Vietnes Cryptoeddu.com lietošanas noteikumi

Šajos Tīmekļa vietnes cryptoeddu.com Lietošanas noteikumos ir noteiktas pušu tiesības un pienākumi, kas izriet no šīs Tīmekļa vietnes izmantošanas, ieskaitot tos, kas attiecas uz šajā Tīmekļa vietnē ievietoto informāciju, jo īpaši uz Pircēja iegādāto Izglītības Pakešu un Bezmaksas Dāvanu, pievienotām Izglītības Paketēm. Lietotājam uzmanīgi jāizlasa šie noteikumi. Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

1. Definīcijas.

Šajos vietnes cryptoeddu.com Lietošanas noteikumos mēs izmantojam dažādus definētus terminus. Varēsiet tos viegli atpazīt, jo sākas ar lielo burtu. Šajos Lietošanas noteikumos izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

 1. Pārdevējs/Administrators – kompānija Crypto Education, Reģ. nr. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City; Vietnes īpašnieks un administrators, kas atbild par tās pareizu darbību, administrē Lietotāju personas datus saskaņā ar Privātuma Politiku, piedāvājot iegādāties Izglītības Paketes un Izglītības Paketes ar Bezmaksas dāvanu tiešsaistē, tieši vai caur Biznesa Partneriem,
 2. Mājaslapa/Tīmekļa vietne – šī vietne www.crytopeddu.com, kas piedāvā Pārdevēja vietnēs vai caur Pārdevēja biznesa partneriem iegādāto Izglītības Pakešu realizāciju, kā arī par Izglītības Paketēm saņemto Bezmaksas dāvanu realizāciju.
 3. Saturs – informācija un materiāli, ko Administrators un/vai Lietotājs var publicēt Tīmekļa vietnē un/vai lejupielādēt no Tīmekļa vietnes;
 4. Mikro vietne – ietne, kas papildina Tīmekļa vietni, ieskaitot mobilās lietojumprogrammas, elektronisko komunikāciju pakalpojumus, sociālo tīklu vietnes, kā arī visas atsevišķas lapas, biznesa partneru vai pārdevēju vietnes vai citas lapas, kas raksturīgas noteiktai nozarei, kurās ir saites vai atsauces uz šiem Lietošanas noteikumiem vai uz Tīmekļa vietni;
 5. Pasūtījums – piedāvājums Izglītības Paketes iegādei, kuru iesniedzis Pārdevējam Lietotājs, tai skaitā caur vienu no Pārdevēja Biznesa Partneriem;
 6. Maksājumu operators – Maksājumus par Produktiem var apstrādāt trešās puses, nodrošinot datu apstrādes un maksājumu pakalpojumus, rēķinu sagatavošanu, atlikumu saskaņošanu un pārskatu sagatavošanu.
 7. Platforma – Pārdevēja platforma, kas atrodas vietnē thebestvouchers.com, caur kuru Pircējs var iegādāties Pārdevēja produktus. Platformu izmanto arī, lai pārvaldītu Lietotāja Kontu, kā arī lai ģenerētu un apkalpotu Piekļuves Kodus Izglītības Paketēm un Bezmaksas Dāvanām. Pēc reģistrēšanās Platformā, izmantojot Piekļuves Kodu, Lietotājs iegūst interaktīvu saiti, kas novirza viņu uz vietni cryptoeddu.com, kur var realizēt Izglītības Paketi, kā arī Izglītības Pakešu ar Bezmaksas Dāvanu gadījumā, var realizēt arī Bezmaksas Dāvanu;
 8. Konts – Platformas virtuālie ieraksti, kas ļauj identificēt, izsekot un pārvaldīt Lietotāja atlikumu (Lietotāja nopirkto Produktu summa).
 9. Privātuma politika – noteikumu kopums par personas datu apstrādi un privātuma aizsardzību, kas piemērojams Tīmekļa vietnes Lietotājiem, kas detalizēti aprakstīts Vietnes cilnē “Privātuma politika”;
 10. Iegāde – Izglītības Paketes iegāde notiek pēc tam, kad Lietotājs Pasūtījumu veiks Pārdevēja vietnē vai Pārdevēja Biznesa Partnera vietnē. Pasūtījuma veikšana ir līdzvērtīga Pārdevēja Lietošanas noteikumu un Privātuma Politikas pieņemšanai. Pirkums tiek veikts, kad Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma pieņemšanu. Pasūtījuma apstiprinājums klientam katru reizi tiek nosūtīts pa e-pastu adresi, kas tika norādīta, veicot Pasūtījumu. Tīmekļa vietni nedrīkst izmantot fizisku preču un/vai pakalpojumu iegādei, un viss, kas ievietots Tīmekļa vietnē, nav uzskatāms par šādas pārdošanas piedāvājumu;
 11. Cryptoeddu.com vietnes lietošanas noteikumi – šie Lietošanas noteikumi pilnā apjomā;
 12. Lietotājs/Pircējs – jebkura fiziska persona, kas ir vismaz 18 gadus veca un kurai ir pilna rīcībspēja un kurai ir piekļuve Tīmekļa vietnei vai to izmanto, ieskaitot jebkuru personu, kas veica Iegādi;
 13. Piekļuves kods – unikāla burtu un ciparu rakstzīmju virkne, kuru Pircējam piegādā Pārdevējs un kurš saskaņā ar Lietošanas noteikumiem un Platformas lietošanas noteikumos noteiktajiem principiem ļauj Pircējam piekļūt un izmantot no Pārdevēja iegādāto Izglītības Paketi un, ja tā ir Izglītības pakete ar Bezmaksas dāvanu, arī dod tiesības saņemt Bezmaksas dāvanu. Piekļuves kods ir derīgs 6 mēnešus no tā saņemšanas dienas. Piekļuves koda derīguma termiņš nozīmē laiku, kurā šāds kods ir jāaktivizē, kā arī jāsaņem un jāizmanto Izglītības Pakete. Iepriekš minētie noteikumi attiecas arī uz Bezmaksas dāvanu. Pēc šī laika posma nav iespējams ieviest Piekļuves kodu un saņemt vai izmantot Izglītības Paketi. Iepriekš minētie noteikumi attiecas arī uz Izglītības paketes Bezmaksas dāvanu. Piekļuves koda derīguma termiņa pagarināšana pēc iepriekšminētiem 6 mēnešiem ir iespējama tikai Pārdevēja veicinātu reklāmas kampaņu ietvaros, un tas var notikt tikai pamatojoties uz Pārdevēja lēmumu. Šādu reklāmas akciju var veltīt tikai izvēlētiem klientiem, un tā ir atkarīga no iegādātās Izglītības Paketes veida. Pārdevējs katru reizi informē klientu par šādas akcija nosacījumiem.
 14. Bezmaksas dāvana – papildu produkts vai pakalpojums, kas tiek noteikts Izglītības paketes iegādes brīdī, kuru Izglītības Paketes Pircējs saņem kā dāvanu. Norādītā prece vai pakalpojums tiek pievienots bez maksas iegādātajai Izglītības Paketei neatkarīgi no Izglītības Paketes vērtības, un tā pieejamība un izmantošana Pircējam ir pieejama Piekļuves Kodu, kurš tiek saņemts no Pārdevēja. Izglītības Paketes Bezmaksas Dāvanai nav komerciālās vērtību vai tai ir nenozīmīga komerciālā vērtība, un to nevar iegādāties atsevišķi. Konkrētam Pircējam piešķirtā Bezmaksas Dāvana ir atkarīga no Pārdevēja pašreizējā reklāmas piedāvājuma un tas ir vienīgi Pārdevēja lēmums. Pārdevējs var jebkurā laikā pārtraukt Bezmaksas Dāvanu piešķiršanu Izglītības Paketēm vai mainīt pašlaik piešķirto Bezmaksas Dāvanu veidu. Jebkuru Tīmekļa vietnē sniegto informāciju nekādā gadījumā nevar uzskatīt par piedāvājumu iegādāties Izglītības Paketes Bezmaksas Dāvanu. Katru reizi, kad Pircējs maksā par Izglītības Paketes iegādi un saņem noteiktu preci vai pakalpojumu Bezmaksas Dāvanas formā, samaksātā summa vienmēr ir maksa par Izglītības paketi, un Bezmaksas dāvana tiek saņemta bez maksas.
 15. Biznesa Partneris – subjekts, kas piedalās Pārdevēja partneru programmā un kuram Pārdevējs ir pasūtījis operatīvas mārketinga aktivitātes un/vai starpnieks Pārdevēja piedāvāto produktu pārdošanā.
 16. Produkts/Izglītības pakete – tiešsaistes apmācība (Vebinārs) un citi izglītojoši materiāli ar tēmu un apjomu/kopiju skaitu atkarībā no izvēlētā paketes veida. Vebinārs ir tiešsaistes semināra veids, kas tiek veikts un ieviests, izmantojot tīmekļa apraides tehnoloģiju, kas nodrošina divpusēju saziņu starp sanāksmes vadītāju un dalībniekiem, izmantojot virtuālos rīkus. Piekļuvi Produktam un tā lietošanu nodrošina Piekļuves Kods, ko Pircējs ir iegādājies no Pārdevēja.
 17. Produkta Vērtība – cena, kuru Lietotājs maksā par Izglītības Paketi, katru reizi iekļaujot Lietotāja Piekļuves Koda piegādes izmaksas.
 18. Citas izmaksas – maksa, kas tiek iekasēta no Pircēja par Pasūtījuma apstrādi un sagatavošanu, pievienota Pasūtījuma cenai, kuras summa ir atkarīga no Pasūtījuma veida un kuras gala vērtība Pircējam ir redzama Pasūtījuma kopsavilkumā. Pirms Pasūtījuma veikšanas Pircējam ir iespēja iepazīties ar šīm izmaksām.
 19. Veidlapa – veidlapa, kas ir pieejama vietnē https://cryptoeddu.com/form, kura jāaizpilda, lai aktivizētu piekļuvi Izglītības paketei un/vai Bezmaksas Dāvanai un saņemtu/izmantotu iepriekšminēto . Lai pareizi aizpildītu veidlapu par Bezmaksas Dāvanas saņemšanu/izmantošanu, var būt nepieciešams pievienot attiecīgus Dokumentus.
 20. Dokumenti – šajos Lietošanas noteikumos norādīto dokumentu ieskenētas kopijas vai personas dati, kas jāpievieno vai jāsniedz Veidlapā, lai saņemtu Bezmaksas Dāvanu. Iepriekšminēto personas datu un/vai dokumentu kopiju norādīšana vienmēr ir saistīta ar nepieciešamību ievērot pamata starptautiskās drošības procedūras - jo īpaši KYC (know your customer) un AML (anti-money laundering).
 21. Elektroniskais maciņš – jeb e-maciņš ir vieta, kur glabāt kriptovalūtas (privātās atslēgas). Ar tā palīdzību varat veikt darījumus ar kriptovalūtu nosūtīšanu un saņemšanu. Tā ir ciparu un burtu kopa, ar kuru tiek šifrēta kriptovalūta. Maciņu var izveidot jebkurā kriptovalūtas biržā.

2. Vietnes vispārējie lietošanas noteikumi.

 1. Pakalpojums ļauj piekļūt iegādātajām Izglītības Paketēm un/vai Bezmaksas Dāvanas saņemšanai. Piekļuve iepriekšminētām Izglītības Paketēm un/vai Bezmaksas Dāvanu saņemšana ir iespējama, tikai izmantojot piekļuves kodu, kuru saņem katrs Pircējs, kurš ir veicis Iegādi.
 2. Lai aktivizētu piekļuvi Izglītības Paketei un/vai saņemtu Bezmaksas Dāvanu, jums ir jāpiesakās Platformā, izmantojot kartē norādītos datus ar saņemto Piekļuves Kodu, vai arī jāpiesakās tieši cryptoeddu.com vietnē, izmantojot e-pasta adresi, kas tika norādīta, veicot pasūtījumu (lietotājvārds) un Piekļuves kodu (parole) un pēc tam aizpildiet Tīmekļa vietnē pieejamo Veidlapu (https://cryptoeddu.com/form). Izglītības Paketes piekļuves un/vai Bezmaksas Dāvanas saņemšana ir iespējama tikai saņemtā Piekļuves Koda derīguma termiņā.
 3. Ja vēlaties aktivizēt piekļuvi Izglītības Paketei, Tīmekļa vietnes Veidlapā, kas paredzēta Izglītības Paketes piekļuves saņemšanai, jāaizpilda Pircēja vārds un uzvārds, kā arī Pircēja e-pasta adrese. Ja vēlaties saņemt Bezmaksas Dāvanu (kriptovalūtas vienības), ir jāaizpilda Visa veidlapa, kas ir paredzēta Bezmaksas Dāvanas saņemšanai, tai skaitā norādot elektroniskā maciņa adresi, uz kuru kriptovalūtas vienības tiks pārsūtītas, ieskaitot pievienotos norādīto Dokumentu skenējumus un atzīmējot atbilstošo rūtiņu piekrišanai kriptovalūtas saņemšanas Veidlapas nosūtīšanai.
 4. Kriptovalūta, kas minēta 3. punktā augstāk ir dotās kriptovalūtas vienību skaits, ko Izglītības Paketes Pircējs saņem kā dāvanu, iegādājoties Izglītības Paketi (norādīts pasūtījuma apstiprinājumā, kuru Pircējs ir saņēmis no Pārdevēja). Katrai iegādātajai Izglītības Paketei bez maksas tiek pievienots noteiktas kriptovalūtas vienību skaits, kas norādīts Pasūtījuma veikšanas laikā, neatkarīgi no Izglītības Paketes vērtības. Kriptovalūtas vienības vienmēr ir Paketes Bezmaksas Dāvanas ietvaros, un tās nevar iegādāties atsevišķi.
 5. Pēc tam, kad Tīmekļa vietnē ir saņemta Pircēja aizpildītā Veidlapa un piegādāta Pārdevējam, izmantojot Tīmekļa vietni, Pārdevējam 48 stundu laikā pēc šādas Veidlapas saņemšanas ir pienākums Pircējam nosūtīt pa e-pastu apstiprinājumu par tās saņemšanu. Apstiprinājums tiek nosūtīts katru reizi uz e-pasta adresi, ko Pircējs ir sniedzis, veicot Pasūtījumu.
 6. Iepriekš 7. punktā minētais apstiprinājums ietver:
  • Izglītības Paketes gadījumā - saite uz vietni, kurā notiks tiešsaistes apmācība (vebinārs), ar tuvākajiem datumiem, kad notiks šādas apmācības. Apmācības notiek tikai Pārdevēja noteiktajos datumos. Vietu skaits dotajā apmācībā var būt ierobežots.
  • Kriptovalūtas gadījumā - informācija par kriptovalūtas vienību izmaksāšanu uz norādīto e-maciņa adresi
 7. Ja Veidlapa nav aizpildīta pareizi (piemēram, tajā ir dokumenta pielikums ar nesalasāmu skenējumu), 48 stundu laikā pēc šādas Veidlapas saņemšanas Pircējs no Pārdevēja saņems atbildes ziņojumu ar informāciju par trūkumiem vai kļūdām Veidlapā.
 8. Ja Pircējs ir aizpildījis Veidlapu pēc tam, kad Piekļuves Kodam ir beidzies derīguma termiņš, Pircējs 48 stundu laikā pēc Veidlapas saņemšanas no Pārdevēja saņems ziņojumu ar informāciju par atteikumu pieņemt šādu Veidlapu Piekļuves Koda derīguma termiņa izbeigšanās dēļ, kas nozīmē nespēju saņemt un izmantot Izglītības Paketi un/vai Bezmaksas Dāvanu.
 9. Ziņojums, kas minēts 1. un 8. punktā augstāk, katru reizi tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, ko Pircējs ir sniedzis, veicot Pasūtījumu.
 10. Kriptovalūtas pārskaitīšana uz klienta privātā elektroniskā maciņa (e-maciņa) adresi notiek 7 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir apstiprinājis, ka pareizi aizpildīta Veidlapa ir saņemta.
 11. Elektroniskais maciņš (e-maciņš):
  • Lai saņemtu Kriptovalūtu, Pircējam ir jānorāda sava elektroniskā maciņa adrese, uz kuru Kriptovalūta tiks pārskaitīta,
  • Katru reizi, kad Pircējs aizpilda Veidlapu, lai saņemtu Kriptovalūtu un norādot sava elektroniskā maciņa adresi, viņš paziņo, ka ir maciņa īpašnieks, iegādājies to likumīgi un maciņu nekad nav izmantojis neatļautu darījumu veikšanai,

3. Dokumenti.

 1. Lai saņemtu Kriptovalūtu, Pircējam ir pienākums iesniegt Pārdevējam nepieciešamos dokumentus, pievienojot tos Veidlapai. Pārdevējs vai Pārdevēja Biznesa Partneris vienmēr informē Pircēju par Pārdevēja tiesībām pieprasīt no Pircēja papildu dokumentus, ja tiek saņemta Bezmaksas Dāvana pirms tās saņemšanas un apmaksas no Pircēja puses.
 2. Personu apliecinošs dokuments:
  • Pircēja ID karte vai
  • Pircēja vadītāja apliecība vai
  • Pircēja pase
 3. Pircējam ir pienākums nodrošināt Pārdevējam aktuālo identitāti apliecinoša dokumenta skenējumu kopā ar fotoattēlu un četriem redzamiem dokumenta stūriem. Dokumenta skenējumam nedrīkst būt redzamu bojājumu vai netīrumu. Dokumenta skenējumam jāaptver abas dokumenta puses.
 4. Dzīvesvietas adresi apliecinošs dokuments:
  • Pircējam izsniegts PVN rēķins (cita starpā, tas var būt PVN rēķins par ūdeni, gāzi, elektrību, televīziju, internetu, tālruni) vai
  • Pircēja bankas konta izraksts.
 5. Pircējam ir pienākums iesniegt Pārdevējam dokumentu, kas apstiprina dzīvesvietas adresi:
  • pVN rēķina gadījumā - ar redzamiem šāda dokumenta četriem stūriem, kas Pircējam tiek izsniegts ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms tā nodošanas Pārdevējam,
  • bankas izraksta gadījumā - izraksts, kurā ir norādīti vismaz 3 darījumi, adrese un personas dati, kas atrodami izraksta augšējā sadaļā, kā arī bankas logotips, izrakstam jābūt izdotam ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms tā nodošanas Pārdevējam.

4. Atbildība.

 1. Vietnes Administrators/Pārdevējs nav atbildīgs par īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas, izmantojot pakalpojumus, kas iegādāti, izmantojot Piekļuves Kodus, kā arī Bezmaksas Dāvanas.
 2. Pārdevējs nav atbildīgs par Lietošanas noteikumu pārkāpumiem, ja īpaša pienākuma izpilde ir kļuvusi neiespējama no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ.
 3. Pārdevējs negarantē, ka Izglītības Paketes, kas tika saņemtas, izmantojot Piekļuves Kodus, atbildīs Pircēju prasībām, ja Pircējs pirms Pasūtījuma veikšanas nav pietiekami precīzi norādījis šīs prasības. Pārdevējs pirms Pasūtījuma apstiprināšanas nosaka atsevišķu Izglītības Pakešu saturu, bet negarantē, ka ieguvumi, ko var saņemt saistībā ar atsevišķu pakešu izmantošanu, būs efektīvi, uzticami, precīzi un atbildīs atsevišķu Pircēju cerībām.
 4. Pārdevējs nesniedz nekādas citas garantijas attiecībā uz privātuma aizsardzību un drošību, izņemot tās, kas ir skaidri noteiktas Privātuma Politikā.
 5. Pārdevējs negarantē, ka Pircējs varēs piekļūt Tīmekļa vietnei vai izmantot to jebkurā izvēlētā laikā un vietā.
 6. Nekāda mutiska vai rakstiska informācija vai viņa pārstāvja sniegts padoms nav garantija.
 7. Pircējam saskaņā ar vietējiem likumiem Pircēja dzīvesvietā var būt papildu patērētāja tiesības, kuras šie Lietošanas noteikumi nedrīkst mainīt.

5. Kompensācija

 1. Piekrītot šiem noteikumiem, Pircējs, ciktāl to pieļauj vietējie likumi, apņemas nodrošināt un aizsargāt Pārdevēju/Administratoru, tā direktorus, darbiniekus un pārstāvjus no atbildības par visām prasībām, zaudējumiem, saistībām, zudumiem, debitoru parādiem, izmaksām vai parādiem un izdevumiem (ieskaitot bez ierobežojumiem visas pamatotās izmaksas, kas rodas saistībā ar jebkādām prasībām vai tiesvedībām, kas uzsāktas vai draud Pārdevējam/ Administratoram pret jebkādām personām), kas radušās no Pircēja piekļuves Tīmekļa vietnei; no jebkura šo noteikumu pārkāpuma; no jebkādu trešo personu tiesību pārkāpumiem, tostarp bez ierobežojumiem autortiesības, īpašuma tiesības vai privātuma tiesības; un no jebkuras pretenzijas, ka Pircēja piedāvātais saturs rada zaudējumus trešajai pusei.
 2. Iepriekš norādītās Pircēja saistības paliek spēkā pēc tam, kad Pircējs pārtrauc izmantot Tīmekļa vietni.

6. Personas datu aizsardzība

 1. Tīmekļa vietnes lietotāju (Pircēju) sniegto personas datu datu bāzu administrators ir Pārdevējs.
 2. Personas datu bāzu administrators apņemas aizsargāt personas datus saskaņā ar likumiem, kas piemērojami Pārdevēja mītnei. Pircējs, iesniedzot savus personas datus personas datu bāzu Administratoram, veicot Pasūtījumu, piekrīt, ka tos apstrādā personas datu bāzu Administrators Pasūtījuma realizācijai, it īpaši Izglītības Paketes un/vai Bezmaksas dāvanas saņemšanai. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā apskatīt, grozīt, atjaunināt un izdzēst savus personas datus.

7. Piedāvājuma izmaiņas un akcijas

 1. Pārdevējs patur tiesības mainīt atsevišķu Produktu cenas, izņemt dažus Produktus no piedāvājuma un ieviest jaunus, veikt un mainīt reklāmas kampaņu noteikumus, ieskaitot Bezmaksas Dāvanu piešķiršanu.
 2. Tiesības, kas minētas 1. punktā augstāk, neietekmē Pasūtījumus, kas tika iesniegti pirms cenu izmaiņu spēkā stāšanās dienas, vai reklāmas kampaņu nosacījumu izmaiņām, tas nozīmē, ka tie tiks īstenoti, pamatojoties uz iepriekšējiem noteikumiem.

8. Reklamācijas

 1. Gadījumā, ja Pircējs uzskta, ka pakalpojumi, kas tiek sniegti saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, netiek īstenoti vai tiek sniegti pretēji Lietošanas noteikumiem, viņš var iesniegt sūdzību pa e-pastu uz šādu adresi: contact@cryptoeddu.com.
 2. Pārdevēja saņemtās reklamācijas tiks izskatītas 14 dienu laikā no saņemšanas dienas uz e-pasta adresi, kas norādīta 1. 1. punktā augstāk. Ja Reklamācijā trūkst informācijas, kas ir nepieciešama tās izskatīšanai, Pārdevējs lūdz personai, kas iesniedz Reklamāciju, to papildināt nepieciešamajā apjomā, un 14 dienu termiņš sākas no papildinātās Reklamācijas saņemšanas dienas.
 3. Reklamācijā jābūt vismaz Pircēja vārdam un uzvārdam, Pircēja e-pasta adresei, izvirzīto iebildumu aprakstam un norādei par piedāvāto Reklamācijas risināšanas veidu.
 4. Atbilde uz Reklamāciju tiek nosūtīta uz e-pasta adresi, kuru Pircējs ir norādījis Pasūtījumā. Īpaši pamatotos gadījumos Pārdevējs var nosūtīt atbildi uz citu Reklamācijas iesniedzēja norādīto e-pasta adresi, kas nav piešķirta Pasūtījumam, ja šo adresi Pircējs ir apstiprinājis caur vienu no sākotnēji sniegtajiem sakaru kanāliem - t.i. e-pasta adrese vai tālruņa numurs, kas tika norādīts, veicot Pasūtījumu.
 5. Ja Lietotāju nevar identificēt, Reklamācija netiks izskatīta.
 6. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas nav radušies viņa vainas dēļ.
 7. Administrators/Pārdevējs jebkurā laikā var atteikties izsniegt Bezmaksas Dāvanu kriptovalūtas veidā sakarā ar Pārdevēja paziņojumu, ka Pircējs ir aizpildījis veidlapu, pārkāpjot likumu, it īpaši, ja Pircējs nelikumīgi izmanto trešās personas datus, Pircēja sniegtā elektroniskā maciņa adrese viņam nepieder, vai ja rodas aizdomas, ka iepriekšminētais maciņš tika izmants neatļautu darījumu veikšanai.
 8. Pircējs var iesniegt reklamāciju Administratoram/Pārdevējam par Tīmekļa vietnes darbību, nepareizu piekļuves nodrošināšanu Izglītības paketēm un/vai Bezmaksas Dāvanām.
 9. Pārdevējs nav atbildīgs par piešķirto Bezmaksas Dāvanu kvalitāti, par Bezmaksas Dāvanu pielāgošanu Pircēju vajadzībām vai par Pircēju nepareizu vai ļaunprātīgu Bezmaksas Dāvanu izmantošanu. Ja Pircējs nevēlas saņemt Bezmaksas Dāvanu, viņš pirms Pasūtījuma apstiprināšanas var par to informēt Pārdevēju vai Pārdevēja Biznesa Partneri.

9. Atkāpšanās no līguma

 1. Pircējs var atkāpties no līguma par Izglītības Paketes Iegādi 14 dienu laikā pēc tā noslēgšanas ar 100% atmaksu.
 2. Pircējs var atkāpties no līguma, nosūtot e-pastu ar informāciju par lēmumu atteikties no līguma uz Biznesa Partnera adresi vai uz contact@cryptoeddu.com.
 3. Gadījumā, ja tiek atkāpts no līguma, Pircējam ir pienākums atgriezt Izglītības Paketes Kodu, kā arī saņemto Bezmaksas Dāvanu.

10. Nobeiguma nolikumi

 1. Tīmekļa vietnes Administrators pieliek visas pūles, lai nodrošinātu Tīmekļa Vietnes pareizu darbību.
 2. Tīmekļa vietnes Administrators patur tiesības uz nenoteiktu laiku pilnībā vai daļēji izslēgt vietni, lai to modernizētu vai salabotu.
 3. Tīmekļa vietnes Administrators nav atbildīgs par grūtībām, kas saistītas ar Izglītības Pakešu un/vai Bezmaksas Dāvanu saņemšanu, kas radušās nejaušu, no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (ieskaitot faktorus, kas ir atkarīgi no Pircēja, trešajām personām vai nepārvaramu apstākļu dēļ).
 4. Pārdevējs patur tiesības grozīt Lietošanas noteikumus, nenorādot iemeslu.
 5. Pircēji, kas ir reģistrēti Tīmekļa vietnē, tiks informēti par izmaiņām Lietošanas noteikumos un to apjomu pa e-pastu (uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi) vai uznirstošā loga veidā pirmās pieteikšanās laikā Tīmekļa vietnē pēc izmaiņu ieviešanas. Tiks ieviestas izmaiņas, lai Lietošanas noteikumus pielāgotu dotajā brīdī piemērotajam juridiskajam statusam.
 6. Ja kādu no šo Lietošanas noteikumu nolikumu var uzskatīt par nederīgu vai neefektīvu, tas neietekmē šo Lietošanas noteikumu pārējo saturu spēkā esamību un efektivitāti. Šādu nederīgu vai neefektīvu noteikumu aizstās ar derīgu un efektīvu noteikumu, kas visciešāk sasniedz ekonomisko efektu, kuram tika piemērots nederīgais vai neefektīvais noteikums.
 7. Pircējam ir pienākums izlasīt Lietošanas noteikumu grozījumus, ja viņš jebkādā veidā izmanto Tīmekļa vietni.
 8. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie Lietošanas noteikumi, piemēro attiecīgos piemērojamos likumus, kas ir spēkā Pārdevēja mītnes valstī. Ja Pircējs to vēlas, strīdi tiek atrisināti ar abpusēju piekrišanu. Pēdējā gadījumā šo lietu atrisina tiesa, kuras kompetencē ir Pārdevēja juridiskā adresē.
 9. Vietnes izmantošana Pircējam ir līdzvērtīga šo Lietošanas noteikumu izlasīšanai un pieņemšanai.