Cryptoeddu.com Felhasználási Feltételek

Az alábbi Szabályzat a cryptoeddu.com szolgáltatásaira vonatkozóan foglalja össze a weboldal használatából fakadó jogokat és kötelezettségeket, beleértve a weboldalon található információ közlést, különös tekintettel az Értékesítőtől megvásárolt Oktatócsomagokra, és a hozzájuk kapcsolódó ingyenes anyagokra. Felhasználónak kötelessége figyelmesen elolvasni, és megismerni az alábbi Szabályzat tartalmát. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel az alábbi Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba.

1. Fogalmak.

A cryptoeddu.com alábbi Szabályzatában különböző meghatározott fogalmakat használunk. Ezeket onnan ismerhetik meg, hogy nagybetűvel írjuk őket. Ezek a fogalmaknak ezen Szabályzatban a következő jelentéssel bírnak:

 1. Értékesítő/Adminisztrátor – a Crypto Education társaság, Reg. No. 165054, New Horizon Building, Ground Floor, 3 ½ Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City; a Szolgáltatás tulajdonosa és adminisztrátora, amely a Felhasználó személyes adatait kezeli az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően, Oktatócsomagokra, és Oktatócsomagokra Ingyenes Extrákkal kínál vásárlási lehetőséget, közveetlenül, vagy Üzleti Partnereinek Közvetítésével.
 2. Weboldal/Szolgáltatás – jelen weboldal a www.cryptoeddu.com, az Értékesítőnek, az Értékesítő Üzleti Partnereinek a weboldalán vásárolt Oktatócsomagok, illetve az azokhoz kapott ingyenes ajándékok felhasználására szolgál.
 3. Tartalom – azon információk és anyagok, melyeket az Adminisztrátor és/vagy a Felhasználó a Weboldal közvetítésével publikál és/vagy letölt a Weboldalról.
 4. Aloldal – kisegítő oldal a Weboldal támogatására, beleértve a mobil alkalmazást, az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat, a közösségi média oldalait, valamint minden egyéni lapot, az üzleti partnerek vagy viszonteladók weboldalait az adott téren, melyek hivatkozást vagy közvetlen linket tartalmaznak ezen Szabályzathoz vagy Weboldalhoz.
 5. Rendelés – az Oktatócsomagra vonatkozó vásárlási ajánlat Felhasználó részéről Értékesítő felé, beleértve azt is, ha ez Értékesítő egy Üzleti Partnerén keresztül történik.
 6. Fizetési szolgáltató – a szolgáltatásokért a fizetést harmadik fél kezeli, beleértve az adatfeldolgozást, a fizetési szolgáltatást, a számlázást, az egyenleg elszámolását és a kimutatásokat is.
 7. Platform – Értékesítő platformja a thebestvouchers.com címen található, amelynek közreműködésével Vásárló végrehajthatja az Értékesítő termékeire vonatkozó vásárlást. A Platform egyaránt szolgál Felhasználó Fiókjának kezelésére, valamint az Oktatócsomagokhoz és Ingyenes Kiegészítőkhöz tartozó Hozzáférési Kódok generálására és kezelésére. A Platformra történő regisztráció utána Hozzáférési Kód mellett Felhasználó egy interaktív linket is kap, amely a cryptoeddu.com oldal Szolgáltatásaihoz biztosít hozzáférést, ahol realizálhatja Oktatócsomagját, illetve Ingyenes Kiegészítőkkel rendelkező Oktatócsomag esetén az Ingyenes Kiegészítőket is.
 8. Fiók – virtuális regisztráció a Platformon, amely lehetővé teszi az azonosítást, Felhasználó egyenlegének nyomon követését és kezelését (a Felhasználó által vásárolt Termékek listája).
 9. Adatvédelmi Nyilatkozat – a személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó szabályok gyűjteménye, melyek a Weboldal Felhasználóira vonatkoznak, és amelyek részletesen megtekinthetők a Weboldalon az Adatvédelmi Nyilatkozat menüpontban.
 10. Vásárlás – az Oktatócsomag megvásárlása közvetlenül a Rendelés vásárló általi leadása után következik Értékesítő internetes oldalán, vagy Értékesítő Üzleti Partnerének internetes oldalán keresztül. A leadott Megrendelés együtt jár a Szabályzat és az Értékesítő Vásárlásokra vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozatának elfogadásával a Vásárlás Értékesítő általi megerősítésének pillanatában. A Megrendelésről szóló igazolás minden esetben elektronikus úton kerül kiküldésre a Megrendeléskor megadott e-mail címre. Az Internetes Oldal nem használható fizikai javak és/vagy szolgáltatások megvásárlására, és semmi, ami az Internetes Oldalon található, nem kezelendő ilyen ajánlatként.
 11. A cryptoeddu.com Felhasználási Feltételei – jelen Szabályzat egésze.
 12. Felhasználó/Vásárló – minden 18. életévét betöltött, és teljes jogi cselekvőképességgel rendelkező személy, akinek hozzáférése van, vagy használja az Internetes Oldalt, beleértve azokat is, akik végrehajtottak legalább egy Vásárlást.
 13. Hozzáférési Kód – egyedi alfanumerikus számsor, amelyet Értékesítő bocsát Vásárló rendelkezésére, és amely a Szabályzatban és a Platform szabályzatában foglaltaknak megfelelően lehetővé teszi Vásárló számára az Értékesítőtől megvásárolt Oktatócsomagokhoz történő hozzáférést, valamint azok használatát, továbbá az Ingyenes Extrákat is tartalmazó Oktatócsomagok esetében biztosítja az Ingyenes Extrákhoz történő hozzáférést is. A Hozzáférési Kód érvényessége 6 hónapig tart annak kézhezvételétől számítva. A Hozzáférési Kód érvényességi ideje azt az időszakot jelenti, melynek során a Hozzáférési Kódot aktiválni kell, és a hozzá tartozó Oktatócsomagot fel kell használni. Ezen rendelkezések az Ingyenes Extrák esetében is érvényesek. Ezen időszak letelte után mind a Hozzáférési Kód aktiválása, mind pedig az Oktatócsomag felhasználása lehetetlenné válik. Ezen rendelkezések az Ingyenes Extrák esetében is érvényesek. A Hozzáférési Kód felhasználhatósági időtartamának a 6 hónapos határidő letelte utáni meghosszabbítása kizárólag az Értékesítő által felkínált akciós ajánlatok keretein belül lehetséges, és kizárólag Értékesítő döntésén alapulhat. Az ilyen promóciós ajánlatokat kizárólag kiválasztott ügyfelek részére lehet továbbítani, és minden esetben a megvásárolt Oktatócsomag típusától függően. Az ilyen jellegű promóciós ajánlatok felhasználási feltételeiről Értékesítő minden esetben értesíti az ügyfelet.
 14. Ingyenes Extra – hozzáadott termék vagy szolgáltatás, mely az Oktatócsomag megvásárlásának pillanatában kerül meghatározásra, melyet az Oktatócsomag Megvásárlója ajándékba kap. Az ilyen jellegű termék ingyenesen kerül hozzáadásra a megvásárolt Oktatócsomaghoz, függetlenül az Oktatócsomag értékétől, a hozzáférést pedig az Értékesítő által Vásárló rendelkezésére bocsátott Hozzáférési Kód biztosítja. Az Oktatócsomaghoz adott Ingyenes Extra nem rendelkezik kereskedelmi értékkel, és önmagában nem is megvásárolható. A Vásárló részére átadott Ingyenes Extrák típusa az Értékesítő által az adott pillanatban biztosított ajánlatoktól függ, és kizárólag Értékesítő döntésének tárgyát képezi. Értékesítő tetszése szerint megszüntetheti az Oktatócsomaghoz adott Ingyenes Extrák kiadását, illetve megváltoztathatja azok típusát. Semmilyen, a Szolgáltatásban közölt információ nem tekinthető soha, semmilyen körülmények között az Oktatócsomagokhoz tartozó Ingyenes Extrákra vonatkozó értékesítési ajánlatnak. Minden esetben, mikor Vásárló fizet az Oktatócsomagért, és meghatározott szolgáltatást vagy tárgyat kap Ingyenes Extraként, a kifizetett összeg kizárólag az Oktatócsomag értékének ellentételezését jelenti, és az Ingyenes Extrát Vásárló ingyenes ajándékként kapja hozzá.
 15. Üzleti Partner – Értékesítővel partneri kapcsolatban álló alany, akit Értékesítő marketing és/vagy közvetítői tevékenység lefolytatásával bízott meg Értékesítő által Értékesítésre kínált termékekkel kapcsolatosan.
 16. Termék/Oktatócsomag – online oktatás (webinárium) vagy más oktatóanyagok, melyek tematikájukban és minőségükben/mennyiségükben a választott csomag típusától függenek. A webinárium az internetes szemináriumok egy típusát jelöli, melyet a webcasting technológia segítségével hajtanak végre, amely lehetővé teszi a kétoldali kommunikációt a találkozót vezető és a résztvevő személyek között, virtuális eszközök használatával. A Termék felhasználása és az ahhoz való hozzáférés az Értékesítő által Vásárló részére biztosított Hozzáférési Kóddal válik lehetségessé.
 17. Termék Értéke – a Vásárló által az Oktatócsomagért fizetett összeg, amely minden esetben tartalmazza a Hozzáférési Kód Felhasználóhoz történő eljuttatásának költségeit is.
 18. További költségek – fizetés, melyet Vásárló fizet a Megrendelés előkészítéséért, és a szolgáltatásért, amely hozzáadódik a Megrendelés értékéhez, és amelynek mértéke függ a Megrendelés típusától, és amelynek teljes összege Vásárló számára a Megrendelés összegzésekor válik láthatóvá. Vásárlónak a Megrendelés feladása előtt lehetősége nyílik részletesen megismerkedni ezen költségekkel.
 19. Űrlap – a https://ryptoeddu.com/form oldalon elérhető űrlap, melyet feltétlenül szükséges kitölteni az Oktatócsomaghoz és az esetleges Ingyenes Extrákhoz történő hozzáférés aktiválásához. Az Ingyenes Extrák átvételére/felhasználására vonatkozó űrlap megfelelő kitöltésének érdekében szükséges lehet megadott Dokumentumok hozzáadása.
 20. Dokumentumok – jelen Szabályzatban meghatározott Dokumentumok vagy személyes adatok szkennelt változata, melyeket kötelező megadni vagy csatolni az Űrlaphoz, melyek célja kizárólagosan az Ingyenes Extrák átvétele. A személyes adatok megadása és/vagy a dokumentumok szkennelt változatának továbbítása minden esetben feltétlenül összhangban van a nemzetközi biztonsági előírásokkal, különös tekintettel a KYC (Know Your Costumer) és az AML (Anti-Money Laundering) irányelveire.
 21. Elektronikus Pénztárca – másnéven e-wallet, az a hely, ahol a kriptovaluta tárolásra kerül (személyes kulcs). Segítségével kriptovalutára vonatkozó küldési és fogadási tranzakciók hajthatók végre. Ez számok és betűk sora, melyek alatt a kriptovaluta kódolásra kerül. A pénztárcát bármely, tetszőlegesen választott kriptovaluta piacon meg lehet nyitni.

2. A Szolgáltatás Általános Felhasználási Feltételei.

 1. A Szolgáltatás a megvásárolt Oktatócsomagokhoz és Ingyenes Extrákhoz biztosít hozzáférést/átvételi lehetőséget. Az Oktatócsomagokhoz való hozzáférés és az Ingyenes Extrák átvétele kizárólag a Hozzáférési Kóddal lehetséges, melyet minden Vásárló megkap, aki végrehajtott egy Vásárlást.
 2. Ahhoz, hogy aktiválja az Oktatócsomagot, és/vagy átvegye az Ingyenes Extrát, feltétlenül szükséges bejelentkezni a Platformra a Hozzáférési Kódot is tartalmazó kártyán részletezett adatok segítségével, vagy közvetlenül bejelentkezni a cryptoeddu.com Szolgáltatásába a rendelés feladása során megadott e-mail címmel (login) és a Hozzáférési Kóddal (jelszó), majd kitölteni a Szolgáltatásban található Űrlapot (https://cryptoeddu.com/form). Az Oktatócsomaghoz való hozzáférés, illetve az Ingyenes Extrák átvétele kizárólag a Hozzáférési Kód érvényességi idején belül lehetséges.
 3. Az Oktatócsomag érvényesítésére irányuló szándék esetén feltétlenül ki kell tölteni a Szolgáltatásban található Űrlapot, melyet kimondottan az Oktatócsomag átvételére szántak, és meg kell adni a Vásárló vezeték-, és keresztnevét, valamint az e-mail címét. Amennyiben Ingyenes Extrát (kriptovaluta egységeket) szeretne átvenni, az Ingyenes Extrák átvételére vonatkozó űrlap kitöltése szükséges feltétlenül, melyben meg kell adni az elektronikus pénztárca elérési címét, ahová a kriptovaluta egységek kiküldésre kerülhetnek, valamint szükséges a megadott Dokumentumok szkennelt változata is, továbbá az Űrlapnak a kriptovaluta átvételét célzó elküldésével történő egyetértő nyilatkozat kipipálása is.
 4. A kriptovaluta, amelyről a 3. pontban szó volt, minden esetben az Oktatócsomag megvásárlásának pillanatában meghatározott egységet jelent az adott kriptovalutából (az Értékesítő által Vásárló részére megküldött igazolásban részletezve), melyet a Vásárló az Oktatócsomag megvásárlása mellé kap ajándékba. A Megrendelés feladása során megjelölt kriptovaluta egységek száma ingyenesen kerül hozzáadásra minden megvásárolt Oktatócsomaghoz, függetlenül az Oktatócsomag értékétől. A kriptovaluta egységek minden esetben Ingyenes Extraként kezelendők, és nem vásárolhatók meg külön tételként.
 5. Az Űrlap Felhasználó általi, a Szolgáltatásban történő átvételét, és annak a Szolgáltatás segítségével Értékesítő részére történ elküldését követően, Értékesítő az átvételtől számított 48 órán belül köteles elküldeni Vásárló részére az átvétel tényének megerősítését. A megerősítés elküldése minden esetben a Vásárló által a Megrendelés feladásakor megadott e-mail címre történik.
 6. A megerősítés, amelyről az 5. pontban szó volt, a következőket tartalmazza:
  • Oktatócsomag esetén – egy linket az oldalhoz, ahol az online oktatás (webinárium) zajlik majd, az online oktatás legközelebbi egységeinek időpontjaival. Az oktatás kizárólag és pontosan az Értékesítő által megadott időpontokban zajlik. Az adott kurzusokon elérhető helyek száma korlátozott lehet.
  • Kriptovaluta esetén – információt a kriptovaluta megadott e-pénztársába történő kifizetésére.
 7. Abban az esetben, ha az Űrlap nem megfelelően lett kitöltve (például ha a csatolt szkennelt dokumentum nem olvasható), Vásárló az ilyen jellegű dokumentumok Értékesítő általi átvételétől számított 48 órán belül értesítést kap Értékesítőtől arról, hogy az elküldött Űrlap hibákat, vagy hiányosságokat tartalmaz.
 8. Amennyiben Vásárló az Űrlapot a Hozzáférési Kód lejárati dátuma után töltötte ki, úgy Vásárló az ilyen Űrlap Értékesítő általi átvételétől számított 48 órán belül értesítést kap Értékesítőtől arról, hogy a Hozzáférési Kód érvényességi idejének lejártából fakadóan nem áll módjában átvenni az Űrlapot, és arról, hogy nincs lehetőség az Oktatócsomag érvényesítésére, és/vagy az Ingyenes Extrák átvételére.
 9. Az 1. és 8. pontokban tárgyalt üzenetek minden esetben elektronikus formában, a Vásárló által a Megrendelés feladásakor megadott e-mail címre kerülnek kiküldésre.
 10. A kriptovaluta egységek kiküldése Ügyfél elektronikus pénztárcájába (e-wallet) legkésőbb a megfelelően kitöltött Űrlap Értékesítő általi átvételétől számított 7 napon belül történik meg.
 11. Elektronikus pénztárca (e-wallet):
  • A kriptovaluta egységek átvételének céljából Vásárló köteles megadni saját elektronikus pénztárcájának elérhetőségét, amelyre a kriptovaluta átutalásra kerül.
  • Vásárló a kriptovaluta átvételét szolgáló Űrlap kitöltésével és elküldésével minden esetben elismeri, hogy az adott pénztárcának tulajdonosa, azt legálisan szerezte és birtokolja, és hogy nevezett pénztárca soha nem képezte tárgyát jogszerűtlen pénzmozgásoknak.

3. Dokumentumok.

 1. A kriptovaluta átvételének céljából Vásárló köteles Értékesítő rendelkezésére bocsátani a szükséges Dokumentumokat, azokat az Űrlaphoz csatolva. Értékesítő kimondott kérésére Vásárló köteles további Dokumentumokat is rendelkezésre bocsátani Ingyenes Extrák átvétele esetén. Vásárló minden esetben értesítést kap Értékesítőtől, vagy Értékesítő Üzleti Partnerétől a Megrendelés feladása, annak Vásárló által történő átvétele és kifizetése előtt.
 2. Személyazonosságot igazoló dokumentumok:
  • Vásárló személyi igazolványának, vagy
  • Vásárló jogosítványának, vagy
  • Vásárló útlevelének szkennelt másolata.
 3. Vásárló köteles Értékesítő rendelkezésére bocsátani személyazonosságát igazoló aktuális dokumentumának másolatát, amelyen a fénykép és a dokumentum négy sarka látható kell, hogy legyen. A szkennelt dokumentum nem tartalmazhat látható sérülést, vagy szennyeződést. A szkennelt dokumentumnak az eredeti dokumentum mindkét oldalát tartalmaznia kell.
 4. Lakcímet igazoló dokumentum:
  • Vásárló részére kiállított ÁFA-s számla (többek között – azonban nem kizárólagosan – a Vásárló nevére szóló villany-, gáz-, víz-, telefon-, vagy internetszámla), vagy
  • Vásárló bankszámlájának kivonata.
 5. Vásárló köteles Értékesítő rendelkezésére bocsátani a lakhelyét igazoló dokumentumot:
  • ÁFA-s számla esetén – az ilyen jellegű dokumentum négy sarkának láthatónak kell lennie, és az Értékesítő részére történő elküldéstől számított három hónapnál nem lehet régebbi a dokumentum kiállítási ideje.
  • Bankszámla kivonat esetén – legalább 3 tranzakciót tartalmaznia kell, látható kell, hogy legyen a cím, a személyes adatok, melyek a dokumentum felső részén találhatók, valamint a bank logója. Értékesítő részére történő elküldéstől számított három hónapnál nem lehet régebbi a dokumentum kiállítási ideje.

4. Felelősségvállalás.

 1. A Szolgáltatás Adminisztrátora/Értékesítő nem vállal felelősséget a speciálisan, közvetetten, vagy következményképpen a Hozzáférési Kódból, az Ingyenes Extrákból, vagy a szolgáltatás más elemeinek használatából fakadó károkért-
 2. Értékesítő nem vállal felelősséget a Szabályzat megsértéséért, ha egy adott kötelezettség teljesítése tőle független okok miatt lehetetlenné vált.
 3. Értékesítő nem tudja garantálni, hogy az Oktatócsomag melyet a Hozzáférési Kóddal vett át, kielégíti Vásárló elvárásait, amennyiben Vásárló ezeket nem határozta meg kellő precizitással a Rendelés feladását megelőzően. Értékesítő minden Oktatócsomag tartalmát részletesen ismerteti Vásárlóval a Rendelés feladását megelőzően, azonban nem garantálja, hogy az egyes csomagok használatából fakadó előnyök minden esetben azonos mértékben hasznosak, megbízhatók, pontosak lesznek, és minden esetben megfelelnek az egyes Vásárlók igényeinek.
 4. Értékesítő nem vállal semmilyen egyéb garanciát a személyes adatok védelme és biztonsága terén azokon túl, melyek pontosan meghatározásra kerültek az Adatvédelmi Nyilatkozatban.
 5. Értékesítő nem garantálja, hogy Vásárló tetszőleges helyen és tetszőleges időben képes lesz hozzáférni a Szolgáltatáshoz, vagy használni azt.
 6. Semmilyen, a képviselője által adott szóbeli vagy írásbeli információ vagy tanács nem minősül garancia vállalásnak.
 7. Vásárlót további fogyasztói jogok illethetnek meg a Vásárló lakhelyének megfelelő helyi hatályú törvények és szabályozások értelmében, melyet jelen Szabályzat nem változtathat meg.

5. Kártalanítás.

 1. Az alábbi Szabályzat elfogadásával Vásárló beleegyezik, hogy a helyi hatályú rendelkezésekkel összhangban biztosítja, és mentesíti Értékesítőt/Adminisztrátort, annak igazgatóit, dolgozóit, és ügynökeit minden kár, felelősség, veszteség, függőség, költség vagy kölcsön, és kiadások (beleértve korlátozások nélkül minden megerősített költséget, melyek a követelésekkel, vagy jogi procedúrákkal kapcsolatban merülnek föl, melyet Adminisztrátor/Értékesítő ellen indítanak) alól, melyek Vásárló Weboldalhoz történő hozzáféréséből, annak használatából, jelen Szabályzat valamelyik pontjának megsértéséből, bármilyen harmadik személy jogainak – beleértve a szerzői jogokat, a tulajdonjogokat, a személyiségi jogokat – megsértéséből, vagy a Vásárló által megosztott tartalom által harmadik személynek okozott kárból, sérelemből fakadnak.
 2. Vásárló fent említett kötelezettsége érvényben marad a Szolgáltatás Vásárló általi használatának befejezte után is.

6. Személyes adatok védelme.

 1. A Szolgáltatás felhasználói által elküldött személyes adatokat tartalmazó adatbázis adminisztrátora Értékesítő.
 2. A személyes adatokat tartalmazó adatbázis adminisztrátora kötelezi magát a személyes adatok védelmére az Értékesítő székhelyéül szolgáló állam jogrendszerének megfelelően. Vásárló a rendelés feladásakor a személyes adatokat tartalmazó adatbázis Adminisztrátora részére továbbítja személyes adatait az általa feladott megrendelés teljesítésének érdekében, részletesebben az Oktatócsomag és/vagy az Ingyenes Extrák átvételének céljából. Vásárlónak bármikor joga van megtekinteni, korrigálni, frissíteni, vagy törölni a rendszerben található személyes adatait.

7. Változások az ajánlatban és az akciókban.

 1. Értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy az bizonyos Termékek árát megváltoztassa, bizonyos Termékeket visszavonjon, vagy újakat vezessen be, bevezessen, vagy megváltoztasson promóciókhoz kötődő feltételeket és szabályokat, beleértve az Ingyenes Extrákat is.
 2. Az 1. pontban tárgyalt jogkör nincs hatással az akciós árakban vagy feltételekben bekövetkező változások időpontja előtt feladott Megrendelésekre, ami azt jelenti, hogy azok a feladásuk időpontjában érvényes feltételek és árak mellett kerülnek teljesítésre.

8. Reklamáció.

 1. Amennyiben Vásárló úgy gondolja, hogy a Szabályzatban vállaltak nem kerültek megvalósításra, vagy valami nem a Szabályzatnak megfelelően került megvalósításra, reklamációjával e-mailben fordulhat a következő címre: contact@cryptoeddu.com
 2. Az Értékesítőhöz beérkező reklamációk az 1. pontban megadott e-mail címre történő beérkezésük utáni 14 napon belül kerülnek feldolgozásra. Amennyiben a reklamáció nem tartalmaz annak elbírálásához elengedhetetlenül szükséges információkat, Értékesítő tájékoztatja a reklamációt benyújtó személyt a kiegészítés szükségességéről. A 14 napos periódus a kitöltött, minden szükséges információt tartalmazó reklamációs űrlap beérkezésekor veszi kezdetét.
 3. A reklamációnak tartalmaznia kell legalább a Vásárló vezeték-, és keresztnevét, e-mail címét, a probléma leírását, és lehetséges javaslatot a reklamációs helyzet megoldására.
 4. A Reklamációra adott válasz a Vásárló által a Megrendelés feladásakor megadott e-mail címre kerül kiküldésre. Indokolt esetben Értékesítő másik, a reklamációt benyújtó által megadott e-mail címre is küldhet választ, amely nem volt megadva a Megrendelés feladásakor, amennyiben ezen e-mail cím Vásárló által legalább egy elsődleges kommunikációs csatornán megerősítésre került – ez lehet a Megrendelés feladásakor megadott e-mail cím, vagy telefonszám is.
 5. Amennyiben Felhasználó azonosítása nem lehetséges, a reklamáció vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
 6. Értékesítő nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért, melyek nem az ő hibájából keletkeztek.
 7. Adminisztrátor/Értékesítő megtagadhatja az Ingyenes Extrák kiadását kriptovaluták formájában időkorlát nélkül, amennyiben Értékesítő megbizonyosodik arról, hogy Vásárló az Űrlapot jogsértő módon töltötte ki, különösen, amennyiben Vásárló jogszerűtlenül használja egy harmadik személy személyes adatait, a Vásárló által megadott elektronikus pénztárca nem hozzá tartozik, vagy amennyiben a Vásárló által megadott elektronikus pénztárca jogszerűtlen tranzakciók tárgyát képezte.
 8. Vásárló reklamációt intézhet Adminisztrátorhoz/Értékesítőhöz a Szolgáltatás működésével kapcsolatban, az Oktatócsomagokhoz és/vagy az Ingyenes Extrákhoz történő nem megfelelő hozzáférés esetén.
 9. Értékesítő nem vállal felelősséget az említett Ingyenes Extrák minőségéért, az Ingyenes Extrák Vásárló igényeinek való megfeleléséért, valamint az Ingyenes Extrák nem az előírásoknak megfelelő felhasználásáért Vásárló által. Amennyiben Vásárló nem szeretné megkapni az Ingyenes Extrákat, erről Értékesítőt, vagy Értékesítő Üzleti Partnerét értesíteni köteles a Megrendelés megerősítését megelőzően.

9. A szerződéstől történő elállás

 1. Vásárló elállhat az Oktatócsomag megvásárlásával kapcsolatos Szerződéstől annak teljesítésétől számított 14 napon belül.
 2. Vásárló elállhat a Szerződéstől, amennyiben erre vonatkozó szándékát e-mailben elküldi az Üzleti Partnernek, vagy az alábbi e-mail címre: contact@cryptoeddu.com
 3. A szerződéstől való elállás esetén Vásárló köteles mind az Oktatócsomaghoz tartozó Kód, mind az Ingyenes Extrák visszaszolgáltatására.

10. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltatás Adminisztrátora mindent elkövet, hogy a Szolgáltatás megfelelő működését biztosítsa.
 2. A Szolgáltatás Adminisztrátora fenntartja magának a jogot, hogy részben, vagy teljesen leállítsa a Szolgáltatást határozatlan ideig annak javításának, vagy modernizációjának céljából.
 3. A Szolgáltatás Adminisztrátora nem felelős az Oktatócsomagok és/vagy Ingyenes Extrák átvételében felmerülő olyan nehézségekért, melyek teljes hatáskörén kívül esnek (beleértve a Vásárló, harmadik fél, vagy felsőbb hatalom hatáskörébe eső okokat is).
 4. Értékesítő fenntartja magának a jogot a Szabályzatban eszközölt változtatásokra, azok indoklása nélkül.
 5. A Szabályzatban eszközölt változtatásokról és azok hatásköréről a Szolgáltatásban regisztrált Vásárlók elektronikus úton értesítést kapnak (az általuk a Megrendelés feladásakor megadott e-mail címre), vagy a Szolgáltatásba a változtatások érvénybe lépése után történő első bejelentkezés alkalmával felugró üzenet formájában. A változtatások jelen Szabályzat hatályos törvényekhez történő igazítását szolgálják.
 6. Amennyiben jelen Szabályzat rendelkezései közül akármelyik érvénytelennek, vagy hatálytalannak minősül, annak nincs hatása jelen Szabályzat további rendelkezéseinek érvényességére vagy hatályára. Az ilyen hatálytalan vagy érvénytelen rendelkezések olyan hatályos és érvényes rendelkezésekkel kerülnek helyettesítésre, melyek a leghatékonyabban érik el azokat a gazdasági hatásokat, melyeket a valamilyen okból hatálytalan vagy érvénytelen rendelkezések céloztak.
 7. Amennyiben a Szolgáltatást bármilyen módon használja, Vásárló köteles megismerni a jelen Szabályzatban bekövetkező esetleges változásokat.
 8. A jelen Szabályzatban nem tárgyalt esetek esetében mindig az Értékesítő székhelyéül szolgáló állam hatályos törvényei az irányadók. Az esetleges jogvitákat Vásárló erre irányuló szándéka esetén békés úton kell megoldani. Végső esetben a vitás kérdés az Értékesítő székhelyéül szolgáló város bíróságának hatálya alá tartozik.
 9. Vásárló a Szolgáltatás használatával egyidejűleg elismeri, hogy megismerte, és elfogadta jelen Szabályzat rendelkezéseit.