerçekleştirdikleri eylemleri kaydederler. Bu dosyalar istatistiki bilgiler içerirler. Bu bilgiler, İnternet Sitesinin fonksiyonlarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılırlar. Çerez dosyalarının çalışabilmeleri için bunların Kullanıcı tarafından, internet tarayıcısının belirli ayarlarını aktive etmek suretiyle kabul edilmeleri gerekmektedir.
  • Session Cookies: Giriş yapma özelliğine sahip internet sitelerinde kullanılırlar ve Kullanıcının giriş yapıp yapmadığının belirlenmesini sağlarlar. Kullanıcının, sadece İnternet Sitesini kullanan Kullanıcıya ait sayfalara erişebilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadırlar. Session cookies, Kullanıcı giriş yaptığı an oluşturulurlar ve Kullanıcı "Çıkış" düğmesine basarak çıkış yaptığı an silinirler.
 5. Her Kullanıcı istediği her an bilgilerinin işlenmesi ve kayıt altında tutulması iznini geri çekebilir. Bu amaçla müşteri hizmetleriyle, contact@cryptoeddu.com adresi aracılığıyla iletişime geçmelidir.
 6. Her türlü kimlik hırsızlığının, bilgi hırsızlığının ve "phishing" olarak adlandırılan kanunlara aykırı faaliyetlerin önüne geçmek Yöneticinin en önemli önceliğidir. Bu amaçla Kullanıcılar tarafından verilen her türlü veriler, özellikle de kredi kartı numarası gibi veriler ve İnternet Sitesine girilen ve Kullanıcı hesabına giriş yapmayı sağlayan kullanıcı adı ve şifre gibi bilgiler veri güvenliği kurallarına uygun olarak toplanmaktadır.

§4
Kullanıcıların mesajlarının içeriği

 1. Yönetici kendine ait sunucularda tam güvenli olarak aşağıdaki verileri saklamaktadır: Kullanıcılar tarafından gönderilen bilgiler, Kullanıcıların İnternet Sitesinin bütün bölümlerinden gönderdiği mesajlar ve Eğitim Paketi Satın Alma ile ilgili mali işlem bilgileri.

§5
Kullanıcıların kişisel verilerinin diğer kuruluşlara verilmesi veya bunların erişimine açılması

 1. Kullanıcı, Yöneticinin, kişisel verilerini, 3. paragrafın 1. maddesinde belirtilen amaçlarla, Yöneticiye bağlı kuruluşlara ve Yöneticinin iş partnerlerine ve hizmet sağlayıcılarına vermesini kabul etmektedir.
 2. Kullanıcıların kişisel verileri diğer kuruluşlara, verilerin merkezi bir yerde toplanması ya da lojistik ile ilgili amaçlarla verilebilir. Ayrıca bu verilerin diğer kuruluşlara verilmesi kanunlarca zorunlu tutulabilir. Buna örnek olarak verilerin devlet kurumlarına verilmesi veya Yöneticinin şirketinin devralınması veya başka bir şirketle birleştirilmesi halleri gösterilebilir.

§6
Son Hükümler

 1. Yönetici Kullanıcılara talep etmedikleri mesajları gönderme hakkını saklı tutmaktadır. Bu mesajlar İnternet Sitesinin fonksiyonlarıyla direkt ilgili olan mesajları (örneğin fonksiyonlardaki değişiklikler) ve ticari olmayan mesajları (örneğin kutlama mesajları, sistem mesajları) kapsamaktadır. Her Kullanıcı bu tür bilgileri almak istemediğini, mesajın altında bulunan bağlantıya tıklamak suretiyle bildirebilir.
 2. İnternet Sitesinde üzerlerine tıklandığında İnternet Sitesini kullanan kişiyi harici bir internet sitesine yönlendiren bağlantılar (örneğin üçüncü şahıslara ait logolar halinde) bulunabilir. Böyle bağlantıların bulunması Yöneticiyle söz konusu harici internet sitesinin sahibi arasında herhangi bir ilişki olduğu anlamına gelmez. Yönetici söz konusu bağlantıların kullanımından doğacak sonuçlardan ve harici internet sitelerinde bulunan içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yönetici söz konusu sitelerde yürürlükte olan gizlilik politikalarından ve bu sitelerin uyguladığı çerez dosyalarından (cookies) sorumlu tutulamaz. Bu tür bağlantıları kullanan kişiler söz konusu sitelerde yürürlükte olan uygun belgelerin içeriklerini okumalıdırlar.
 3. Yönetici işbu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma ve Gizlilik Politikasına eklemelerde bulunma haklarını saklı tutar. Değişiklikler, Gizlilik Politikasının veya Kullanım Şartnamesinin yeni versiyonunun İnternet Sitesinde yayınlanması suretiyle yapılır. Değişiklikler yayınlandıkları an yürürlüğe girerler.
 4. İnternet Sitesini kullanabilmek için işbu Gizlilik Politikasının kabul edilmesi şarttır.