Regulamentul Service-ului Cryptoeddu.com

Acest Regulament al service-ului cryptoeddu.com stabilește drepturile și obligațiile părților, care decurg din utilizarea acestei pagini web, inclusiv cele referitoare la informațiile postate pe această pagină, în special la realizarea Pachetelor Educaționale achiziționate de la Vânzător și a Gratuităților la Pachetele Educaționale. Utilizatorul ar trebui să citească cu atenție acest Regulament. Dacă aveți întrebări cu privire la acest Regulament, vă rugăm să ne contactați.

1. Definiții.

În acest Regulament al service-ului cryptoeddu.com folosim diferiți termeni definiți. Îi veți recunoaște, prin faptul că încep cu majusculă. Termenii folosiți în acest Regulament au următoarele semnificații:

 1. Vânzător/Administrator – societatea Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City; proprietarul și administratorul Service-ului responsabil pentru funcționarea corectă, administrarea datelor personale ale Utilizatorilor în conformitate cu Politica de Confidențialitate, oferind achiziționarea de Pachete Educaționale și Pachete Educaționale cu Gratuități direct sau prin Intermediul Partenerilor de Afaceri,
 2. Pagină Web/Service – această pagină www.crytopeddu.com, oferind implementarea Pachetelor Educaționale achiziționate pe paginile web ale Vânzătorului sau prin intermediul Partenerilor de Afaceri ai Vânzătorului și punerea în aplicare a Gratuităților primite la Pachetele Educaționale.
 3. Text – informațiile și materialele pe care Administratorul și/sau Utilizatorul le pot publica prin intermediul Paginii Web și/sau să le descarce de pe Pagina Web;
 4. Micropagină – pagină ajutătoare completând Pagina Web, inclusiv aplicații mobile, servicii de comunicații electronice, service-uri de rețele sociale, precum și orice pagini individuale, pagini web ale partenerilor de afaceri sau vânzătorilor sau alte pagini specifice unui anumit domeniu, care conțin link-uri sau trimiteri la acest Regulament sau la Pagina Web;
 5. Comandă – ofertă pentru achiziționarea Pachetului Educațional trimisă de către Utilizator Vânzătorului, inclusiv prin intermediul unuia dintre Partenerii de Afaceri ai Vânzătorului;
 6. Operator de plată – plățile pentru Produse pot fi procesate de către persoane terțe furnizând servicii de procesare ale datelor și plăților, facturare, reconciliere a soldurilor și raportare.
 7. Platformă – platforma Vânzătorului localizată la adresa thebestvouchers.com, prin intermediul căreia Cumpărătorul poate achiziționa produsele Vânzătorului. Platforma este utilizată, de asemenea, pentru a gestiona Contul Utilizatorului și pentru a genera și servi Codurile de Acces pentru Pachete Educaționale și Gratuități. După înregistrarea la Platformă, prin folosirea Codului de Acces, Utilizatorul obține un link interactiv transferându-l către Service-ul cryptoeddu.com, unde poate fi implementat Pachetul Educațional, iar în cazul Pachetelor Educaționale cu Gratuitate, de asemenea, Gratuitatea;
 8. Cont – înregistrări virtuale ale Platformei, care permit identificarea, urmărirea și gestionarea soldului utilizatorului (suma Produselor achiziționate de către Utilizator).
 9. Politica de Confidențialitate – un set de reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private aplicabile Utilizatorilor Paginii Web, prezentat în detaliu pe Pagina Web în fila „Politica de confidențialitate”;
 10. Cumpărare – achiziționarea Pachetului Educațional are loc după ce Utilizatorul plasează Comanda pe pagina web a Vânzătorului sau pe pagina web a Partenerului de Afaceri al Vânzătorului. Plasarea unei Comenzi echivalează cu acceptarea Regulamentului și a Politicii de confidențialitate a Vânzătorului. Cumpărarea se face atunci când Vânzătorul confirmă acceptarea Comenzii. Confirmarea acceptării Comenzii este trimisă clientului de fiecare dată electronic la adresa de e-mail furnizată la plasarea Comenzii. Pagina Web nu poate fi utilizată pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii fizice, iar orice lucru postat pe Pagina Web nu ar trebui să fie considerat o ofertă a unei astfel de vânzări;
 11. Regulamentul service-ului cryptoeddu.com – acest Regulament în integralitatea sa;
 12. Utilizator / Cumpărător – orice persoană fizică, care are cel puțin 18 ani și are capacitate juridică deplină, având acces la sau utilizând Pagina Web, inclusiv orice persoană care a făcut o Achiziție;
 13. Cod de Acces – un șir unic de semne alfanumerice, care este furnizat Cumpărătorului de către Vânzător și care, în conformitate cu principiile stabilite în Regulament și regulamentul Platformei, permite Cumpărătorului folosirea și accesul la Pachetul Educațional achiziționat de la Vânzător, iar în cazul Pachetelor Educaționale cu Gratuitate, de asemenea i se permite ridicarea și folosirea Gratuității. Codul de Acces rămâne valabil pentru o perioadă de 6 luni de la data primirii acestuia. Data de expirare a Codului de Acces înseamnă timpul în care trebuie activat un astfel de cod, iar Pachetul Educațional trebuie să fie ridicat și utilizat. Dispozițiile de mai sus se aplică și pentru Gratuitate. După această perioadă, nu este posibilă implementarea Codului de Acces și ridicarea sau utilizarea Pachetului Educațional. Dispozițiile de mai sus se aplică și pentru Gratuitățile la Pachetele Educaționale. Extinderea perioadei de valabilitate a Codului de Acces după cele menționate mai sus 6 luni este posibilă numai în cadrul campaniilor promoționale desfășurate de către Vânzător și pot avea loc numai în baza deciziei Vânzătorului. Această campanie promoțională poate fi direcționată doar către clienții selectați și să depindă de tipul de Pachet Educațional achiziționat. Vânzătorul va informa clientul de fiecare dată despre condițiile de utilizare a acestei acțiuni promoționale.
 14. Gratuitate – un produs sau serviciu suplimentar, specificat în momentul achiziționării Pachetului Educațional, pe care Cumpărătorul Pachetului Educațional îl primește drept cadou. Elementul sau serviciul indicat este adăugat gratuit Pachetului Educațional achiziționat, indiferent de valoarea Pachetului Educațional, iar accesul și utilizarea acestuia sunt permise Cumpărătorului prin codul de acces primit de la Vânzător. Gratuitatea la Pachetul Educațional nu reprezintă o valoare comercială sau prezintă o valoare comercială neglijabilă și nu poate fi achiziționată separat. Tipul de Gratuitate acordat unui Cumpărător dat depinde de oferta promoțională actuală a Vânzătorului și este decizia proprie a Vânzătorului. Vânzătorul poate, în orice moment, să înceteze acordarea Gratuităților la Pachetele Educaționale sau să schimbe tipul de Gratuitate. În niciun caz, nicio informație prezentată pe Service nu poate fi tratată ca o ofertă pentru achiziționarea Gratuității la Pachetul Educațional. De fiecare dată, când Cumpărătorul plătește pentru achiziționarea unui Pachet Educațional și primește un anumit articol sau serviciu sub forma unei Gratuități, suma plătită este întotdeauna costul pentru Pachetul Educațional, iar Gratuitatea este primită drept cadou gratuit.
 15. Partener de Afaceri – o entitate care participă la programul partener al Vânzătorului, căreia Vânzătorul a comandat activități operaționale de marketing și/sau intermediere în Vânzarea produselor oferite de Vânzător.
 16. Produs/Pachet educațional – școlarizare online (Webinar) și alte materiale educaționale, despre tematică și volumul / în număr de copii, în funcție de tipul de pachet selectat. Webinar-ul înseamnă un tip de seminar online realizat și implementat cu ajutorul tehnologiei webcast, care permite comunicarea în două sensuri între cel care desfășoară întâlnirea și participanți, folosind instrumente virtuale. Accesul și utilizarea Produsului este activat prin Codul de Acces obținut de Cumpărător de la Vânzător.
 17. Valoarea Produsului – prețul plătit de Utilizator pentru Pachetul Educațional, de fiecare dată când include costurile de livrare a Codului de Acces al Utilizatorului.
 18. Alte costuri – plata încasată de la Cumpărător pentru manipularea și pregătirea Comenzii, adăugată la prețul Comenzii, a cărei sumă depinde de tipul Comenzii și a cărei valoare finală este vizibilă Cumpărătorului în rezumatul Comenzii. Înainte de a efectua o Comandă, Cumpărătorul are posibilitatea de a se familiariza cu aceste costuri.
 19. Formular – formularul disponibil pe pagina https://cryptoeddu.com/form, care trebuie completat pentru a activa accesul la Pachetul Educațional și/sau Gratuitate și pentru a ridica/utiliza cele menționate mai sus. Pentru a completa corect formularul cu privire la ridicarea/utilizarea Gratuității, poate fi necesar să atașați Documentele relevante.
 20. Documente – scanarea documentelor indicate în prezentul Regulament sau datele personale, care trebuie atașate sau introduse în Formular, a căror furnizare este necesară pentru ridicarea Gratuității. Furnizarea datelor personale menționate mai sus și/sau trimiterea documentelor scanate este întotdeauna asociată cu necesitatea respectării procedurilor de securitate internațională de bază - în special KYC (know your customer) i AML (anti-money laundering).
 21. Portofel electronic – numit altfel, e-wallet, este un loc de stocare a criptovalutelor (chei private). Cu ajutorul acestuia, se pot efectua tranzacții de trimitere și primire de criptovalute. Este o serie de numere și litere, sub care este criptată criptovaluta. Portofelul poate fi creat pe orice schimb de criptovalute.

2. Condiții Generale de Utilizare a Service-ului.

 1. Service-ul permite accesul la Pachetele Educaționale achiziționate și/sau ridicarea Gratuităților. Accesul la Pachetele Educaționale și/sau ridicarea Gratuităților este posibilă numai prin folosirea Codului de Acces primit de fiecare Cumpărător, care a efectuat Cumpărarea.
 2. Pentru a activa accesul la Pachetul Educațional și/sau a ridicat Gratuitatea, este necesară logarea la Platformă, folosind datele specificate pe cardul primit cu Codul de Acces sau logarea directă pe Service-ul cryptoeddu.com, folosind adresa de e-mail furnizată la plasarea comenzii (autentificare) și Codul de Acces (parola), apoi completarea Formularului postat pe Service (https://cryptoeddu.com/form). Primirea accesului la Pachetul Educațional și/sau ridicarea Gratuității este posibilă numai în perioada de valabilitate a Codului de Acces primit.
 3. Dacă se dorește activarea accesului la Pachetul Educațional, trebuie completat în Formularul plasat pe Service, dedicat primirii accesului la Pachetul Educațional, numele și prenumele Cumpărătorului și adresa de e-mail a Cumpărătorului. Dacă se dorește ridicarea Gratuității (unitățile Criptovalutei), este necesară completarea întregului Formular dedicat pentru primirea Gratuității, inclusiv furnizarea adresei portofelului electronic către care urmează să fie transferate unitățile de criptovalută, inclusiv scanările atașate ale Documentelor indicate și bifarea căsuței corespunzătoare pentru consimțământul de a se trimite Formularul în scopul ridicării Criptovalutei.
 4. Criptovaluta la care se face referire la pct. 3 de mai sus, este numărul de unități a unei criptovalute pe care Cumpărătorul Pachetului Educațional o primește drept cadou în momentul achiziționării Pachetului Educațional (specificat în confirmarea comenzii primită de către Cumpărător de la Vânzător). Numărul de unități a unei anumite criptovalute indicată în timpul plasării Comenzii este adăugat gratuit la fiecare Pachet Educațional cumpărat, indiferent de valoarea Pachetului Educațional. Unitățile criptovalutei sunt întotdeauna Gratuități la Pachet și nu pot fi achiziționate separat.
 5. După primirea Formularului completat de Cumpărător pe Service și livrarea acestuia către Vânzător prin intermediul Service-ului, Vânzătorul în termen de 48 de ore de la primirea acestui Formular este obligat să trimită Cumpărătorului prin e-mail confirmarea primirii acestuia. Confirmarea este trimisă de fiecare dată la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător la plasarea Comenzii.
 6. Confirmarea menționată la pct. 7 de mai sus conține:
  • în cazul Pachetului Educațional - link-ul către pagina în care va avea loc școlarizarea online (Webinar) împreună cu cele mai apropiate date de începere, la care va avea loc o astfel de școlarizare. Școlarizările au loc numai la datele stabilite de Vânzător. Numărul de locuri la o anumită școlarizare poate fi limitat.
  • în cazul Criptovalutei - informații despre plata unităților de criptovalută la adresa de portofel electronic furnizată
 7. Dacă formularul nu a fost completat corect (de exemplu, conține un atașament sub forma unei scanări ilizibile a Documentului), Cumpărătorul va primi un mesaj de tip feedback de la Vânzător cu informații despre lipsa sau erorile din Formular în termen de 48 de ore de la primirea Formularului de către Vânzător.
 8. Dacă Cumpărătorul a completat Formularul după expirarea Codului de Acces, Cumpărătorul va primi un mesaj de răspuns de la Vânzător în termen de 48 de ore de la primirea Formularului, cu refuzul acceptării unui astfel de Formular din cauza expirării valabilității Codului de Acces și, prin urmare, lipsa posibilității de a primi și utiliza Pachetul Educațional și/sau Gratuitatea.
 9. Mesajul menționat la pct. 1 și 8 de mai sus, este trimis de fiecare dată la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător la plasarea Comenzii.
 10. Transferul Criptovalutei la adresa portofelului electronic privat al Clientului (e-wallet) are loc în termen de 7 zile de la data confirmării primirii Formularului completat corect de către Vânzător.
 11. Portofel electronic (e-wallet):
  • Pentru a ridica Criptovaluta, Cumpărătorul are responsabilitatea de a furniza adresa portofelului său electronic, către care va fi transferată Criptovaluta,
  • Cumpărătorul de fiecare dată când completează Formularul pentru a ridica Criptovaluta și furnizează adresa portofelului său electronic, declară că este proprietarul portofelului, că l-a achiziționat legal, iar portofelul nu a fost folosit niciodată pentru a efectua tranzacții neautorizate,

3. Documente.

 1. Scopul ridicării Criptovalutei este obligația Cumpărătorului de a-i furniza Vânzătorului Documentele necesare, anexându-le la Formular. Vânzătorul are dreptul de a solicita Documente suplimentare de la Cumpărător în cazul colectării Gratuității, Cumpărătorul este întotdeauna informat de către Vânzător sau de Partenerul de Afaceri al Vânzătorului în momentul efectuării Comenzii, înainte de primirea și plata acesteia de către Cumpărător.
 2. Document care confirmă identitatea:
  • scanarea cărții de identitate a Cumpărătorului sau
  • permisul de conducere al Cumpărătorului sau
  • pașaportul Cumpărătorului
 3. Cumpărătorul este obligat să furnizeze Vânzătorului o scanare a documentului curent care confirmă identitatea, împreună cu o fotografie și patru colțuri vizibile ale documentului. Scanarea documentelor nu trebuie să aibă deteriorare vizibilă sau murdărie. Scanarea documentului trebuie să acopere ambele părți ale documentului.
 4. Document care confirmă adresa de reședință:
  • Factură TVA emisă Cumpărătorului (printre altele, dar nu numai, poate fi o factură TVA pentru apă, gaze, electricitate, televiziune, Internet, telefon) sau
  • Extrasul de cont bancar al Cumpărătorului.
 5. Cumpărătorul este obligat să furnizeze Vânzătorului un document care confirmă adresa de reședință:
  • în cazul unei Facturi de TVA - cu patru colțuri ale unui astfel de document vizibil, eliberat Cumpărătorului cu cel mult 3 luni înainte de expedierea acesteia către Vânzător,
  • în cazul unui extras bancar - un extras din min. 3 tranzacții, adresă și date cu caracter personal găsite în secțiunea superioară a extrasului, precum și logo-ul băncii, generat cu cel mult 3 luni înainte de expedierea acestuia către Vânzător.

4. Responsabilitate.

 1. Administratorul Service-ului/ Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daunele speciale, indirecte sau consecințe care rezultă din utilizarea serviciilor achiziționate utilizând Coduri de Acces, precum și Gratuitățile.
 2. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru încălcarea Regulamentului, dacă îndeplinirea unei obligații specifice a devenit imposibilă din motive care nu depind de el.
 3. Vânzătorul nu garantează că Pachetele Educaționale primite folosind Codurile de Acces vor îndeplini cerințele Cumpărătorilor, dacă Cumpărătorul nu a specificat aceste cerințe într-o manieră suficient de precisă înainte de a efectua Comanda. Vânzătorul determină conținutul Pachetelor Educaționale individuale înainte de confirmarea Comenzii, dar nu garantează că beneficiile care pot fi obținute în legătură cu utilizarea pachetelor individuale vor fi eficiente, fiabile, exacte și vor răspunde așteptărilor Cumpărătorilor individuali.
 4. Vânzătorul nu oferă alte garanții cu privire la protecția vieții private și securității, altele decât cele prevăzute în mod expres în Politica de Confidențialitate.
 5. Vânzătorul nu garantează că Cumpărătorul va putea accesa sau utiliza Service-ul în orice moment și locație selectată.
 6. Nici o informație orală sau scrisă sau sfaturi date de reprezentantul său nu constituie o garanție.
 7. Cumpărătorul poate avea drepturi suplimentare în calitate de consumator în conformitate cu legislația locală de la locul de reședință al Cumpărătorului, pe care acest Regulament nu le poate modifica.

5. Despăgubiri

 1. Acceptând acest Regulament, Cumpărătorul este de acord, în măsura permisă de legislația locală, să asigure și să protejeze Vânzătorul/Administratorul, directorii, angajații și agenții împotriva răspunderii pentru toate creanțele, daunele, datoriile, pierderile, costurile sau datoriile și cheltuielile (inclusiv, fără limitare, orice taxe rezonabile, care rezultă în legătură cu orice revendicări sau proceduri legale inițiate sau care amenință Vânzătorul/Administratorul împotriva oricărei persoane) rezultate din utilizarea de către Cumpărător a accesului la Service; din încălcarea oricărei prevederi din prezentul Regulament; din încălcarea oricăror drepturi ale terților, inclusiv, fără limitare, drepturile de autor, drepturile de proprietate sau drepturile de confidențialitate; și din orice afirmație conform căreia conținutul furnizat de Cumpărător are ca rezultat un prejudiciu adus unei persoane terțe.
 2. Obligația mai sus menționată a Cumpărătorului rămâne în vigoare după ce Cumpărătorul încetează să mai utilizeze Service-ul.

6. Protecția datelor cu caracter personal

 1. Administratorul bazelor de date cu caracter personal furnizate de utilizatorii Service-ului (Cumpărătorii) este Vânzătorul.
 2. Administratorul bazelor de date cu caracter personal se angajează să protejeze datele cu caracter personal în conformitate cu legea aplicabilă sediului Vânzătorului. Cumpărătorul, prin transmiterea datelor sale personale către Administratorul bazelor de date personale la efectuarea unei comenzi, acceptă prelucrarea acestora de către Administratorul bazelor de date personale în scopul realizării Comenzii plasate, în special a ridicării Pachetului Educațional și/sau Gratuității. Cumpărătorul are posibilitatea de a vizualiza, modifica, actualiza și șterge datele sale personale în orice moment.

7. Modificările ofertei și a promoției

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile Produselor individuale, de a retrage unele Produse din ofertă și de a introduce altele noi, de a efectua și de a modifica regulile campaniilor promoționale, inclusiv oferirea Gratuităților.
 2. Dreptul menționat la pct. 1 de mai sus nu influențează Comenzile plasate înainte de data intrării în vigoare a modificării prețurilor sau a condițiilor campaniilor promoționale, ceea ce înseamnă că acestea vor fi puse în aplicare pe baza normelor actuale.

8. Reclamații

 1. În cazul în care, potrivit Cumpărătorului, serviciile furnizate în conformitate cu Regulamentul nu sunt puse în aplicare sau sunt puse în aplicare contrar prevederilor Regulament, acesta poate trimite o reclamație prin e-mail la următoarea adresă: contact@cryptoeddu.com.
 2. Reclamațiile primite de către Vânzător sunt luate în considerare în termen de 14 zile de la data primirii la adresa de e-mail prevăzută la pct. 1. de mai sus. În cazul în care Reclamația nu conține informații necesare pentru a o analiza, Vânzătorul va solicita persoanei care a depus reclamația să o suplimenteze în măsura necesară, iar perioada de 14 zile se va desfășura de la data transmiterii Reclamației completate.
 3. Reclamația trebuie să conțină cel puțin numele și prenumele Cumpărătorului, adresa de e-mail a Cumpărătorului, descrierea obiecțiilor prezentate și o indicație a modului propus de soluționare a reclamației.
 4. Răspunsul la Reclamație este trimis la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător în Comandă. În cazuri deosebit de justificate, Vânzătorul poate trimite un răspuns la o altă adresă de e-mail indicată de persoana care depune Reclamația, care nu este atribuită Comenzii, dacă această adresă este aprobată de Cumpărător printr-unul dintre canalele de comunicare furnizate inițial - adică adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat la plasarea Comenzii.
 5. În cazul în care Utilizatorul nu poate fi identificat, reclamația va fi lăsată fără luare în considerare.
 6. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daunele care nu au fost cauzate din vina sa.
 7. Administratorul/Vânzătorul poate refuza eliberarea Gratuității sub formă de Criptovalută în orice moment datorită declarației Vânzătorului că Cumpărătorul a completat Formularul cu încălcarea legii, în special în cazul în care Cumpărătorul folosește în mod ilegal datele cu caracter personal ale unei terțe părți, adresa de e-portofel furnizată de Cumpărător nu îi aparține sau în caz de suspiciune că portofelul menționat mai sus a fost folosit pentru a efectua tranzacții neautorizate.
 8. Cumpărătorul poate trimite o reclamație Administratorului/Vânzătorului cu privire la funcționarea Service-ului, la realizarea necorespunzătoare a serviciului de acces la Pachetele Educaționale și/sau Gratuități.
 9. Vânzătorul nu este responsabil pentru calitatea Gratuităților acordate, pentru adaptarea Gratuităților la nevoile Cumpărătorilor sau pentru utilizarea necorespunzătoare a Gratuităților de către Cumpărători. Dacă Cumpărătorul nu dorește să primească Gratuitatea, acesta poate informa Vânzătorul sau Partenerul de Afaceri al Vânzătorului înainte de a confirma acceptarea Comenzii.

9. Retragerea din contract

 1. Cumpărătorul se poate retrage din Contractul de cumpărare a Pachetului Educațional în termen de 14 zile de la încheierea acestuia cu o rambursare de 100% a costurilor.
 2. Cumpărătorul se poate retrage din Contract prin trimiterea unui e-mail cu informații despre dorința de a se retrage din Contract la adresa Partenerului de Afaceri sau la adresa de e-mail contact@cryptoeddu.com.
 3. În cazul retragerii din contract, Cumpărătorul este obligat să returneze Codul la Pachetul Educațional, precum și Gratuitatea primită.

10. Dispoziții finale

 1. Administratorul Service-ului depune toate eforturile pentru a asigura buna funcționare a Service-ului.
 2. Administratorul Service-ului își rezervă dreptul de a dezactiva complet sau parțial Service-ul pentru o perioadă nedeterminată pentru a-l moderniza sau repara.
 3. Administratorul Service-ului nu este responsabil pentru nicio dificultate în ridicarea Pachetelor Educaționale și/sau Gratuităților din cauza unor factori aleatori, care nu sunt sub controlul său (inclusiv factori dependenți de Cumpărător, părți terțe sau forță majoră).
 4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul fără a da un motiv.
 5. Cumpărătorii înregistrați pe Service vor fi notificați cu privire la modificările Regulamentului și sfera acestora de aplicare prin e-mail (la adresa de e-mail furnizată în Comandă) sau sub forma unei ferestre pop-up în timpul primei conectări la Service, după introducerea modificărilor. Vor fi introduse modificări pentru a adapta Regulamentul la statutul juridic aplicabil.
 6. Dacă oricare dintre dispozițiile Regulamentului prezent poate fi considerată invalidă sau ineficientă, aceasta nu afectează validitatea și eficacitatea dispozițiilor rămase din prezentul Regulament. O astfel de dispoziție invalidă sau ineficientă va fi înlocuită cu o dispoziție importantă și eficientă, care atinge cel mai îndeaproape efectul economic, la care se referă dispoziția invalidă sau ineficientă.
 7. Cumpărătorul este obligat să citească modificările din Regulament, dacă folosește Service-ul în vreun fel.
 8. În problemele care nu fac obiectul prezentului Regulament, se aplică legea aplicabilă în vigoare la locul de reședință al Vânzătorului. Litigiile, dacă Cumpărătorul dorește să facă acest lucru, sunt soluționate pe cale amiabilă. Ca ultimă soluție, problema este soluționată de instanța competentă pentru sediul social al Vânzătorului.
 9. Utilizarea Service-ului de către Cumpărător este echivalentă cu citirea și acceptarea termenilor din prezentul Regulament.