Podmínky servisu Cryptoeddu.com

Tyto Podmínky servisu cryptoeddu.com stanovují práva a závazky stran, vyplývající z používání těchto internetových stránek, včetně umístěných na těchto stránkách informací, zejména realizace Vzdělávacích balíčků zakoupených od Prodejce a Dárků ke Vzdělávacím balíčkům. Uživatel by si měl tyto Podmínky pozorně přečíst. Pokud máte jakékoliv otázky týkající se těchto Podmínek, kontaktujte nás prosím.

1. Definice.

V těchto Podmínkách servisu cryptoeddu.com používáme různé definované pojmy. Poznáte je z toho, že začínají velkým písmenem. Použité v těchto Podmínkách pojmy mají následující význam:

 1. Prodejce/Správce – společnost Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City; majitel a správce Servisu odpovědný za jeho správné fungování, spravující osobní údaje Uživatelů v souladu s Politikou Ochrany osobních údajů, nabízející nákup Vzdělávacích balíčků a Vzdělávacích balíčků s Dárky přímo nebo prostřednictvím Obchodních partnerů,
 2. Internetové stránky/Servis – tyto stránky www.crytopeddu.com, nabízející realizaci Vzdělávacích balíčků zakoupených na stránkách Prodejce nebo prostřednictvím Obchodních partnerů Prodejce a realizaci Dárků získaných ke Vzdělávacím balíčkům.
 3. Obsah – informace a materiály, které Správce a/nebo Uživatel může publikovat prostřednictvím Internetových stránek a/nebo z Internetových stránek stáhnout;
 4. Mikrostránky – pomocné stránky doplňující Internetové stránky, včetně mobilních aplikací, služeb elektronických komunikací, sociálních servisů, a rovněž všechny individuální stránky, stránky obchodních partnerů nebo prodejců, nebo jiné stránky, charakteristické pro danou oblast, které obsahují odkazy nebo reference k těmto Podmínkám nebo k Internetovým stránkám;
 5. Objednávka – nabídka na nákup Vzdělávacího balíčku podaná Uživatelem Prodejci, včetně prostřednictvím jednoho z Obchodních partnerů Prodejce;
 6. Operátor platebního styku – platby za Produkty mohou být zpracovávány třetími osobami, které poskytují služby zpracování údajů a plateb, fakturování pohledávek, odsouhlasování sald a podávání zpráv;
 7. Platforma – platforma Prodejce nacházející se na adrese thebestvouchers.com, prostřednictvím které Kupující může provést nákup produktů Prodejce. Platforma rovněž slouží ke správě Účtu Uživatele a generování a provozování Přístupových kódů ke Vzdělávacím balíčkům a Dárkům. Po registraci na Platformě pomocí Přístupového kódu získává Uživatel interaktivní odkaz, který ho přenese do Servisu cryptoeddu.com, kde může uplatnit Vzdělávací balíček, a v případě Vzdělávacích balíčků s Dárkem rovněž Dárek;
 8. Účet – virtuální zápisy Platformy, umožňující identifikaci, sledování a správu zůstatku uživatele (součtu Produktů zakoupených Uživatelem).
 9. Politika Ochrany osobních údajů – soubor zásad týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, vztahujících se k Uživatelům Internetových Stránek, podrobně uvedený na Internetových Stránkách v záložce „Politika Ochrany osobních údajů“;
 10. Nákup – k nákupu Vzdělávacího balíčku dochází po podání Objednávky ze strany Uživatele na internetových stránkách Prodejce nebo na internetových stránkách Obchodního partnera Prodejce. Podání Objednávky se rovná akceptaci Podmínek a Politiky Ochrany osobních údajů Prodejce. K Nákupu dochází v okamžiku potvrzení přijetí Objednávky ze strany Prodejce. Potvrzení přijetí Objednávky se zasílá klientovi pokaždé elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou při podání Objednávky. Internetové stránky nemohou být využívány k nákupu jakéhokoliv fyzického zboží a/nebo služeb, a nic, co je na Internetových stránkách umístěno nesmí být považováno za nabídku takového prodeje;
 11. Podmínky servisu cryptoeddu.com – tyto Podmínky jako celek;
 12. Uživatel/Kupující – každá fyzická osoba, která dovršila 18 let, je právně způsobilá, a má přístup nebo využívá Internetové stránky, včetně každé osoby, která provedla Nákup;
 13. Přístupový kód – jedinečný alfanumerický řetězec, který je doručen Kupujícímu Prodejcem, a který v souladu s pravidly stanovenými v Podmínkách a podmínkách Platformy umožňuje Kupujícímu přístup ke Vzdělávacímu balíčku zakoupenému od Prodejce a jeho používání, a v případě Vzdělávacích balíčků s Dárkem, rovněž opravňuje k převzetí a používání Dárku. Přístupový kód je platný po dobu 6 měsíců ode dne jeho doručení. Doba platnosti Přístupového kódu označuje čas, ve kterém musí být tento kód aktivován a Vzdělávací balíček převzat a použit. Výše uvedená ustanovení se rovněž vztahují na Dárek. Po uplynutí této doby realizace Přístupového kódu a převzetí, jak i používání Vzdělávacího balíčku není možné. Výše uvedená ustanovení se rovněž vztahují na Dárek ke Vzdělávacímu balíčku. Prodloužení doby platnosti Přístupového kódu po uplynutí výše jmenovaných 6 měsíců je možné výhradně v rámci akcí vedených Prodejcem a může k němu dojít pouze na základě rozhodnutí Prodejce. Taková akce může směřovat pouze k vybraným klientům a být závislá na druhu zakoupeného Vzdělávacího balíčku. O podmínkách využití takové akce Prodejce pokaždé informuje klienta.
 14. Dárek – dodatečný produkt nebo služba, stanovený/á v okamžiku provedení nákupu Vzdělávacího balíčku, kterou Kupující Vzdělávací balíček získává jako dárek. Uvedený předmět nebo služba je dodáván/a bezplatně k zakoupenému Vzdělávacímu balíčku, nezávisle na hodnotě Vzdělávacího balíčku, a přístup a jeho využití umožňuje Kupujícímu Přístupový kód, který mu byl doručen Prodejcem. Dárek ke Vzdělávacímu balíčku nepředstavuje obchodní hodnotu, nebo představuje zanedbatelnou obchodní hodnotu a nelze ho zakoupit samostatně. Druh Dárku přiznanému konkrétnímu Kupujícímu závisí na aktuální akční nabídce Prodejce a je výhradním rozhodnutím Prodejce. Prodejce může v libovolném okamžiku ukončit poskytování Dárků ke Vzdělávacím balíčkům nebo změnit druh aktuálně poskytovaných Dárků. Žádné informace uvedené v Servisu se v žádném případě nemohou považovat za nabídku nákupu Dárku ke Vzdělávacímu balíčku. Pokaždé, když Kupující platí za nákup Vzdělávacího balíčku a získává konkrétní předmět nebo službu ve formě Dárku, je uhrazena částka vždycky poplatkem za Vzdělávací balíček, a Dárek je doručován jako bezplatný dárek.
 15. Obchodní partner – subjekt, který se zúčastňuje partnerského programu Prodejce, u kterého Prodejce sjednal provozní marketinkové činnosti a/nebo zprostředkovatel Prodeje produktů nabízených Prodejcem.
 16. Produkt/Vzdělávací balíček – online školení (Webinář) a jiné vzdělávací materiály s tematikou a objemem / v počtu exemplářů, v závislosti na druhu vybraného balíčku. Webinář je druh internetového semináře vedeného a realizovaného pomocí technologie webcast, která umožňuje oboustrannou komunikaci mezi vedoucím setkání a účastníky, s využitím virtuálních nástrojů. Přístup a využití Produktu umožňuje Přístupový kód, který obdrží Kupující od Prodejce.
 17. Hodnota produktu – cena uhrazena Uživatelem za Vzdělávací balíček, obsahuje pokaždé náklady na doručení Přístupového kódu Uživateli.
 18. Ostatní náklady – poplatek vybíraný od Kupujícího za zpracování a přípravu Objednávky, připočítaný k ceně Objednávky, jehož výše je závislá na druhu Objednávky, a jehož konečnou hodnotu Kupující vidí v souhrnu Objednávky. Kupující má před podáním Objednávky možnost seznámit se s těmito náklady.
 19. Formulář – formulář je dostupný na stránkách https://cryptoeddu.com/form, a je ho nutno vyplnit pro aktivování přístupu ke Vzdělávacímu balíčku a/nebo Dárku a převzatí/používaní výše jmenovaných. Za účelem správného vyplnění formuláře týkajícího se převzetí/používání Dárku může být nutné připojení příslušných Dokumentů.
 20. Dokumenty – uvedené v těchto Podmínkách skeny dokumentů nebo osobní údaje, které je nutno připojit nebo je uvést ve Formuláři, jejíž předložení je nezbytné za účelem převzetí Dárku. Uvedení výše jmenovaných osobních údajů a/nebo předložení skenů dokumentů je pokaždé spojeno s nutností dodržování základních, mezinárodních bezpečnostních postupů – zejména KYC (know your customer) a AML (anti-money laundering).
 21. Elektronické portfolio – jinak e-wallet, je místem k uchovávání kryptoměn (soukromých klíčů). S jeho pomocí je možno provádět transakce odesílání a přijímání kryptoměn. Jde o řetězec čísel a písmen, pod kterém je šifrována kryptoměna. Portfolio lze vytvořit na libovolné burze kryptoměn.

2. Všeobecné Podmínky používání Servisu.

 1. Servis umožňuje přístup k zakoupeným Vzdělávacím balíčkům a/nebo Dárkům. Přístup k výše jmenovaným Vzdělávacím balíčkům a/nebo převzetí Dárků je možné pouze s použitím Přístupového kódu, který obdržel každý Kupující, který provedl Nákup.
 2. Pro aktivování přístupu ke Vzdělávacímu balíčku a/nebo převzetí Dárků, je třeba se přihlásit na Platformu pomocí použití údajů uvedených na doručené kartě s Přístupovým kódem nebo se přihlásit přímo v Servisu cryptoeddu.com použitím e-mailové adresy uvedené během podání objednávky (přihlašovací jméno) a Přístupového kódu (heslo), a následně vyplnit umístěny v Servisu Formulář (https://cryptoeddu.com/form). Převzetí přístupu ke Vzdělávacímu balíčku a/nebo převzetí Dárku je možné pouze v termínu platnosti doručeného Přístupového kódu.
 3. V případě, že chcete aktivovat přístup ke Vzdělávacímu balíčku je třeba doplnit ve Formuláři umístěném v Servisu, vyhrazeném pro přístup k Vzdělávacímu balíčku, jméno a příjmení Kupujícího a e-mailovou adresu Kupujícího. V případě, že chcete převzít Dárek (jednotky Kryptoměny), je nezbytné vyplnit celý Formulář vyhrazený pro převzetí Dárku, včetně uvedení adresy elektronického portfolia, na které mají být převedeny jednotky kryptoměny, včetně připojení stanovených Dokumentů a označení příslušného pole potvrzujícího souhlas s odesláním Formuláře za účelem přijetí Kryptoměny.
 4. Kryptoměna, o které se pojednává v bodě 3 výše, je pokaždé stanovený v okamžiku provedení nákupu Vzdělávajícího balíčku (uvedená v potvrzení objednávky, které Kupující obdržel od Prodejce), počet jednotek dané kryptoměny, kterou Kupující Vzdělávací balíček obdrží jako dárek. Určený během podání Objednávky počet jednotek dané kryptoměny je přidaný bezplatně ke každému zakoupenému Vzdělávacímu balíčku nezávisle na hodnotě Vzdělávacího balíčku. Jednotky kryptoměny jsou vždy Dárkem k Balíčku, a nemohou být zakoupeny samostatně.
 5. Po obdržení Formuláře vyplněného Kupujícím v Servisu a dodání ho Prodejci prostřednictvím Servisu, je Prodejce během 48 hodin od obdržení takového Formuláře povinen zaslat Kupujícímu e-mailovou cestou potvrzení jeho doručení. Potvrzení je pokaždé odesláno na e-mailovou adresu, uvedenou Kupujícím během podání Objednávky.
 6. Potvrzení, o kterém se pojednává v bodě 7 výše obsahuje:
  • v případě Vzdělávacího balíčku – odkaz na stránky, kde bude probíhat online školení (Webinář) včetně nejbližších termínů, ve kterých bude takové školení probíhat. Školení probíhají pouze v termínech stanovených Prodejcem. Počet míst na daném školení může být omezen.
  • v případě Kryptoměny – informaci o provedení platby jednotek kryptoměny na uvedenou adresu elektronického portfolia
 7. V případě, pokud není Formulář vyplněn správně (například obsahuje přílohu ve formě nečitelného skenu Dokumentu, Kupující během 48 hodin od obdržení Prodejcem takového Formuláře obdrží od Prodejce zpětnou zprávu s informací o nedostatcích nebo chybách ve Formuláři.
 8. Pokud Kupující vyplnil Formulář po uplynutí platnosti Přístupového kódu, Kupující během 48 hodin od obdržení Prodejcem takového Formuláře obdrží od Prodejce zpětnou zprávu s informací o odmítnutí přijetí takového Formuláře s ohledem na uplynutí platnosti Přístupového kódu, a tím s ohledem na nedostatek možnosti převzetí a používání Vzdělávacího balíčku a/nebo Dárku.
 9. Zpráva, o které se pojednává v bodech 1 a 8 výše, se pokaždé odesílá na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím během podání Objednávky.
 10. K převedení Kryptoměny na adresu soukromého elektronického portfolia Klienta (e-wallet) dochází v termínu 7 dní od data potvrzení obdržení správně vyplněného Formuláře Prodejcem.
 11. Elektronické portfolio (e-wallet):
  • Za účelem převzetí Kryptoměny se Kupující zavazuje uvést adresu svého elektronického portfolia, na které má být Kryptoměna převedena,
  • Vyplněním Formuláře za účelem převzetí Kryptoměny a uvedením adresy svého elektronického portfolia Kupující pokaždé prohlašuje, že je majitelem tohoto portfolia, získal jeho vlastnění legálně, a samotné portfolio nikdy nebylo použito k realizaci neoprávněných transakcí,

3. Dokumenty.

 1. Za účelem převzetí Kryptoměny se Kupující zavazuje k dodání Prodejci nezbytných Dokumentů, a to jejich připojením k Formuláři. O oprávnění Prodejce k požadování od Kupujícího dodatečných Dokumentů, v případě převzetí Dárku, je Kupující pokaždé informován Prodejcem nebo Obchodním partnerem Prodejce během podání Objednávky, před jeho převzetím a úhradou ze strany Kupujícího.
 2. Dokument potvrzující totožnost:
  • sken občanského průkazu nebo
  • řidičský průkaz Kupujícího nebo
  • pas Kupujícího
 3. Kupující je povinen dodat Prodejci sken aktuálního dokumentu potvrzujícího totožnost včetně fotografie a viditelných čtyř rohů dokumentu. Sken dokumentu nemůže mít viditelná poškození a znečištění. Sken dokumentu musí zahrnovat obě strany dokumentu.
 4. Dokument potvrzující adresu bydliště:
  • Faktura vystavená na Kupujícího (mimo jiné ale ne jenom to může být i faktura za vodu, plyn, elektřinu, televizi, internet, telefon) nebo
  • Výpis z bankovního účtu Kupujícího.
 5. Kupující je povinen dodat Prodejci dokument potvrzující adresu bydliště:
  • v případě Faktury - s viditelnými čtyřmi rohy takového dokumentu, vystavený Kupujícímu ne později než 3 měsíce před jeho doručením Prodejci,
  • v případě výpisu z bankovního účtu – výpis, na kterém jsou viditelné min. 3 transakce, adresa a osobní údaje, které se nacházejí v horní části výpisu, a také logo banky, vygenerovaný ne později než 3 měsíce před jeho doručením Prodejce.

4. Odpovědnost.

 1. Správce Servisu/Prodejce nenese odpovědnost za zvláštní, přímé nebo zpětné škody vzniklé během využívání služeb získaných s využitím Přístupových kódů a také Dárků.
 2. Prodejce nenese odpovědnost za porušení Podmínek, pokud splnění daného závazku se stalo nemožné z příčin, které na něm nejsou závislé.
 3. Prodejce negarantuje, že Vzdělávací balíčky získané pomocí Přístupových kódů budou splňovat požadavky Kupujícího, pokud Kupující tyto požadavky nestanovil dostatečně přesným způsobem před podáním Objednávky. Prodejce stanovuje obsah jednotlivých Vzdělávacích balíčků před potvrzením přijetí Objednávky, ale negarantuje, že výhody, které lze získat v souvislostí s využitím jednotlivých balíčků budou pokaždé účinné, spolehlivé, přesné a splňující očekávání jednotlivých Kupujících.
 4. Prodejce neuděluje žádné jiné záruky v souvislosti s ochranou osobních dat a bezpečnosti než ty, které jsou jasné stanovené v Ochraně osobních dat.
 5. Prodejce nezaručuje, že Kupující bude moci získat přístup nebo používat Servis v libovolném čase a místě.
 6. Žádná ústní nebo písemná informace ani rada udělená jeho zástupcem nestanoví záruku.
 7. Kupující může mít dodatečná spotřebitelská práva v souladu s příslušným právem v místě bydliště Kupujícího, které tyto Podmínky nemohou změnit.

5. Náhrada škody

 1. Akceptováním těchto Podmínek Kupující souhlasí v rozsahu dovoleným předpisy místního práva, zabezpečit a chránit Prodejce/Správce, jejich ředitelé, zaměstnance a agenty před odpovědností z titulu nároků, škod, závazků, ztrát, pohledávek, nákladů nebo dluhů a výdajů (včetně a bez omezení z titulu přiměřených poplatků vzniklých v souvislosti s jakýmikoliv nároky nebo soudními procesy, zahájenými nebo hrozícími Prodejci/Správci, vůči jakýmkoliv osobám) vyplývajících z používání Kupujícím přístupu k Servisu; z používání Internetových stránek s použitím hesla Kupujícího; z porušení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek; z porušení jakýchkoliv práv třetích osob, včetně neomezení autorských práv, vlastnických práv nebo práv ochrany osobních dat; a z jakýchkoliv nároků na to, že předávány Kupujícím obsahy způsobí škodu třetí osobě.
 2. Výše uvedený závazek Kupujícího zůstává v platnosti i pokud Kupující přestane Servis využívat.

6. Ochrana osobních údajů

 1. Správcem bází osobních údajů předávaných uživateli Servisu (Kupujícími) je Prodejce.
 2. Správce bází osobních údajů se zavazuje k ochraně osobních údajů v souladu s právními předpisy příslušnými pro sídlo Prodejce. Kupující uvedením při podání objednávky svých osobních údajů Správci bází osobních údajů, vyjadřuje souhlas na jejich zpracování Správcem bází osobních údajů pro účely realizace podané Objednávky, zejména převzetí Vzdělávacího balíčku a/nebo Dárku. Kupující má kdykoliv možnost nahlédnutí, opravy, aktualizace a odstranění svých osobních údajů.

7. Změny nabídky a akce

 1. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen jednotlivých Produktů, stáhnutí některých Produktů z nabídky a zavedení nových, provádění změn pravidel akcí, včetně udělování Dárků.
 2. Oprávnění, o kterém se pojednává v bodě 1. výše, nemá vliv na Objednávky podané před datem platnosti změn cen nebo podmínek akcí, což znamená, že tyto budou realizovány za dosavadních pravidel.

8. Reklamace

 1. V případě, kdy podle názoru Kupujícího služby poskytované na základě Podmínek nejsou realizovány nebo jsou realizovány v rozporu s ustanoveními Podmínek, může podat reklamaci e-mailovou cestou na adresu: contact@cryptoeddu.com.
 2. Reklamace obdržené Prodejcem budou vyřizovány během 14 dní od data doručení na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1. výše. V případě, že Reklamace neobsahuje informace nutné k jejímu posouzení, obrátí se Prodejce na podávajícího reklamaci o její doplnění v nezbytném rozsahu, a termín 14 dní běží tehdy ode dne doručení doplněné Reklamace.
 3. Reklamace by měla obsahovat alespoň jméno a příjmení Kupujícího, e-mailovou adresu Kupujícího, popis nahlášených námitek a uvedení navrhovaného způsobu vyřešení Reklamace.
 4. Odpověď na Reklamaci je zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou Kupujícím v Objednávce. V zvláště opodstatněných případech může Prodejce zaslat odpověď na jinou, uvedenou podávajícím Reklamaci, e-mailovou adresu, která není uvedená v Objednávce, pokud bude tato adresa schválená Kupujícím prostřednictvím jednoho z původně uvedených komunikačních kanálů – tj. e-mailová adresa nebo číslo telefonu uvedené během podání Objednávky.
 5. V případě neschopnosti identifikace Uživatele nebude reklamace vyřízená.
 6. Prodejce nenese odpovědnost za škody, které nevyplývají z jeho viny.
 7. Správce/Prodejce může kdykoliv odmítnout vydání Dárku ve formě Kryptoměny, pokud Prodejce zjistí, že Kupující vyplnil Formulář protiprávně, zejména pokud Kupující protiprávně použije osobní údaje třetí strany, uvedená Kupujícím adresa elektronického portfolia mu nepatří nebo má-li podezření, že výše uvedené portfolio bylo použito k provádění neautorizovaných transakcí.
 8. Kupující může nahlásit Správci/Prodejci reklamaci na fungování Servisu, nesprávné realizování služeb přístupu ke Vzdělávacím balíčkům a/nebo Dárkům.
 9. Prodejce nenese odpovědnost za kvalitu přiznaných Dárků, za přizpůsobení Dárků potřebám Kupujících, ani také za nesprávné nebo v rozporu s určením použití Dárků ze strany Kupujících. Pokud Kupující nechce Dárek obdržet, může o tom informovat Prodejce nebo Obchodního partnera Prodejce před potvrzením přijetí Objednávky.

9. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující může od Smlouvy o nákupu Vzdělávacího balíčku odstoupit během 14 dní ode dne jejího uzavření, a získat 100 % vrácení nákladů.
 2. Kupující může od Smlouvy odstoupit zasláním e-mailové zprávy s informací o vůli odstoupení od Smlouvy na adresu Obchodního partnera nebo na contact@cryptoeddu.com.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se Kupující zavazuje k vrácení Kódu ke Vzdělávacímu balíčku, jak i obdrženého Dárku.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Správce Servisu vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil správné fungování Servisu.
 2. Správce Servisu si vyhrazuje právo na celkové nebo částečné vypnutí Servisu na dobu neurčitou za účelem jeho modernizace nebo opravy.
 3. Správce Servisu není odpovědný za potíže při převzetí Vzdělávacích balíčků a/nebo Dárků způsobené náhodnými faktory, nezávislými na něm (včetně faktorů závislých na Kupujícím, třetích osobách nebo vyšší moci).
 4. Prodejce si vyhrazuje právo na změny v Podmínkách bez uvedení příčin.
 5. O změnách Podmínek a jejich rozsahu, budou zaregistrováni v Servisu Kupující informování elektronickou cestou (na uvedenou v Objednávce e-mailovou adresu) nebo formou vyskakujícího okna během prvního přihlášeni v Servisu po zavedení změn. Změny budou zaváděny za účelem přizpůsobení Podmínek platným právním předpisům.
 6. Pokud kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek může být považováno za neplatné a neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Takové neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno platným a účinným ustanovením, které nejpřesněji dosahuje ekonomického efektu, kterého se týkalo neplatné nebo neúčinné ustanovení.
 7. Kupující je povinen se seznámit se změnami v Podmínkách, pokud jakýmkoliv způsobem používá Servis.
 8. Ve věcech neupravených těmito Podmínkách se uplatňuje příslušné právní předpisy platné pro místo sídla Prodejce. Sporné otázky, pokud Kupující vyjádří takovou vůli, se budou řešit smírčí cestou. V případě nutnosti záležitost bude řešena soudem příslušným pro sídlo Prodejce.
 9. Používání Servisu Kupujícím je rovnocenné se seznámením se a akceptací podmínek těchto Podmínek.