Pravilnik Servisa Cryptoeddu.com

Ovaj Pravilnik servisa cryptoeddu.com utvrđuje prava i obveze stranaka koji proizlaze iz korištenja ove internetske stranice, uključujući i one koje se odnose na informacije objavljene na ovoj stranici, posebno na realizaciju Obrazovnih Paketa koji su kupljeni od Prodavatelja i Gratisa uz Obrazovne Pakete. Korisnik treba pažljivo pročitati ovaj Pravilnik. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Pravilnikom, kontaktirajte nas.

1. Definicije.

U ovom Pravilniku servisa cryptoeddu.com upotrebljavamo različito definirane termine. Prepoznat ćete ih po tome što započinju s velikim slovom. Upotrijebljene u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

 1. Prodavatelj/Administrator – trgovačko društvo Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City; vlasnik i administrator Servisa odgovoran je za njegovo pravilno funckioniranje, administrira osobnim podacima Korisnika u skladu s Politikom Privatnosti, nudeći kupnju Obrazovnih Paketa i Obrazovnih Paketa s Gratisima izravno ili posredstvom Poslovnih Partnera,
 2. Internetska Stranica/Servis – navedena stranica www.crytopeddu.com koja nudi realizaciju Obrazovnih Paketa kupljenih na stranicama Prodavatelja ili posredstvom Poslovnih Partnera Prodavatelja i realizaciju Gratisa dobivenih uz Obrazovne Pakete.
 3. Sadržaj – informacije i materijali koje Administrator i/li Korisnik može objaviti putem Internetske Stranice i/li preuzeti s Internetske Stranice;
 4. Mikrostranica – pomoćna stranica koja nadopunjuje Internetsku Stranicu, uključujući mobilne aplikacije, usluge elektroničke povezanosti, servise društvenih mreža, kao i sve pojedinačne stranice, stranice poslovnih partnera ili prodavatelja ili druge stranice karakteristične za određeno područje koje sadrže poveznice ili reference na ovaj Pravilnik ili na Internetsku Stranicu;
 5. Narudžba – ponuda za kupnju Obrazovnog Paketa koju je izvršio Korisnik Prodavatelju, uključujući i posredstvom jednog od Poslovnih Partnera Prodavatelja;
 6. Operator plaćanja – plaćanja za Proizvode mogu obrađivati treće osobe koje pružaju usluge obrade podataka i plaćanja, fakturiranja duga, usklađivanja salda i izvještavanja.
 7. Platforma – platforma Prodavatelja koja se nalazi na adresi thebestvouchers.com, putem koje Kupac može izvršiti kupnju proizvoda Prodavatelja. Platforma također služi upravljanju Korisničkog Računa te generiranju i servisiranju Pristupnih Kodova Obrazovnim Paketima i Gratisima. Nakon registracije na Platformu upotrebom Pristupnog koda, Korisnik dobiva interaktivni link koji ga vodi na Servis cryptoeddu.com gdje može realizirati Obrazovni Paket, a u slučaju Obrazovnih Paketa s Gratisom i Gratis;
 8. Račun – virtualne zapisi Platforme koji omogućuju prepoznavanje, praćenje i upravljanje korisničkim saldom (zbroj Proizvoda koje je Korisnik kupio).
 9. Politika Privatnosti – skup pravila koji se odnose na obradu osobnih podataka i zaštite privatnosti a koji se primjenjuju u odnosu na Korisnike Internetske Stranice, poebno predstavljeni u kartici „Politika privatnosti”;
 10. Kupnja – kupnja Obrazovnog Paketa slijedi nakon što je Korisnik izvršio Narudžbu na internetskoj stranici Prodavatelja ili na internetskoj stranici Poslovnog Partnera Prodavatelja. Izvršenje Narudžbe jednako je prihvaćanju Pravilnika i Politike Privatnosti Prodavatelja. Kupnja slijedi u trenutku dok Prodavatelj potvrdi primitak Narudžbe. Potvrda primitka Narudžbe šalje se klijentu svaki put elektroničkim putem ili na e-mail adresu koja je navedena kod izvršenja Narudžbe. Internetska Stranica ne može se koristiti za kupnju bilo kakve fizičke robe i/li usluga te za ništa što se nalazi na Internetskoj Stranici, ne može se tretirati kao ponuda takve prodaje;
 11. Pravilnik servisa cryptoeddu.com – ovaj Pravilnik u cijelosti;
 12. Korisnik/Kupac – svaka fizička osoba koja je navršila 18 godina i ima punu sposbnost za pravne radnje, ima pristup ili se koristi Internetskom Stranicom, uključujući svaku osobu koja je izvršila Kupnju;
 13. Pristupni Kod – jedinstveni niz alfanumeričkih znakova koji Prodavatelj dostavlja Kupcu i koji na temelju pravila izraženih u Pravilniku i u pravilniku Platforme, omogućuje Kupcu pristup Obrazovnom Paketu koji je kupio od Prodavatelja i njegovo korištenje, a u slučaju Obrazovnih Paketa s Gratisom, daje pravo i na preuzimanje korištenja Gratisa. Pristupni Kod vrijedi u razdoblju od 6 mjeseci od dana njegovog preuzimanja. Rok upotrebe Pristupnog Koda oznaava vrijeme u kojem se takav kod mora aktivirati, a Obrazovni Paket preuzeti i iskoristiti. Gore navedene postavke također se odnose na Gratis. Nakon isteka tog razdoblja, realizacija Pristupnog Koda, kao i upotreba Obrazovnog Paketa, nije moguća. Gore navedene postavke također se odnose na Gratis u zObrazovni Paket. Produžetak roka upotrebe Pristupnog Koda nakon proteka 6 mjeseci moguće je isključivo u sklopu promotivnih akcija koje provodi Prodavatelj i može nastupiti isključivo na temelju Prodavateljeve odluke. Takva promotivna akcija može biti namijenjena isključivo izabranim klijentima te ovisiti o vrsti kupljenog Obrazovnog Paketa. O uvjetima korištenja takve promotivne akcije, Prodavatelj svaki put obavješćuje klijenta.
 14. Gratis – dodatni proizvod ili usluga, određen/a u trenutku vršenja kupnje Obrazovnog Paketa koji Kupac Obrazovnog Paketa dobiva na poklon. Navedeni predmet ili usluga dodaje se besplatno uz kupljeni Obrazovni Paket, neovisno o vrijednosti Obrazovnog Paketa, a pristup i njegovo korištenje Kupcu omogućuje Pristupni Kod koji je dobio od Prodavatelja. Gratis uz Obrazovni Paket ne predstavlja komercijalnu vrijednost, odnosno predstavlja zanemarivu komercijalnu vrijednost i ne može se kupiti odvojeno. Vrsta Gratisa koji je priznat određenom Kupcu ovisi o trenutnoj promotivnoj ponudi Prodavatelja te čini isključivu Prodavateljevu odluku. Prodavatelj može u bilo kojem trenutku završiti priznavanje Gratisa uz Obrazovne Pakete ili promijeniti vrstu trenutno priznatih Gratisa. Nikakve informacije predstavljene na Servisu ne mogu se ni u jednom trenutku tretirati kao ponuda kupnje Gratisa uz Obrazovne Pakete. Svaki put kad Kupac plati kupnju Obrazovnog Paketa i dobije određeni predmet ili uslugu u obliku Gratisa, uplaćeni iznos uvijek je plaćanje Obrazovnog Paketa, a Gratis se dobiva kao besplatni poklon.
 15. Poslovni Partner – proizvod koji sudjeluje u partnerskom programu Prodavatelja kojem je Prodavatelj povjerio operativne marketinške i/li prodajne djelatnosti u Prodaji proizvoda koje Prodavatelj nudi.
 16. Proizvod/Obrazovni Paket – online obuka (Webinar) i ostali obrazovni materijali o predmetu i količini/broju primjeraka, ovisno o vrsti izabranog paketa. Webinar označava vrstu internetskog seminara koji se provodi i realizira pomoću webcast tehnologije, koja omogućuje obostranu komunikaciju između voditelja sastanka i sudionika, putem korištenja virtualnih uređaja. Pristup i upotrebu Proizvoda omogućuje Pristupni Kod koji je Kupac dobio od Prodavatelja.
 17. Vrijednost Proizvoda – cijena koju je Korisnik platio za Obrazovni Paket, svaki put ona uključuje troškove dostave Pristupnog Koda Korisniku.
 18. Ostali troškovi – naknada naplaćena od Kupca za uslugu i pripremanje Narudžbe, dodana cijeni Narudžbe, čija visina ovisi o vrsti Narudžbe i čija je konačna vrijednost vidljiva Kupcu u sažetku Narudžbe. Kupac prije izvršenja Narudžbe ima mogućnost upoznati se s navedenim troškovima.
 19. Obrazac – obrazac dostupan na stranici https://cryptoeddu.com/form, koji je potrebno ispuniti za aktivaciju Obrazovnog Paketa i/li Gratisa i preuzeti/koristiti ih. Radi pravilnog ispunjavanja obrasca u vezi preuzimanje/korištenja Gratisa moguće nužno prilaganje odgovarajućih Dokumenata.
 20. Dokumenti – navedeni u ovom Pravilniku scan dokumenata ili osobni podaci koje je potrebno priložiti ili navesti u Obrascu, čiji prijenos je nužan radi preuzimanja Gratisa. Navođenje ovih osobnih pdoataka i/li prijenos scan dokumenata svaki put je povezano s potrebom pridržavanja osnovnih, međunarodnih procedura sigurnosti – posebno KYC (know your customer) i AML (anti-money laundering).
 21. Elektronički novčanik – ili e-wallet, je mjesto za pohranu kriptovaluta (privatnih ključeva). S njegovom pomoći mogu se vršiti transakcije slanja i preuzimanja kriptovaluta. To je niz brojeva i slova pod kjim je šifrirana kriptovaluta. Novčanik se može stvoriti na bilo kojoj burzi kriptovaluta.

2. Opći uvjeti korištenja Servisa.

 1. Servis omogćuje pristup kupljenim Obrazovnim Paketima i/li preuzimanje Gratisa. Pristup ovim Obrazovnim Paketima i/li preuzimanje Gratisa moguć je isključivo s Pristupnim Kodom koji je dobio svaki Kupac koji je izvršio Kupnju.
 2. Za aktivaciju pristupa Obrazovnom Paketu i/li preuzimanje Gratisa, potrebno se prijaviti na Platformi pomoću detaljnih podataka dobivenih na kartici s Pristupnim Kodom ili se prijaviti izravno na Servisu cryptoeddu.com pomoću e-mail adrese koja je navedena kod vršenja narudžbe (login) i Pristupnog Koda (zaporka), a zatim ispuniti Obrazac na Servisu (https://cryptoeddu.com/form). Preuzimanje pristupa Obrazovnom Paketu i/li preuzimanje Gratisa moguće je isključivo tijekom roka upotrebe dobivenog Pristupnog Koda.
 3. U slučaju želje za aktivacijom pristupa Obrazovnom Paketu, potrebno je ispuniti Obrazac na Servisu, namijenjen preuzimanju pristupa Obrazovnom Paketu, ime i prezime Kupca te e-mail adresu Kupca. U slučaju želje za preuzimanjem Gratisa (jedinica Kriptovalute), nužno je u cijelosti ispuniti Obrazac namijenjen preuzimanju Gratisa, uključujući navođenje adrese elektroničkog novčanika na koji se trebaju prenijeti jedinice kriptovalute, s priloženim scanom naznačenih Dokumenata te označivanje odgovarajućeg polja za izražavanje pristanka na slanje Obrasca radi preuzimanja Kriptovalute.
 4. Kriptovaluta, koja se spominje u gore navedenoj točki 3., svaki put se utvrđuje u trenutku vršenja kupnje Obrazovnog Paketa (posebno navedena u potvrdi narudžbe koju je Kupac dobio od Prodavatelja) broj jedinica određene kriptovalute koju Kupac Obrazovnog Paketa dobiva na poklon. Navedeni tijekom vršenja Narudžbe broj jedinica određene kriptovalute dodaje se besplatno uz svaki kupljeni Obrazovni Paket, neovisno o vrijednosti Obrazovnog Paketa. Jedinice kriptovalute uvijek čine Gratis uz Paket i ne mogu se kupiti odvojeno.
 5. Nakon primitka Obrasca koji je Kupac ispunio na Servisu, a Servis ga dostavio Prodavatelju, Prodavatelj je dužan u roku od 48 sati od primitka takvog Obrasca, poslati potvrdu o primitku Kupcu elektroničkim putem. Potvrda se svaki put šalje na e-mail adresu koju je Kupac naveo prilikom vršenja Narudžbe.
 6. Potvrda, koja se spominje u gore navedenoj točki 5., sadrži:
  • u slučaju Obrazovnog Paketa – poveznicu za stranicu gdje će se odvijati online obuka (Webinar) s najbližim terminima održavanja obuke. Obuka se odvija isključivo u terminima koje je naznačio Prodavatelj. Broj mjesta na određenoj obuci može biti ograničen.
  • u slučaju Kriptovalute – informacije o vršenju plaćanja jedinica kriptovaluta navedene su na adresi elektroničkog novčanika
 7. U slučaju kad Obrazac nije pravilno ispunjen (na primjer, sadrži privitak u obliku nečitljivog scana Dokumenta), Kupac u roku od 48 sati od primitka takvog Obrasca od strane Prodavatelja, dobiva od Prodavatelja povratnu poruku s informacijom o nedostacima ili pogreškama u Obrascu.
 8. Ako je Kupc ispunio Obrazac nakon proteka roka upotrebe Pristupnog Koda, Kupac u roku od 48 sati od primitka takvog Obrasca od strane Prodavatelja, dobiva od Prodavatelja povratnu poruku s informacijom o odbijanju primitka takvog Obrasca s obzirom na protek roka upotrebe Pristupnog Koda, a time i na nedostatak mogućnosti preuzimanja i korištenja Obrazovnog Paketa i/li Gratisa.
 9. Poruka, koja se spominje u gore navedenim toč. 1. i 8., šalje se svaki put na e-mail adresu koju je koju je Kupac naveo prilikom vršenja Narudžbe.
 10. Prijenos Kriptovalute na adresu privatnog elektroničkog novčanika Klijenta (e-wallet) nastupa u roku od 7 dana od datuma potvrde primitka pravilno ispunjenog Obrasca od strane Prodavatelja.
 11. Elektronički novčanik (e-wallet):
  • Za preuzimanje Kriptovalute, Kupac je dužan navesi adresu svog elektroničkog novčanika na koji se Kriptovaluta treba prenijeti,
  • Ispunjavanjem Obrasca za preuzimanje Kriptovalute i navođenje svog elektroničkog novčanika Kupac svaki izjavljuje da je on vlasnik tog novčanika, da je zakonito stupio u njegov posjed, te da sam novčanik nikad nije bio upotrebljavan za neovlaštene transakcije.

3. Dokumenti.

 1. Radi preuzimanje Kriptovalute, Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju nužne Dokumente, putem privitka uz Obrazac. O ovlaštenju Prodavatelja za zahtijevanjem dodatnih Dokumenata od Kupca, u slučaju preuzimanja Gratisa, Kupca svaki put obavješćuje Prodavatelj ili Poslovni Partner Prodavatelja prilikom vršenja Narudžbe, prije njezinog preuzimanja i plaćanja od strane Kupca.
 2. Dokument koji potvrđuje identitet:
  • scan osobne iskaznice Kupca ili
  • vozačka dozvola Kupca ili
  • putovnica Kupca
 3. Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju scan važećeg dokumenta koji potvrđuje identitet sa slikom i sa sva četiri vidljiva kuta dokumenta. Scan dokumenta ne može imati vidljiva oštećenja, ni onečišćenja. Scan dokumenta mora obuhvaćati obje stranice dokumenta.
 4. Dokument koji potvrđuje adresu stanovanja:
  • Račun s PDV-om ispostavljen Kupcu (između ostalog, ali ne samo to, može biti i račun s PDV za vodu, plin, struju, televiziju, interne, telefon) ili
  • Izvadak iz bankovnog računa Kupca.
 5. Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju dokument koji potvrđuje adresu stanovanja:
  • u slučaju računa s PDV-om - sa sva četiri vidljiva kuta takvog dokumenta koji je izdan Kupcu ne kasnije od 3 mjeseca prije njegove dostave Prodavatelju,
  • u slučaju izvatka s bankovnog računa – izvadak na kojem su vidljive najmanje 3 transakcije, adresa i osobni podaci koji se nalaze u gornjem dijelu izvatka, kao i logo banke, generiran ne kasnije od 3 mjeseca prije njegove dostave Prodavatelju.

4. Odgovornost.

 1. Administrator Servisa/Prodavatelj ne snosi odgovornost za pojedine, neizravne ili izvedene štete nastale tijekom korištenja kupljenih usluga u vezi upotrebe Pristupnog Koda, kao i Gratisa.
 2. Prodavatelj ne snosi odgovornost za kršenje Pravilnika ako je ispunjenje određene obveze postalo nemoguće zbog razloga neovisnih o njemu.
 3. Prodavatelj ne jamči da će Obrazovni Paketi dobiveni s upotrebom Pristupnih Kodova ispunjavati zahtjeve Kupaca, ako Kupac te zahtjeve nije odredio dovoljno precizno prije izvršenja Narudžbe. Prodavatelj ističe sadržaj pojedinih Obrazovnih Paketa prije potvrde primitka Narudžbe, ali ne jamči da će pogodnosti koje se mogu dobiti u vezi s upotrebom pojedinih paketa svaki put biti učinkovite, pouzdane, precizne i da će ispunjavati očekivanja pojedinih Kupaca.
 4. Prodavatelj ne daje druga jamstva u pogledu zaštite privatnosti i sigurnosti, osim onih izričito navedenih u Politici Privatnosti.
 5. Prodavatelj ne jamči da će Kupac moći ostvariti pristup ili koristiti se Servisom u bilo koje vrijeme i na bilo kojoj lokaciji.
 6. Nijedna usmena ili pisana informacija, ni savjet koji je udijelio predstavnik ne tvore jamstvo.
 7. Kupac može imati dodatna potrošačka prava u skladu s lokalnim pravom prema mjestu stanovanja Kupca, koja ovaj Pravilnik ne može izmijeniti.

5. Naknada za štetu.

 1. Prihvaćanjem ovog Pravilnika, Kupac je suglasan u mjeri u kojoj to dopuštaju lokalni propisi, osigurati i zaštititi Prodavatelja/Administratera, njegove direktore, zaposlenike i agente od odgovornosti za bilo kakva potraživanja, štete, obveze, gubitke, potraživanja, troškove ili dugove i izdatke (uključujući, bez ograničenja, s naslova svih razumnih naknada koje proizlaze u vezi s bilo kojim zahtjevima ili pravnim postupcima pokrenutima ili koji prijete Prodavatelju /Administratoru prema bilo kojoj osobi) proizašla iz Kupčevog korištenja pristupa Servisu; od kršenja bilo koje odredbe ovog Pravilnika; od kršenja bilo kojih prava trećih osoba, uključujući, bez ograničenja, autorska prava, vlasnička prava ili prava na privatnost; i od svake tvrdnje da sadržaj koji pruža Kupac rezultira štetom trećoj osobi.
 2. Gore navedene obveze Kupca ostaju na snazi i nakon što Kuapc prestane upotrebljavati Servis.

6. Zaštita osobnih podataka

 1. Administrator baze osobnih podataka koje pružaju korisnici Servisa (Kupci) je Prodavatelj.
 2. Administrator baze osobnih podataka obvezuje se na zaštitu osobnih podataka sukladno pravu nadležnom prema sjedištu Prodavatelja. Pružanjem svojih osobnih podataka Administratoru baze osobnih podataka prilikom izvršenja narudžbe, Kupac daje suglasnost da ih Administrator baze osobnih podataka obrađuje radi realizacije izvršene Narudžbe, posebno radi preuzimanje Obrazovnog Paketa i/li Gratisa. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost uvida, popravka, ažuriranja i uklanjanja vlastitih osobnih podataka.

7. Promjene ponuda i promocija.

 1. Prodavatelj pridržava pravo na izmjenu cijena pojedinih Proizvoda, povlačenja nekih Proizvoda iz ponude te uvođenja novih, provedbu i promjenu pravila promotivnih akcija, uključujući priznavanje Gratisa.
 2. Pravo, koje se spominje u gore navedenoj točki 1., ne utječe na Narudžbe izvršene prije datuma stupanja na snagu promjena cijena ili uvjeta promotivnih akcija, što znači da će one biti realizirane prema dotadašnjim pravilima.

8. Reklamacije

 1. U slučaju kad, prema Kupcu, usluge pružene na temelju Pravilnika nisu ostvarene ili su ostvarene protivno Pravilniku, on može izvršiti reklamaciju putem maila na adresu: contact@cryptoeddu.com.
 2. Reklamacije koje je Prodavatelj zaprimio, razmotrit će se u roku od 14 dana od datuma primitka na mail adresu u gore navedenoj točki 1. U slučaju kad Reklamacija ne sadrži informacije potrebne za njezino razmatranje, Prodavatelj će od osobe koja je podnijela reklamaciju tražiti da je nadopuni u potrebnom dijelu, a tada rok od 14 dana teče od dana dostave nadopunjene Reklamacije.
 3. Reklamacija treba sadržavati barem ime i prezime Kupca, e-mail adresu Kupca, opis prijavljenih prigovora te naznaku predloženog načina rješavanja Reklamacije.
 4. Odgovor na Reklamaciju šalje se na e-mail adresu koju je Kuapc naveo u Narudžbi. U posebno opravdanim slučajevima, Prodavatelj može poslati odgovor na drugu e-mail adresu koju je navela osoba koja je podnijela Reklamaciju, a koja nije dodijeljena Narudžbi, ako tu adresu odobri Kupac putem jednog od prvotno danih komunikacijskih kanala – tj. e-mail adrese ili telefonskog broja koji je naveden prilikom izvršenja Narudžbe.
 5. U slučaju nedostatka mogućnosti identifikacije Korisnika, reklamacija se neće razmatrati.
 6. Prodavatelj ne snosi odgovornost za štete koje nisu proizašle njegovom krivnjom.
 7. Administrator/Prodavatelj može odbiti izdavanje Gratisa u obliku Kriptovalute u bilo kojem trenutku zbog izjave Prodavatelja da je Kupac protupravno ispunio Obrazac, posebno ako Kupac nezakonito upotrebljava osobne podatke treće osobe, ako adresa elektroničkog novčanika ne pripada Kupcu ili u slučaju da sumnja da je navedeni novčanik upotrijebljen za obavljanje neovlaštenih transakcija.
 8. Kupac može prijaviti Administratoru/Prodavatelju reklamaciju u vezi funkcioniranja Servisa, nepravilne realizacije usluga pristupa Obrazovnim Paketima i/li Gratisima.
 9. Prodavatelj ne odgovara za kvalitetu priznatih Gratisa, za prilagodbu Gratisa potrebama Kupaca, kao ni za nepropisnu ili nepravilnu upotrebu Gratisa od strane Kupaca. Ako Kupac ne želi primiti Gratis, može obavijestiti Prodavatelja ili Poslovnog Partnera Prodavatelja prije potvrde prihvaćanje Narudžbe.

9. Odstupanje od ugovora.

 1. Kupac može odstupiti od Ugovora o kupnji Obrazovnog Paketa u roku od 14 dana od dana njegova sklapanja, ostvarujući 100% povrata troškova.
 2. Kupac može odstupiti od Ugovora slanjem e-maila s informacijom o želji za odstupanjem od Ugovora na adresu Poslovnog Partnera ili na contact@cryptoeddu.com.
 3. U slučaju odstupanja od ugovora, Kupac je dužan izvršiti povrat Koda za Obrazovni Paket, kao i primljenog Gratisa.

10. Završne odredbe.

 1. Administrator Servisa čini sve napore kako bi osigurao pravilan rad Servisa.
 2. Administrator Servisa pridržava pravo na potpuno ili djelomično isključenje Servisa na neodređeno vrijeme radi njegove modernizacije ili popravka.
 3. Administrator Servisa ne odgovara za poteškoće kod preuzimanja Obrazovnih Paketa i/li Gratisa uzrokovane slučajnim čimbenicima, neovisnima o njemu (uključujući čimbenike koji ovise o Kupcu, trećim osobama ili višoj sili).
 4. Prodavatelj pridržava pravo na izmjene u Pravilniku bez navođenja razloga.
 5. O izmjenama Pravilnika i njihovom opsegu, Kupci registrirani u Servisu bit će obaviješteni elektroničkim putem (na e-mail adresu navedenu u Narudžbi) ili u obliku skočnog prozorčića tijekom prve prijave u Servis nakon uvođenja izmjena. Izmjene će se provoditi radi prilagodbe Pravilnika važećem pravnom stanju.
 6. Ako bi se bilo koja od odredbi ovog Pravilnika smatrala nevažećom ili bez učinka, to ne utječe na valjanost i učinkovitost ostalih odredbi ovog Pravilnika. Takva nevažeća ili neučinkovita odredba zamijenit će se s važećom i učinkovitom, kojom se najbliže postiže ekonomski učinak na koji se odnosila nevažeća ili neučinkovita odredba.
 7. Kupac je dužan upoznati se s izmjenama u Pravilniku ako na bilo koji način koristi Servis.
 8. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom odgovarajuće će se primjenjivati pravni propisi mjerodavni prema mjestu sjedišta Prodavatelja. Sporne stvari, ako Kupac izrazi takvu želju, rješavat će se mirnim putem. Kao krajnje sredstvo, spor rješava sud nadležan prema sjedištu Prodavatelja.
 9. Korištenje Servisa od strane Kupca jednako je upoznavanju i prihvaćanju uvjeta ovog Pravilnika.