Tinklapio Cryptoeddu.com Taisyklės

Pateikiamos tinklapio cryptoeddu.com Taisyklės nustato šalių teises ir pareigas, susijusias su šios Interneto Svetainės naudojimu, įskaitant informaciją pateiktą šioje svetainėje, ypatingai iš Pardavėjo įsigytų Mokymo Paketų ir Nemokamų Dovanų prie Mokymo Paketų panaudojimas. Vartotojas turi atidžiai perskaityti šias Taisykles. Jeigu turite kažkokių klausimų, susijusių su šiomis Taisyklėmis, prašome su mumis susisiekti.

1. Sąvokos.

Šiose Taisyklėse yra vartojami įvairūs iš anksto nustatytą reikšmę turintys apibrėžimai. Tokius apibrėžimus atpažinsite pagal tai, kad jie yra rašomi iš didžiosios raidės. Šiose Taisyklėse naudojami apibrėžimai turi toliau nurodytas reikšmes:

 1. Pardavėjas / Administratorius – įmonė Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City; Tinklapio savininkas ir administratorius, atsakingas už tinkamą jo veikimą, administruojantis Vartotojų asmens duomenis pagal Privatumo Politiką, siūlydamas įsigyti Mokymo Paketus ir Mokymo Paketus su Nemokamomis Dovanomis arba tiesiogiai iš Verslo Partnerių.
 2. Interneto svetainė/Tinklapis – šis puslapis www.crytopeddu.com, siūlantis panaudoti Mokymo Paketus įsigytus Pardavėjo internetinėse svetainėse arba per Pardavėjo Verslo Partnerius ir panaudoti Nemokamas Dovanas gautus su Mokymo Paketais.
 3. Turinys – informacija ir medžiaga, kuriuos Administratorius ir / arba Vartotojas gali skelbti Interneto Tinklalapyje ir / arba parsisiųsti iš Interneto Tinklalapio;
 4. Mikrotinklalapis – pagalbinis, Interneto Tinklalapį papildantis tinklalapis, apimantis mobiliąsias programėles, elektroninių ryšių tinklus, socialinius tinklus, o taip pat visus asmeninius tinklalapius, verslo partnerių tinklalapius arba kitus konkrečiai sričiai būdingus tinklalapius, kuriuose yra nuorodos į šias Taisykles arba Interneto Tinklalapį;
 5. Užsakymas – Mokymo Paketo įsigijimo pasiūlymas, kurį Vartotojas pateikia Pardavėjui, įskaitant iš vieno Pardavėjo Verslo Partnerių;
 6. Mokėjimo operatorius – mokėjimus už Produktus gali apdoroti treti asmenys, teikiantys duomenų ir mokėjimų apdorojimo, sąskaitų išrašymo, skolų suderinimo aktų ir ataskaitų rengimo paslaugas.
 7. Platforma – Pardavėjo platforma, esanti thebestvouchers.com, per kurią Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo produktus. Platforma taip pat naudojama norint valdyti Vartotojo Paskyrą ir kurti bei aptarnauti Mokymo Paketų ir Nemokamų Dovanų Prieigos Kodus. Užsiregistravęs Platformoje naudodamas Prieigos Kodą, Vartotojas gauna interaktyvią nuorodą, perkeliančią jį į Tinklapį cryptoeddu.com, kur gali būti panaudotas Mokymo Paketas, taip pat Nemokamos Dovanos - Mokymo Paketų atveju;
 8. Paskyra – virtualūs Platformos įrašai, leidžiantys nustatyti, stebėti ir valdyti vartotojo balansą (Vartotojo įsigytų produktų sumą).
 9. Privatumo Politika – taisyklių rinkinys, susijęs su asmeniniais duomenimis ir privatumo saugojimu, kurios yra taikomos Internetinio Puslapio Vartotojams, išsamiai pristatytos skiltyje „Privatumo politika";
 10. Pirkimas – Mokymo Paketo pirkimas įvyksta po to, kai Vartotojas pateikia Užsakymą Pardavėjo svetainėje arba Pardavėjo Verslo Partnerio interneto svetainėje. Užsakymo pateikimas prilygsta Pardavėjo Taisyklių ir Privatumo Politikos sutikimui. Pirkimas atliekamas tada, kai Pardavėjas patvirtina, kad priėmė Užsakymą. Užsakymo patvirtinimas klientui siunčiamas kiekvieną kartą elektroniniu būdu el. pašto adresu, nurodytu pateikiant Užsakymą. Tinklalapis negali būti naudojamas fizinėms prekėms ir / arba paslaugoms pirkti, ir viskas, kas paskelbta Interneto Svetainėje, neturėtų būti laikoma tokio pardavimo pasiūlymu;
 11. Tinklalapio cryptoeddu.com nuostatai – visos šios Taisyklės;
 12. Vartotojas / Pirkėjas – każda osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mająca dostęp do lub korzystająca ze Strony Internetowej, w tym każda osoba, która dokonała Zakupu;
 13. Prieigos Kodas – unikalus raidinių ir skaitmeninių simbolių kodas, kurį Pardavėjas pateikia Pirkėjui ir kuris, pagal Taisyklėse išdėstytas sąlygas ir Platformos taisykles, suteikia Pirkėjui teisę gauti prieigą prie Mokymo Paketo ir naudotis juo. Mokymo Paketų atveju su Nemokama Dovana, tai taip pat suteikia teisę gauti ir Nemokama Dovana. Prieigos Kodas galioja 6 mėnesius nuo jo gavimo dienos. Prieigos Kodo galiojimo laikas reiškia laiką, per kurį toks kodas turi būti aktyvuotas, o Mokymo Paketas atsiimtas bei panaudotas. Aukščiau pateiktos nuostatos taip pat taikomos Nemokamai Dovanai. Pasibaigus šiam laikotarpiui, neįmanoma panaudoti Prieigos Kodo ir atsiimti ar naudoti Mokymo Paketo. Aukščiau pateiktos nuostatos taip pat taikomos Nemokamai Dovanai su Mokymo Paketu. Prieigos Kodo galiojimo laiko pratęsimas po pirmiau paminėto 6 mėnesių laikotarpio, yra įmanomas tik per Pardavėjo vykdomas reklamines kampanijas ir gali vykti tik remiantis Pardavėjo sprendimu. Ši reklaminė kampanija gali būti skirta tik pasirinktiems klientams ir priklauso nuo įsigyto Mokymo Paketo tipo. Pardavėjas kiekvieną kartą informuoja klientą apie tokios reklaminės kampanijos pasinaudojimo sąlygas.
 14. Nemokama Dovana – papildomas produktas ar paslauga, nurodyta Mokymo Paketo pirkimo metu, kurį Pirkėjas gauna kaip dovaną. Nurodyta prekė ar paslauga yra nemokamai pridedama prie įsigyto Mokymo Paketo, neatsižvelgiant į Mokymo Paketo vertę, o jo prieiga ir naudojimas įgalina Pirkėją su prieigos kodu, gautu iš Pardavėjo. Nemokama Dovana prie Mokymo Paketo neatspindi komercinės vertės ir turi nedidelę komercinę vertę ir jo negalima įsigyti atskirai. Tam tikram Pirkėjui suteikiamos nemokamos paslaugos rūšis priklauso nuo dabartinio Pardavėjo reklaminio pasiūlymo ir yra vienintelis Pardavėjo sprendimas. Pardavėjas gali bet kuriuo metu nutraukti Nemokamų Dovanų suteikimą Mokymo Paketams arba pakeisti šiuo metu suteiktų Nemokamų Dovanų tipą. Jokiomis aplinkybėmis jokia Interneto Svetainėje pateikta informacija negali būti traktuojama kaip pasiūlymas įsigyti Nemokamą Dovaną prie Mokymo Paketo. Kiekvieną kartą, kai Pirkėjas sumoka už Mokymo Paketo įsigijimą ir gauna Nemokamą Dovaną konkrečiai prekei ar paslaugai, sumokėta suma visada yra Mokymo Paketo mokestis, o Nemokama Dovana yra gaunama kaip nemokama dovana.
 15. Verslo Partneris – subjektas, dalyvaujantis Pardavėjo partnerių programoje, kuriam Pardavėjas pavedė vykdyti operatyvinę rinkodaros veiklą ir / arba tarpininkauti parduodant Pardavėjo siūlomus produktus.
 16. Produktas/Mokymo Paketas – online mokymai (Vebinaras) ir kita mokomoji medžiaga šia tema ir egzempliorių skaičius, atsižvelgiant į pasirinkto paketo tipą. Vebinaras tai internetinio seminaro rūšis, vykdoma ir įgyvendinama naudojant webcast technologiją, kuri įgalina dvipusę komunikaciją tarp susitikimo vedėjo ir dalyvių, naudojant virtualias priemones. Prieigą prie produkto ir jo naudojimą įgalina Prieigos Kodas, kurį Pirkėjas gauna iš Pardavėjo.
 17. Produkto Vertė – kaina, kurią Vartotojas sumokėjo už Mokymo Paketą, kiekvieną kartą turi Vartotojo Prieigos Kodo pristatymo išlaidas.
 18. Kitos išlaidos – iš Pirkėjo surinktas mokestis už Užsakymo tvarkymą ir paruošimą, pridedamas prie Užsakymo kainos, kurio dydis priklauso nuo Užsakymo rūšies ir kurio galutinė vertė Pirkėjui yra matoma Užsakymo suvestinėje. Prieš pateikdamas Užsakymą, Pirkėjas turi galimybę susipažinti su šiomis išlaidomis.
 19. Forma – formą galima rasti svetainėje https://cryptoeddu.com/form, kurią reikia užpildyti, norint aktyvuoti prieigą prie Mokymo Paketo ir / arba Nemokamos Dovanos bei atsiimti / naudoti juos. Norint tinkamai užpildyti Nemokamos Dovanos atsiėmimo / naudojimo formą, gali tekti pridėti susijusius Dokumentus.
 20. Dokumentai – šiose Taisyklėse nurodytų dokumentų ar asmens duomenų, kurie turi būti pridedami arba pateikiami Formoje, kurie turi būti pateikti norint atsiimti Nemokamą Dovaną, nuskaitymai. Asmens duomenų pateikimas ir / arba dokumentų nuskaitymas visada yra susijęs su būtinybe laikytis pagrindinių tarptautinių saugumo procedūrų - visų pirma KYC (know your customer) ir AML (anti-money laundering).
 21. Elektroninė piniginė – kitaip e-wallet, tai vieta saugoti kriptovaliutas (asmeninius raktus). Su jo pagalba galite atlikti kriptovaliutų siuntimo ir priėmimo operacijas. Tai skaičių ir raidžių serija, kuria šifruojama kriptovaliuta. Piniginę galima susikurti bet kurioje kriptovaliutos keitykloje.

2. Bendrosios Tinklapio Naudojimo Sąlygos.

 1. Tinklapis suteikia prieigą prie įsigytų Mokymo Paketų ir / arba Nemokamų Dovanų atsiėmimo. Prieiga prie Mokymo Paketų ir / arba Nemokamų Dovanų atsiėmimas yra įmanomi tik naudojant Prieigos Kodą, kurį gauna kiekvienas Pirkėjas.
 2. Tam, kad aktyvuoti prieigą prie Mokymo Paketo ir / arba atsiimti Nemokamą Dovaną, reikia prisijungti prie Platformos, naudojantis kortelėje nurodytais duomenimis su gautu Prieigos Kodu arba prisijungti tiesiai į svetainę cryptoeddu.com naudojant el. pašto adresą, pateiktą pateikiant užsakymą (login) ir Prieigos Kodą (slaptažodį) ir užpildyti Svetainėje paskelbtą Formą (https://cryptoeddu.com/form). Gauti prieigą prie Mokymo Paketo ir / arba Nemokamos Dovanos galima tik gauto Prieigos Kodo galiojimo laikotarpiu.
 3. Jei norite aktyvuoti prieigą prie Mokymo Paketo, užpildykite Tinklalapyje esančią Formą, skirtą gauti prieigą prie Mokymo Paketo, Pirkėjo vardą ir pavardę bei Pirkėjo el. pašto adresą. Jei norite gauti Nemokamą Dovaną (Kriptovaliutos vienetus), būtina užpildyti visą Formą, skirtą gauti Nemokamą Dovaną, įskaitant elektroninės piniginės, į kurią turi būti perduoti kriptovaliutos vienetai, adresą, įskaitant pridedamų nurodytų Dokumentų nuskaitymus ir pažymint atitinkamą langelį sutikimui gauti, išsiunčiant Formą tam, kad atsiimti Kriptovaliutą.
 4. Kriptovaliuta nurodyta aukščiau pateiktame 3 punkte tai tam tikros kriptovaliutos vienetų skaičius, kurį Mokymo Paketo Pirkėjas gauna kaip dovaną įsigydamas Mokymo Paketą (nurodytą užsakymo patvirtinime, kurį Pirkėjas gauna iš Pardavėjo). Pateiktos Užsakymo metu nurodytos kriptovaliutos vienetų skaičius pridedamas nemokamai prie kiekvieno įsigyto Mokymo Paketo, neatsižvelgiant į Mokymo Paketo vertę. Kriptovaliutos vienetai visada yra Nemokama Dovana ir jų negalima įsigyti atskirai.
 5. Gavęs Pirkėjo užpildytą formą Tinklapyje ir pristatęs ją Pardavėjui per Interneto Svetainę, Pardavėjas per 48 valandas nuo tokios Formos gavimo privalo elektroniniu paštu nusiųsti Pirkėjui patvirtinimą apie jos gavimą. Patvirtinimas kiekvieną kartą yra siunčiamas el. pašto adresu, kurį Pirkėjas pateikia pateikdamas Užsakymą.
 6. 7 punkte nurodytas patvirtinimas apima:
  • Mokymo Paketo atveju - nuorodą į puslapį, kuriame vyks online mokymai (Vebinaras), kartu su artimiausiomis dienomis, kai tokie mokymai vyks. Mokymai vyksta tik Pardavėjo nustatytomis dienomis. Vietų skaičius tam tikruose mokymuose gali būti ribotas.
  • Kriptovaliutos atveju - informacija apie kriptovaliutos vienetų mokėjimą nurodytu el. piniginės adresu
 7. Tuo atveju, jei Forma nebuvo užpildyta teisingai (pavyzdžiui, joje yra priedas, padarytas kaip neįskaitomas dokumento nuskaitymas), per 48 valandas nuo tokios Formos gavimo Pirkėjas gaus iš Pardavėjo grįžtamąjį pranešimą su informacija apie trūkstamą Formą ar klaidas.
 8. Jei Pirkėjas užpildė Formą pasibaigus Prieigos Kodo galiojimui, Pirkėjas per 48 valandas nuo Formos gavimo gaus Pardavėjo atsakymo pranešimą su atsisakymu priimti tokią Formą, nes pasibaigė Prieigos Kodas, ir tuo pačiu dėl nesugebėjimo atsiimti ir naudotis Mokymo Paketu ir / arba Nemokama Dovana.
 9. Pranešimas, nurodytas aukščiau punkte 1 ir 8, yra siunčiamas kiekvieną kartą į Pirkėjo pateiktą el. pašto adresą pateikiant Užsakymą.
 10. Kriptovaliuta perdavimas į Kliento asmeninės elektroninės piniginės (e-wallet) adresą, įvyksta per 7 dienas nuo datos, kai Pardavėjas patvirtina tinkamai užpildytą Formą.
 11. Elektroninė piniginė (e-wallet):
  • Tam, kad atsiiti Kriptovaliutą, Pirkėjas privalo nurodyti savo elektroninės piniginės adresą, į kurį turi būti pervesta Kriptovaliuta,
  • Kiekvieną kartą Pirkėjas užpildydamas Formą, norėdamas atsiimti Kriptovaliutą ir pateikdamas savo elektroninės piniginės adresą, pareiškia, kad yra piniginės savininkas, ją įsigijo legaliai, o piniginė niekada nebuvo naudojama neteisėtoms operacijoms atlikti,

3. Dokumentai.

 1. Pirkėjas, norėdamas atsiimti Kriptovaliutą, privalo pateikti Pardavėjui reikalingus dokumentus, pridėdamas juos prie Formos. Pirkėjas, norėdamas atsiimti Nemokamą Dovaną, turi teisę reikalauti iš Pirkėjo papildomų dokumentų, apie tai Pirkėjas visada informuoja Pardavėją ar Pardavėjo Verslo Partnerį pateikdamas Užsakymą, prieš gaudamas jį ir apmokėdamas.
 2. Gyvenamosios vietos adresą patvirtinantis dokumentas:
  • nuskaityta Pirkėjo asmens tapatybės kortelė arba
  • Pirkėjo vairuotojo pažymėjimas arba
  • Pirkėjo pasas
 3. Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuskaitymą kartu su nuotrauka ir keturiais matomais dokumento kampais. Dokumento nuskaitymas neturi turėti matomų pažeidimų ar nešvarumų. Dokumento nuskaitymas turi apimti abi dokumento puses.
 4. Gyvenamosios vietos adresą patvirtinantis dokumentas:
  • Pirkėjui išrašyta PVM sąskaita faktūra (pvz. tai gali būti PVM sąskaita faktūra už vandenį, dujas, elektrą, televiziją, internetą, telefoną) arba
  • Pirkėjo banko sąskaitos išrašas.
 5. Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos adresą:
  • PVM sąskaitos faktūros atveju - su matomais keturiais tokio dokumento kampais, išduotu Pirkėjui ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki jo pristatymo Pardavėjui,
  • banko išrašo atveju - išrašas, kuriame nurodoma min. 3 operacijos, adresas ir asmens duomenys, kurie yra viršutinėje ataskaitos dalyje, taip pat banko logotipas, sugeneruotas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki jo pristatymo Pardavėjui.

4. Atsakomybė.

 1. Tinklalapio Administratorius / Pardavėjas neatsako už specialią, tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsirandančią naudojantis paslaugomis, įsigytomis naudojant Prieigos Kodus, taip pat ir Nemokamas Dovanas.
 2. Pardavėjas neatsako už Taisyklių pažeidimą, jei negalima buvo įvykdyti konkrečios pareigos dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių.
 3. Pardavėjas negarantuoja, kad Mokymo Paketai, gauti naudojant Prieigos Kodus, atitiks Pirkėjų reikalavimus, jei Pirkėjas prieš pateikdamas Užsakymą pakankamai tiksliai nenurodė šių reikalavimų. Pardavėjas nustato konkrečių Mokymo paketų turinį prieš patvirtindamas Užsakymą, tačiau negarantuoja, kad nauda, kurią galima gauti naudojant atskirus paketus, bus veiksminga, patikima, tiksli ir atitiks atskirų Pirkėjų lūkesčius.
 4. Pardavėjas neteikia jokių kitų garantijų, susijusių su privatumu ir apsauga, išskyrus tas, kurios yra aiškiai apibrėžtos Privatumo Politikoje.
 5. Pardavėjas negarantuoja, kad Pirkėjas galės gauti prieigą prie Interneto Tinklalapio arba juo naudotis bet kuriuo pasirinktu metu ir iš bet kurio pasaulio taško.
 6. Jokia žodinė ar rašytinė informacija, taip pat jo atstovų, nesuteikia garantijų.
 7. Pirkėjas gali turėti papildomas teises, nustatytas jo nuolatinės gyvenamosios vietos teisės aktuose, kurių šios Taisyklės negali pakeisti.

5. Kompensacija

 1. Priimdamas šias Taisykles, Pirkėjas, kiek leidžia vietos įstatymai, sutinka apsaugoti Pardavėją / Administratorių, jo vadovus, darbuotojus ir atstovus nuo atsakomybės už visas pretenzijas, žalą, įsipareigojimus, nuostolius, gautinas sumas ar skolas bei išlaidas (įskaitant be apribojimų visus pagrįstus mokesčius, atsirandančius dėl bet kokių pretenzijų ar teismo procesų, inicijuotų ar grasinančių Pardavėjui / Administratoriui bet kokiems asmenims), kylančių dėl Pirkėjo naudojimosi prieiga prie Svetainės; nuo bet kurios šių Taisyklių nuostatos pažeidimo; nuo trečiųjų šalių teisių pažeidimo, įskaitant, be apribojimų, autorių teises, nuosavybės teises ar privatumo teises; ir iš bet kokių teiginių, kad Pirkėjo pateiktas turinys daro žalą trečiajai šaliai.
 2. Aukščiau nurodyta Pirkėjo pareiga galioja, kai Pirkėjas nustoja naudotis Svetaine.

6. Asmens duomenų apsauga

 1. Tinklalapio vartotojų (Pirkėjų) pateiktų asmens duomenų bazių administratoriumi yra Pardavėjas.
 2. Asmens duomenų bazių administratorius įsipareigoja saugoti asmens duomenis vadovaudamasis įstatymais, taikomais Pardavėjo buveinei. Pirkėjas, pateikdamas savo asmens duomenis asmeninių duomenų bazių Administratoriui užsakymo pateikimo metu, sutinka, kad juos tvarkytų asmeninių duomenų bazių Administratorius, norėdamas įvykdyti Užsakymą, ypač gauti Mokymo Paketą ir / arba Nemokamą Dovaną. Pirkėjas turi galimybę bet kada peržiūrėti, pakeisti, atnaujinti ir ištrinti savo asmens duomenis.

7. Pasiūlymo pakeitimai ir nuolaidos

 1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atskirų produktų kainas, nuimti kai kuriuos produktus iš pasiūlymo ir pristatyti naujus, vykdyti ir pakeisti reklaminių kampanijų, įskaitant Nemokamų Dovanų gavimo, taisykles.
 2. Įgaliojimas, apie kurį kalbą punkte 1, neturi įtakos Užsakymams, pateiktiems iki kainų pakeitimo įsigaliojimo dienos, arba reklaminių kampanijų sąlygoms, o tai reiškia, kad jie bus vykdomi pagal galiojančias taisykles.

8. Skundai

 1. Tuo atveju, jei, pasak Pirkėjo, pagal Taisykles teikiamos paslaugos nėra įgyvendinamos ar jos teikiamos prieštaraujant Taisyklių nuostatoms, jis gali nusiųsti skundą el. pašto adresu: contact@cryptoeddu.com.
 2. Pardavėjo gauti skundai bus išnagrinėti per 14 dienų nuo gavimo dienos nurodytu el. pašto adresu 1 punkte. Tuo atveju, jei Skunde nėra informacijos, būtinos jam nagrinėti, Pardavėjas paprašo skundą pateikusio asmens jį papildyti tiek, kiek būtina, o 14 dienų terminas skaičiuojamas nuo užpildyto Skundo pateikimo dienos.
 3. Skunde turi būti bent jau Pirkėjo vardas ir pavardė, Pirkėjo el. pašto adresas, pareikštų prieštaravimų aprašymas ir siūlomo Skundo sprendimo būdas.
 4. Atsakymas į Skundą yra siunčiamas el. pašto adresu, kurį Pirkėjas nurodė Užsakyme. Ypatingai pagrįstais atvejais Pardavėjas gali atsiųsti atsakymą kitu Skundą pateikusio asmens nurodytu el. pašto adresu, kuris nėra priskirtas Užsakymui, jei šį adresą Pirkėjas patvirtina per vieną iš pradžioje pateiktų ryšio kanalų – t. y. el. pašto adresą arba telefono numerį, pateiktą Užsakymo metu.
 5. Jei Vartotojo neįmanoma nustatyti, skundas nebus svarstomas.
 6. Pardavėjas neatsako už žalą, padarytą ne dėl jo kaltės.
 7. Administratorius / Pardavėjas gali bet kuriuo metu atsisakyti išduoti Nemokamą Dovaną kaip kriptovaliutas dėl Pardavėjo teiginio, kad Pirkėjas užpildė Formą pažeidžiant įstatymus, ypač jei Pirkėjas neteisėtai naudojasi trečiosios šalies asmens duomenimis, Pirkėjo nurodytas el. piniginės adresas jam nepriklauso arba esant įtarimui, kad aukščiau paminėta piniginė buvo naudojama neteisėtoms operacijoms atlikti.
 8. Pirkėjas gali pateikti skundą Administratoriui / Pardavėjui dėl Tinklapio veikimo, netinkamo prieigos prie Mokymo Paketų ir / arba Nemokamų Dovanų.
 9. Pardavėjas neatsako už suteiktų Nemokamų Dovanų kokybę, už Nemokamų Dovanų pritaikymą Pirkėjų poreikiams ar Pirkėjų netinkamą arba nesusijusią su paskirtimi Nemokamų Dovanų naudojimą. Jei Pirkėjas nenori gauti Nemokamos Dovanos, jis gali informuoti Pardavėją ar Pardavėjo Verslo Partnerį prieš patvirtindamas Užsakymo priėmimą.

9. Sutarties nutraukimas

 1. Pirkėjas gali atsisakyti Mokymo Paketo pirkimo-pardavimo sutarties per 14 dienų nuo jos sudarymo, susigrąžindamas 100 % sumos.
 2. Pirkėjas gali nutraukti Sutartį, atsiųsdamas el. laišką su informacija apie norą nutraukti Sutartį Verslo Partnerio adresu arba į contact@cryptoeddu.com.
 3. Sutarties nutraukimo atveju, Pirkėjas privalo grąžinti Mokymo Paketo Kodą, taip pat gautą Nemokamą Dovaną.

10. Baigiamosios nuostatos

 1. Tinklapio Administratorius deda visas pastangas, kad užtikrintų tinkamą Svetainės veikimą.
 2. Svetainės Administratorius pasilieka teisę neribotam laikui visiškai arba iš dalies išjungti Interneto Svetainę, kad galėtų ją modernizuoti ar pataisyti.
 3. Tinklalapio Administratorius neatsako už jokius sunkumus gaunant Mokymo Paketus ir /arba Nemokamas Dovanas dėl atsitiktinių nuo jo nepriklausančių veiksnių (įskaitant veiksnius, priklausomus nuo Pirkėjo, trečiųjų šalių ar nenumatytų aplinkybių).
 4. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti Taisykles nenurodydamas priežasties.
 5. Apie Taisyklių pakeitimus ir jų taikymo sritį Svetainėje, Pirkėjai bus informuoti elektroniniu būdu (nurodytu užsakyme el. pašto adresu) arba pasirodančio lango forma per pirmąjį prisijungimą prie Svetainės po pakeitimų įvedimo. Pakeitimai bus įvedami tam, kad taisyklės būtų pritaikytos prie galiojančio teisinio statuso.
 6. Jei kuris nors iš šių nuostatų gali būti laikomas negaliojančiu ar neveiksmingu, tai neturi įtakos likusių Taisyklių galiojimui ir efektyvumui. Tokios negaliojančios ar neveiksmingos nuostatos bus pakeičiamos kitomis, tinkamomis ir veiksmingomis nuostatomis, kurios labiau pasiekia ekonominį efektą, susijusį su negaliojančia ar neįgyvendinama nuostata.
 7. Pirkėjas privalo perskaityti Taisyklių pakeitimus, jei jis kokiu nors būdu naudojasi Interneto Svetaine.
 8. Klausimams, kuriems netaikomos šios Taisyklės, taikomi atitinkami įstatymai, galiojantys Pardavėjo gyvenamojoje vietoje. Ginčai, jei Pirkėjas sutinka, yra išsprendžiami draugiškai. Kaip paskutinę išeitį, klausimą išsprendžia teismas, priskiriamas pagal Pardavėjo buveinę.
 9. Pirkėjo naudojimasis Svetaine yra prilyginamas šių Taisyklių sąlygų perskaitymui ir sutikimui.