Όροι και Διατάξεις της Υπηρεσίας Cryptoeddu.com

Οι παρόντες Όροι και Διατάξεις της υπηρεσίας cryptoeddu.com καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που προκύπτουν από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτήν την σελίδα, ιδίως την εφαρμογή των Εκπαιδευτικών Πακέτων που αγοράστηκαν από τον Πωλητή και των Δωρεάν Παροχών στα Εκπαιδευτικά Πακέτα. Ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Διατάξεις. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους Όρους και Διατάξεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Ορισμοί.

Στους παρόντες Όρους και Διατάξεις της υπηρεσίας cryptoeddu.com χρησιμοποιούμε διάφορους καθορισμένους όρους. Μπορείτε να τους αναγνωρίζετε επειδή ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα. Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους και Διατάξεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 1. Πωλητής/Διαχειριστής – εταιρεία Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City· ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της Υπηρεσίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του, ο διαχειριζόμενος τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, προσφέροντας την αγορά Εκπαιδευτικών Πακέτων και Εκπαιδευτικών Πακέτων με Δωρεάν Παροχές απευθείας ή Διαμέσου Επιχειρηματικών Εταίρων,
 2. Ιστοσελίδα/Υπηρεσία – η παρούσα σελίδα www.crytopeddu.com, που προσφέρει την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Πακέτων που αγοράστηκαν στις ιστοσελίδες του Πωλητή ή με την διαμεσολάβηση των Επιχειρηματικών Εταίρων του Πωλητή καθώς και η εφαρμογή των Δωρεάν Παροχών που ελήφθησαν με τα Εκπαιδευτικά Πακέτα.
 3. Περιεχόμενο – οι πληροφορίες και το υλικό που ο Διαχειριστής ή/και ο Χρήστης μπορεί να δημοσιεύσει μέσω της Ιστοσελίδας ή/και να κατεβάσει από την Ιστοσελίδα·
 4. Μικροσελίδα – μία βοηθητική, συμπληρωματική σελίδα στην Ιστοσελίδα που συμπεριλαμβάνει τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οποιεσδήποτε μεμονωμένες σελίδες, σελίδες επιχειρηματικών εταίρων ή πωλητών ή άλλες σελίδες χαρακτηριστικές για το συγκεκριμένο πεδίο, οι οποίες περιέχουν συνδέσμους ή παραπομπές προς αυτούς τους Όρους και Διατάξεις ή προς στην Ιστοσελίδα·
 5. Παραγγελία – η προσφορά για την αγορά ενός Εκπαιδευτικού Πακέτου, η οποία υποβλήθηκε από τον Χρήστη στον Πωλητή, μεταξύ άλλων μέσω ενός εκ των Επιχειρηματικών Εταίρων του Πωλητή·
 6. Διαχειριστής πληρωμών – οι πληρωμές για τα Προϊόντα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και πληρωμής, τιμολόγησης, διαχείρισης υπολοίπων και αναφορών.
 7. Πλατφόρμα – η πλατφόρμα του Πωλητή που βρίσκεται στην διεύθυνση thebestvouchers.com, μέσω της οποίας ο Αγοραστής μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα του Πωλητή. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται επίσης για την διαχείριση του Λογαριασμού του Χρήστη καθώς και για την δημιουργία και την εξυπηρέτηση των Κωδικών Πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Πακέτα και τις Δωρεάν Παροχές. Κατόπιν της εγγραφής στην Πλατφόρμα μέσω της χρήσης του Κωδικού Πρόσβασης, ο Χρήστης αποκτά έναν διαδραστικό σύνδεσμο που τον μεταφέρει στην Υπηρεσία cryptoeddu.com, όπου μπορεί να υλοποιήσει το Εκπαιδευτικό Πακέτο, ενώ στην περίπτωση των Εκπαιδευτικών Πακέτων με Δωρεάν Παροχή, και αυτήν την Δωρεάν Παροχή·
 8. Λογαριασμός – οι εικονικές καταγραφές της Πλατφόρμας που επιτρέπουν την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την διαχείριση του υπολοίπου του χρήστη (το άθροισμα των Προϊόντων που αγοράστηκαν από τον Χρήστη).
 9. Πολιτική Απορρήτου – το σύνολο των κανόνων που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία του απορρήτου που ισχύουν για τους Χρήστες της Ιστοσελίδας, που παρουσιάζονται λεπτομερώς στην Ιστοσελίδα, στην καρτέλα «Πολιτική απορρήτου»·
 10. Αγορά – η αγορά του Εκπαιδευτικού Πακέτου πραγματοποιείται αφού ο Χρήστης υποβάλει την Παραγγελία του στην ιστοσελίδα του Πωλητή ή στην ιστοσελίδα του Επιχειρηματικού Εταίρου του Πωλητή. Η υποβολή Παραγγελίας ισοδυναμεί με αποδοχή των Όρων και Διατάξεων και της Πολιτικής Απορρήτου του Πωλητή. Η αγορά λαμβάνει χώρα την στιγμή που ο Πωλητής επιβεβαιώσει την αποδοχή της Παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της αποδοχής της Παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη κάθε φορά δια της ηλεκτρονικής οδού, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την υποβολή της Παραγγελίας. Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά οποιωνδήποτε φυσικών αγαθών ή/και υπηρεσιών και τίποτε από αυτά που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να θεωρείται ως προσφορά τέτοιας πώλησης·
 11. Όροι και Διατάξεις της υπηρεσίας cryptoeddu.com – το σύνολο των παρόντων Όρων και Διατάξεων·
 12. Χρήστης/Αγοραστής – κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχει πλήρη νομική ικανότητα, έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ατόμου έχει πραγματοποιήσει κάποια Αγορά·
 13. Κωδικός Πρόσβασης – μια μοναδική σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων, η οποία παρέχεται στον Αγοραστή από τον Πωλητή και η οποία, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στους Όρους και Διατάξεις καθώς και στους όρους και διατάξεις της Πλατφόρμας, επιτρέπει στον Αγοραστή να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το Εκπαιδευτικό Πακέτο που αγοράστηκε από τον Πωλητή, ενώ στην περίπτωση Εκπαιδευτικών Πακέτων με Δωρεάν Παροχή, παρέχει επίσης το δικαίωμα λήψης και χρήσης της Δωρεάν Παροχής. Ο Κωδικός Πρόσβασης παραμένει σε ισχύ για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του. Η ημερομηνία λήξης του Κωδικού Πρόσβασης σημαίνει την στιγμή, κατά την οποία πρέπει ο εν λόγω κωδικός να ενεργοποιηθεί ενώ το Εκπαιδευτικό Πακέτο να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθεί.. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν επίσης για την Δωρεάν Παροχή. Μετά την λήξη αυτής της περιόδου, η υλοποίηση του Κωδικού Πρόσβασης και η παραλλαβή ή χρήση του Εκπαιδευτικού Πακέτου δεν είναι δυνατή. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν επίσης για την Δωρεάν Παροχή στο Εκπαιδευτικό Πακέτο. Η παράταση της περιόδου ισχύος του Κωδικού Πρόσβασης για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερθέντων 6 μηνών είναι δυνατή μόνο στα πλαίσια διαφημιστικών εκστρατειών, τις οποίες πραγματοποιεί ο Πωλητής και μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο βάσει απόφασης του Πωλητή. Μια τέτοια διαφημιστική καμπάνια μπορεί να απευθύνεται μόνο σε επιλεγμένους πελάτες και εξαρτάται από τον τύπο του Εκπαιδευτικού Πακέτου που αγοράστηκε. Ο Πωλητής ενημερώνει τον πελάτη κάθε φορά περί των όρων χρήσεως μιας τέτοιας προωθητικής εκστρατείας.
 14. Δωρεάν Παροχή – ένα πρόσθετο προϊόν ή υπηρεσία, που καθορίζεται την στιγμή της αγοράς του Εκπαιδευτικού Πακέτου, το οποίο ο Αγοραστής του Εκπαιδευτικού Πακέτου λαμβάνει ως δώρο. Το αναφερόμενο αντικείμενο ή υπηρεσία προστίθεται δωρεάν στο αγορασμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο, ανεξάρτητα από την αξία του Εκπαιδευτικού Πακέτου, ενώ η πρόσβαση και η χρήση του καθίσταται δυνατή για τον Αγοραστή χάρη στον Κωδικό Πρόσβασης που λαμβάνει από τον Πωλητή. Η Δωρεάν Παροχή στο Εκπαιδευτικό Πακέτο δεν αντιπροσωπεύει εμπορική αξία ή παρουσιάζει αμελητέα εμπορική αξία και δεν μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά. Ο τύπος της Δωρεάν Παροχής που παρέχεται σε έναν συγκεκριμένο Αγοραστή εξαρτάται από την τρέχουσα προωθητική προσφορά του Πωλητή και αποτελεί αποκλειστική απόφαση του Πωλητή. Ο Πωλητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να τερματίσει την παροχή των Δωρεάν Παροχών στα Εκπαιδευτικά Πακέτα ή να αλλάξει τον τύπο των προσφερομένων Δωρεάν Παροχών. Καμμία εκ των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να θεωρηθεί ως προσφορά για την αγορά μιας Δωρεάν Παροχής στο Εκπαιδευτικό Πακέτο. Κάθε φορά που ο Αγοραστής πληρώνει για την αγορά ενός Εκπαιδευτικού Πακέτου και λαμβάνει ένα συγκεκριμένο είδος ή υπηρεσία υπό τη μορφή Δωρεάν Παροχής, το ποσό που καταβάλλεται αποτελεί πάντα μια χρέωση για το Εκπαιδευτικό Πακέτο ενώ η Δωρεάν Παροχή λαμβάνεται ως δώρο, άνευ πληρωμής.
 15. Επιχειρηματικός Εταίρος – μια οντότητα που συμμετέχει στο εταιρικό πρόγραμμα του Πωλητή, στην οποία ο Πωλητής έχει αναθέσει επιχειρησιακές δραστηριότητες μάρκετινγκ ή/και μεσιτείας όσον αφορά στην πώληση των προσφερομένων από πλευράς Πωλητή προϊόντων.
 16. Προϊόν/Εκπαιδευτικό Πακέτο – διαδικτυακή εκπαίδευση (Webinar) καθώς και άλλο σχετικό με το θέμα εκπαιδευτικό υλικό, του οποίου ο όγκος/αριθμός αντιγράφων, είναι ανάλογος με τον τύπο του επιλεχθέντος πακέτου. Το Webinar σημαίνει έναν τύπο διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξάγεται και υλοποιείται χρησιμοποιώντας τεχνολογία διαδικτυακών εκπομπών (webcast), η οποία επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του επικεφαλής της συνάντησης και των συμμετεχόντων, μέσω της χρήσης εικονικών εργαλείων. Η πρόσβαση και η χρήση του Προϊόντος καθίσταται δυνατή χάρη στον Κωδικό Πρόσβασης που λαμβάνει ο Αγοραστής από τον Πωλητή.
 17. Αξία Προϊόντος – η τιμή που καταβάλλει ο Χρήστης για το Εκπαιδευτικό Πακέτο, περιλαμβάνει κάθε φορά και το κόστος παράδοσης του Κωδικού Πρόσβασης στον Χρήστη.
 18. Άλλα έξοδα – μια καταβολή χρημάτων που λαμβάνεται από τον Αγοραστή για την εξυπηρέτηση και την προετοιμασία της Παραγγελίας – το ποσόν προστίθεται στην τιμή της Παραγγελίας, η αξία της οποίας εξαρτάται από τον τύπο της Παραγγελίας και της οποίας το τελικό ύψος εμφανίζεται στον Αγοραστή στην διάρκεια της περίληψης της Παραγγελίας. Πριν από την παραγγελία, ο Αγοραστής έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με αυτά τα κόστη.
 19. Φόρμα – ένα έντυπο διαθέσιμο στη διεύθυνση https://cryptoeddu.com/form, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Πακέτο και/ή στις Δωρεάν Παροχές και να γίνει δυνατή η συλλογή/η χρήση των προαναφερθέντων. Για να συμπληρωθεί σωστά η φόρμα που αφορά στην συλλογή/χρήση της Δωρεάν Παροχής, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επισύναψη των σχετικών Εγγράφων.
 20. Έγγραφα – τα σαρωμένα έγγραφα ή προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Διατάξεις, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ή να παρέχονται στην φόρμα, των οποίων η προσκόμιση είναι απαραίτητη για την παραλαβή της Δωρεάν Παροχής. Η προσκόμιση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων και/είτε η παροχή των σαρωμένων εγγράφων συνδέεται έκαστη φορά με την ανάγκη τήρησης των βασικών διεθνών διαδικασιών ασφαλείας – συγκεκριμένα των KYC (know your customer) και AML (anti-money laundering).
 21. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι – αλλιώς e-wallet, είναι ένα μέρος για την αποθήκευση των κρυπτονομισμάτων (των προσωπικών κλειδιών). Με την βοήθειά του μπορείτε να εκτελείτε συναλλαγές αποστολής και λήψης κρυπτονομισμάτων. Πρόκειται περί μιας σειράς ψηφίων και γραμμάτων, υπό των οποίων κρυπτογραφείται το κρυπτονόμιστα. Το πορτοφόλι μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων.

2. Γενικοί Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας.

 1. Η Υπηρεσία επιτρέπει την πρόσβαση στα αγορασθέντα Εκπαιδευτικά Πακέτα ή/και στην παραλαβή των Δωρεάν Παροχών. Η πρόσβαση στα προαναφερθέντα Εκπαιδευτικά Πακέτα και/είτε η παραλαβή των Δωρεάν Παροχών είναι δυνατή μόνο μέσω της χρήσης του Κωδικού Πρόσβασης που λαμβάνει κάθε Αγοραστής, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει μια Αγορά.
 2. Για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Πακέτο και/ή να γίνει παραλαβή της Δωρεάν Παροχής, πρέπει ο Χρήστης να συνδεθεί στην Πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που καθορίζονται στην κάρτα με τον Κωδικό Πρόσβασης που έχει λάβει ή να συνδεθεί απευθείας στον ιστότοπο cryptoeddu.com χρησιμοποιώντας την διεύθυνση email που εκείνος παρείχε κατά την υποβολή της παραγγελίας (login) καθώς και τον Κωδικό Πρόσβασης (κωδικός πρόσβασης) ενώ στη συνέχεια να συμπληρώσει την Φόρμα που υπάρχει αναρτημένη στην Υπηρεσία (https://cryptoeddu.com/form). Η παραλαβή της πρόσβασης στο Εκπαιδευτικό Πακέτο και/ή στην παραλαβή της Δωρεάν Παροχής είναι δυνατή μόνο εντός της περιόδου ισχύος του ληφθέντος Κωδικού Πρόσβασης.
 3. Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να ενεργοποιήσει την πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Πακέτο, πρέπει να συμπληρώσει, στην αναρτημένη στην Υπηρεσία Φόρμα, μέσω της οποίας θα παραλάβει την πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Πακέτο, το ονοματεπώνυμο του Αγοραστή και την διεύθυνση e-mail του Αγοραστή. Εάν επιθυμεί να παραλάβει την Δωρεάν Παροχή (μονάδες Κρυπτονομισμάτων), είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ολόκληρης της Φόρμας που αφορά στην λήψη της Δωρεάν Παροχής, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού πορτοφολιού, στο οποίο θα μεταφερθούν οι μονάδες κρυπτονομίσματος, επισυνάπτοντας τις σαρώσεις των υποδεικνυόμενων Εγγράφων και επιλέγοντας το κατάλληλο παραθυράκι παροχής της συγκατάθεσης για αποστολή της Φόρμας με σκοπό την παραλαβή του Κρυπτονομίσματος.
 4. Το Κρυπτονόμισμα που αναφέρεται στο σημείο 3 ανωτέρω, αποτελεί τον συγκεκριμένο αριθμό μονάδων ενός δεδομένου κρυπτονομίσματος (ο αριθμός καθορίζεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας που λαμβάνει ο Αγοραστής από τον Πωλητή), τον οποίο λαμβάνει ως δώρο ο Αγοραστής κάθε φορά που αγοράζει ένα Εκπαιδευτικό Πακέτο. Ο αριθμός μονάδων ενός δεδομένου κρυπτονομίσματος που αναφέρεται κατά την υποβολή μιας Παραγγελίας προστίθεται δωρεάν σε κάθε αγορασθέν Εκπαιδευτικό Πακέτο, ανεξάρτητα από την αξία του Εκπαιδευτικού Πακέτου. Οι μονάδες κρυπτονομισμάτων αποτελούν πάντοτε μια Δωρεάν Παροχή στο Πακέτο και δεν μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.
 5. Μετά την λήψη της Φόρμας που συμπληρώθηκε από τον Αγοραστή στον Ιστότοπο και την παράδοσή της στον Πωλητή μέσω της Υπηρεσίας, ο Πωλητής υποχρεούται εντός 48 ωρών από την παραλαβή αυτής της Φόρμας να στείλει τον Αγοραστή μέσω e-mail την επιβεβαίωση της παραλαβής της. Η επιβεβαίωση αποστέλλεται κάθε φορά στη διεύθυνση e-mail που παρείχε ο Αγοραστής κατά την παραγγελία.
 6. Η επιβεβαίωση, η οποία αναφέρεται στο σημείο 7 παραπάνω, περιέχει:
  • στην περίπτωση ενός Εκπαιδευτικού Πακέτου - έναν σύνδεσμο προς την σελίδα όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή εκπαίδευση (Webinar) μαζί με τις πλησιέστερες ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκπαίδευση. Οι εκπαιδεύσεις διεξάγονται αποκλειστικά κατά τις ημερομηνίες που ορίζει ο Πωλητής. Ο αριθμός των θέσεων σε μια δεδομένη εκπαίδευση μπορεί να είναι περιορισμένος.
  • στην περίπτωση Κρυπτονομισμάτων - πληροφορίες σχετικά με την καταβολή των μονάδων κρυπτονομίσματος στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού πορτοφολιού
 7. Σε περίπτωση που η Φόρμα δεν έχει συμπληρωθεί σωστά (για παράδειγμα, περιέχει ένα συνημμένο υπό τη μορφή δυσανάγνωστης σάρωσης του εγγράφου), ο Αγοραστής θα λάβει εντός 48 ωρών από την παραλαβή της Φόρμας από τον Πωλητή ένα μήνυμα από τον Πωλητή με πληροφορίες σχετικά με τις ελλείψεις ή τα λάθη του Εντύπου.
 8. Εάν ο Αγοραστής έχει συμπληρώσει την Φόρμα μετά την λήξη του Κωδικού Πρόσβασης, ο Αγοραστής θα λάβει ως απάντηση, εντός 48 ωρών από την παραλαβή της Φόρμας, ένα μήνυμα από τον Πωλητή με την πληροφόρηση ότι η Φόρμα έχει απορριφθεί λόγω λήξεως του Κωδικού Πρόσβασης και συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης και χρήσης του Εκπαιδευτικού Πακέτου ή/και της Δωρεάν Παροχής.
 9. Το μήνυμα, περί του οποίου γίνεται λόγος στα σημεία 1 και 8 παραπάνω, αποστέλλεται κάθε φορά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρείχε ο Αγοραστής κατά την υποβολή της Παραγγελίας.
 10. Η μεταφορά του Κρυπτονομίσματος στην διεύθυνση του ιδιωτικού ηλεκτρονικού πορτοφολιού του Πελάτη (e-wallet) πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραλαβής από τον Πωλητή της ορθώς συμπληρωμένης Φόρμας.
 11. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet):
  • Για να λάβει το Κρυπτονόμισμα, ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει την διεύθυνση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού του, στο οποίο και θα μεταφερθεί το Κρυπτονόμισμα,
  • Ο Αγοραστής συμπληρώνοντας έκαστη φορά την Φόρμα για την παραλαβή του Κρυπτονομίσματος και παρέχοντας την διεύθυνση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού του, δηλώνει ότι είναι ο ιδιοκτήτης του πορτοφολιού, το έχει αποκτήσει νόμιμα καθώς και πως το πορτοφόλι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για την πραγματοποίηση μη-εξουσιοδοτημένων συναλλαγών,

3. Έγγραφα.

 1. Προκειμένου να παραλάβει το Κρυπρονόμισμα, ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει στον Πωλητή τα απαραίτητα Έγγραφα επισυνάπτοντάς τα στη Φόρμα. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα Έγγραφα από τον Αγοραστή σε περίπτωση παραλαβής μιας Δωρεάν Παροχής και ο Αγοραστής ενημερώνεται σχετικά με αυτό κάθε φορά από τον Πωλητή ή τον Επιχειρηματικό Εταίρο του Πωλητή κατά την υποβολή της παραγγελίας, πριν από την παραλαβή και την εξόφλησή της από πλευράς Αγοραστή.
 2. Έγγραφο επιβεβαίωσης της ταυτότητας:
  • σάρωση του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος του Αγοραστή ή
  • του διπλώματος οδήγησης του Αγοραστή ή
  • του διαβατηρίου του Αγοραστή
 3. Ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει στον Πωλητή σάρωση ενός ισχύοντος εγγράφου που να επιβεβαιώνει την ταυτότητά του, στο οποίο να υπάρχει φωτογραφία του και να είναι ορατές και οι τέσσερις γωνίες του εγγράφου. Η σάρωση του εγγράφου δεν πρέπει να έχει υποστεί ορατές ζημιές ή να περιέχει ακαθαρσίες. Η σάρωση του εγγράφου πρέπει να καλύπτει αμφότερες τις πλευρές του εγγράφου.
 4. Έγγραφο επιβεβαίωσης της διεύθυνσης κατοικίας:
  • Ένα τιμολόγιο ΦΠΑ που έχει εκδοθεί στον Αγοραστή (μεταξύ άλλων, αλλά όχι αποκλειστικά, μπορεί να είναι κάποιο τιμολόγιο για λογαριασμό νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεόρασης, Διαδικτύου, τηλεφώνου) ή
  • Μια κατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού του Αγοραστή.
 5. Ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει στον Πωλητή ένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει την διεύθυνση κατοικίας του:
  • στην περίπτωση ενός τιμολογίου ΦΠΑ - με ορατές και τις τέσσερις γωνίες του εγγράφου, το οποίο να έχει εκδοθεί στον Αγοραστή το αργότερο 3 μήνες πριν από την υποβολή του στον Πωλητή,
  • στην περίπτωση ενός τραπεζικού λογαριασμού - μια ενημέρωση στην οποία να υπάρχουν τουλάχιστον 3 συναλλαγές, η διεύθυνση και τα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στο άνω τμήμα του εγγράφου καθώς και το λογότυπο της τράπεζας, διεξαχθείσα το αργότερο 3 μήνες πριν από την υποβολή της στον Πωλητή.

4. Ευθύνη.

 1. Ο Διαχειριστής/Πωλητής της Υπηρεσίας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, οι οποίες θα προκύψουν κατά την χρήση των αγορασθέντων υπηρεσιών που περιέχουν χρήση των Κωδικών Πρόσβασης καθώς και των Δωρεάν Παροχών.
 2. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνες για παραβίαση του Κανονισμού, εάν η εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης υποχρέωσης έχει καταστεί αδύνατη για λόγους ανεξάρτητους από αυτόν.
 3. Ο Πωλητής δεν εγγυάται ότι τα Εκπαιδευτικά Πακέτα που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Κωδικών Πρόσβασης θα πληρούν τις απαιτήσεις των Αγοραστών, εάν ο Αγοραστής δεν έχει καθορίσει τις σχετικές απαιτήσεις με επαρκώς σαφή τρόπο πριν την υποβολή της Παραγγελίας. Ο Πωλητής καθορίζει το περιεχόμενο των μεμονωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων πριν επιβεβαιώσει την αποδοχή της Παραγγελίας, αλλά δεν εγγυάται ότι τα οφέλη που μπορούν να αποκτηθούν από την χρήση των μεμονωμένων Πακέτων θα είναι αποτελεσματικά, αξιόπιστα, ακριβή και θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μεμονωμένων Αγοραστών.
 4. Ο Πωλητής δεν παρέχει καμμία άλλη εγγύηση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας εκτός από αυτές που αναφέρονται ρητώς στην Πολιτική Απορρήτου.
 5. Ο Πωλητής δεν εγγυάται ότι ο Αγοραστής θα μπορεί να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σε οποιαδήποτε επιλεγμένη ώρα και τοποθεσία.
 6. Καμμία προφορική ή γραπτή πληροφορία ή συμβουλή του εκπροσώπου του δεν αποτελεί εγγύηση.
 7. Ο Αγοραστής μπορεί να έχει περαιτέρω καταναλωτικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στον τόπο κατοικίας του Αγοραστή, τα οποία ο παρόντας Κανονισμός δεν δύναται να αλλάξει.

5. Αποζημίωση

 1. Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους και Διατάξεις, ο Αγοραστής συμφωνεί, στον βαθμό που επιτρέπεται βάσει της τοπικής νομοθεσίας, να διασφαλίσει και να προστατεύσει τον Πωλητή/Διαχειριστή, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές του από την ευθύνη που προκύπτει όσον αφορά σε όλες τις αξιώσεις, ζημιές, υποχρεώσεις, απώλειες, απαιτήσεις, κόστη ή χρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, όλων των εύλογων χρεώσεων που προκύπτουν σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες που κινούνται ή απειλούν τον Πωλητή/Διαχειριστή κατά οποιουδήποτε προσώπου) που προκύπτουν από την χρήση της πρόσβασης στην Υπηρεσία εκ μέρους του Αγοραστή· από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και Δατάξεων· από την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των άνευ περιορισμού πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων προστασίας απορρήτου· καθώς και από οποιαδήποτε αξίωση ότι το περιεχόμενο που παρέχεται από τον Αγοραστή επιφέρει ζημία σε τρίτο μέρος.
 2. Η υποχρέωση του Αγοραστή που αναφέρεται παραπάνω θα παραμείνει σε ισχύ και αφού ο Αγοραστής σταματήσει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Διαχειριστής των βάσεων προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες της Υπηρεσίας (Αγοραστές) είναι ο Πωλητής.
 2. Ο Διαχειριστής των βάσεων προσωπικών δεδομένων υποχρεούται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει για την έδρα του Πωλητή. Ο Αγοραστής, υποβάλλοντας στην διάρκεια της παραγγελίας τα προσωπικά του δεδομένα στον Διαχειριστή των βάσεων προσωπικών δεδομένων, συναινεί στην επεξεργασία αυτών από τον Διαχειριστή των βάσεων προσωπικών δεδομένων με σκοπό την ολοκλήρωση της υποβληθείσας Παραγγελίας, ιδίως για την παραλαβή του Εκπαιδευτικού Πακέτου ή/και της Δωρεάν Παροχής. Ο Αγοραστής κατέχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, ενημέρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

7. Αλλαγές προσφοράς και προσφορές

 1. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές μεμονωμένων Προϊόντων, να αποσύρει ορισμένα Προϊόντα από την προσφορά και να εισαγάγει νέα, να πραγματοποιήσει αλλαγές στους κανόνες των διαφημιστικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής Δωρεάν Παροχών.
 2. Το δικαίωμα που αναφέρεται στο σημείο 1 παραπάνω δεν επηρεάζει τις Παραγγελίες που έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία που τεθηκαν σε εφαρμογή τυχόν αλλαγές στις τιμές ή στους όρους της διαφημιστικής καμπάνιας, πράγμα που σημαίνει ότι θα υλοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες.

8. Υποβολή Παραπόνων

 1. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τον Αγοραστή, οι υπηρεσίες που παρέχονται βάσει των Όρων και Διατάξεων δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται αντίθετα με τις διατάξεις των Όρων και Διατάξεων, μπορεί εκείνος να υποβάλει παράπονο μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@cryptoeddu.com.
 2. Τα υποβληθέντα Παράπονα που λαμβάνονται από τον Πωλητή θα εξετάζονται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους στην διεύθυνση e-mail που αναφέρεται στο σημείο 1 παραπάνω. Εάν το Παράπονο δεν περιέχει τις απαραίτητες για την εξέτασή του πληροφορίες, ο Πωλητής θα ζητήσει από το πρόσωπο που υποβάλλει το Παράπονο να το συμπληρώσει στον απαραίτητο βαθμό ενώ η περίοδος των 14 ημερών θα ξεκινήσει από την ημερομηνία παράδοσης του συμπληρωμένου Παραπόνου.
 3. Το Παράπονο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή, την περιγραφή των εν λόγω δυσλειτουργιών καθώς και μια ένδειξη του προτεινόμενου τρόπου επίλυσης του αίτιου του Παραπόνου.
 4. Η απάντηση στο υποβληθέν Παράπονο θα αποσταλλεί στην διεύθυνση e-mail που παρείχε ο Αγοραστής κατά την Παραγγελία. Σε ιδιαίτερα δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο Πωλητής μπορεί να στείλει την απάντηση σε κάποια άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία υποδεικνύεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το Παράπονο, η οποία δεν έχει επισυναφθεί στην Παραγγελία, εάν η εν λόγω διεύθυνση εγκριθεί από τον Αγοραστή μέσω ενός εκ των αρχικώς παρεχομένων διαύλων επικοινωνίας - δηλ. μια διεύθυνση e-mail ή έναν αριθμό τηλεφώνου που παραχωρήθηκε κατά την υποβολή της Παραγγελίας.
 5. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν μπορεί να αναγνωριστεί, το παράπονο δεν θα εξεταστεί.
 6. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν όχι από δική του υπαιτιότητα.
 7. Ο Διαχειριστής/Πωλητής μπορεί να αρνηθεί να εκδώσει μια Δωρεάν Παροχή υπό τη μορφή Κρυπτονομίσματος ανά πάσα στιγμή εάν συμπεράνει ότι ο Αγοραστής συμπλήρωσε την Φόρμα κατά παράβαση του νόμου, ιδίως εάν ο Αγοραστής χρησιμοποιεί παράνομα τα προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου, εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού πορτοφολιού που υποβλήθηκε από τον Αγοραστή δεν ανήκει σε εκείνον, είτε σε περίπτωση υποψίας ότι το προαναφερθέν πορτοφόλι έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση μη-εξουσιοδοτημένων συναλλαγών.
 8. Ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει παράπονο στον Διαχειριστή/Πωλητή σχετικά με την λειτουργία της Υπηρεσίας, την ακατάλληλη υλοποίηση παροχής πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Πακέτα ή/και στις Δωρεάν Παροχές.
 9. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα των Δωρεάν Παροχών, για την αντιστοίχιση των Δωρεάν Παροχών με τις ανάγκες των Αγοραστών ή για την ακατάλληλη ή μη-προβλεπόμενη χρήση των Δωρεάν Παροχών από τους Αγοραστές. Εάν ο Αγοραστής δεν θέλει να λάβει την Δωρεάν Παροχή, μπορεί να ενημερώσει τον Πωλητή ή τον Επιχειρηματικό Εταίρο του Πωλητή προτού επιβεβαιώσει την αποδοχή της Παραγγελίας.

9. Αποχώρηση από την σύμβαση

 1. Ο Αγοραστής μπορεί να αποχωρήσει από την Σύμβαση αγοράς Εκπαιδευτικού Πακέτου εντός 14 ημερών από τη σύναψή της με 100% επιστροφή των χρημάτων του.
 2. Ο Αγοραστής μπορεί να αποχωρήσει από την Σύμβαση στέλνοντας ένα e-mail, στο οποίο θα πληροφορεί σχετικά με την επιθυμία να αποχωρήσει από την Σύμβαση, στη διεύθυνση του Επιχειρηματικού Εταίρου ή στο contact@cryptoeddu.com.
 3. Σε περίπτωση αποχώρησης από την Σύμβαση, ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τον Κωδικό για το Εκπαιδευτικό Πακέτο, καθώς και την Δωρεάν Παροχή που έλαβε.

10. Τελικές ρυθμίσεις

 1. Ο Διαχειριστής της Υπηρεσίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας.
 2. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει πλήρως ή εν μέρει την Υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα προκειμένου να την εκσυγχρονίσει ή να την επισκευάσει.
 3. Ο Διαχειριστής της Υπηρεσίας δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν δυσχέρειες κατά την λήψη των Εκπαιδευτικών Πακέτων ή/και των Δωρεάν Παροχών εξ αιτίας τυχαίων παραγόντων πέραν του ελέγχου του (συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που εξαρτώνται από τον Αγοραστή, από τρίτους, ή λόγω ανωτέρας βίας).
 4. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Κανονισμούς χωρίς να δικαιολογήσει την απόφασή του.
 5. Οι Αγοραστές που είναι εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία θα ειδοποιούνται για τις αλλαγές στους Όρους και Διατάξεις και το πεδίο εφαρμογής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρείχαν κατά την Παραγγελία) ή με τη μορφή ενός αναδυόμενου παραθύρου κατά την πρώτη τους σύνδεση στην Υπηρεσία μετά την εισαγωγή των αλλαγών. Οι αλλαγές θα εισάγονται με σκοπό την προσαρμογή των Όρων και Διατάξεων στο εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς.
 6. Εάν οποιαδήποτε εκ των διατάξεων των παρόντων Όρων και Διατάξεων ενδέχεται να θεωρηθεί άκυρη ή αναποτελεσματική, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα των υπολοίπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Διατάξεων. Μια τέτοια άκυρη ή αναποτελεσματική διάταξη θα αντικατασταθεί από μια έγκυρη και αποτελεσματική διάταξη, η οποία θα επιτυγχάνει με τον πλησιέστερο τρόπο την οικονομική επίδραση, με την οποία σχετίζονταν η άκυρη ή αναποτελεσματική διάταξη.
 7. Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνεται περί των αλλαγών στους Όρους και Διατάξεις εάν χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Υπηρεσία.
 8. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Διατάξεις, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία που ισχύει για τον τόπο της έδρας του Πωλητή. Τα αμφισβητούμενα ζητήματα, εάν ο Αγοραστής το επιθυμήσει, επιλύονται φιλικά. Ως έσχατη λύση, το ζήτημα επιλύεται από το αρμόδιο για την έδρα του Πωλητή δικαστήριο.
 9. Η χρήση της Υπηρεσίας από τον Αγοραστή ισοδυναμεί με ανάγνωση και αποδοχή των όρων των παρόντων Όρων και Διατάξεων.