Pravilnik spletišča Cryptoeddu.com

Ta Pravilnik spletišča cryptoeddu.com določa pravice in obveznosti, ki izhajajo iz uporabe te spletne strani, vključno z informacijami na tej strani, predvsem realizacija Izobraževalnih Paketov, kupljenih od Prodajalca in Gratisov poleg Izobraževalnih Paketov. Uporabnik mora natančno prebrati ta Pravilnik. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem Pravilnikom, nas kontaktirajte.

1. Definicije.

V tem pravilniku spletišča cryptoeddu.com uporabljamo različne opredeljene izraze. Prepoznate jih po tem, da se začenjajo z veliko začetnico. Izrazi, uporabljeni v tem Pravilniku, imajo naslednje pomene:

 1. Prodajalec/Administrator – družba Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, pritličje, 3 1/2 milje Philip SW Goldson Higway, mesto Belize; lastnik in administrator spletišča, odgovoren za pravilno delovanje, upravljanje osebnih podatkov uporabnikov v skladu s Pravilnikom o zasebnosti, ki ponuja nakup Izobraževalnih Paketov in Izobraževalnih Paketov z Gratisom neposredno ali preko Poslovnih Partnerjev,
 2. Spletna stran/spletišče - to spletišče www.crytopeddu.com, ki ponuja realizacijo Izobraževalnih Paketov, kupljenih na Prodajalčevih spletnih straneh ali prek Prodajalčevih Poslovnih Partnerjev, in realizacijo Gratisov, prejetih poleg Izobraževalnih paketov.
 3. Vsebina – informacije in gradiva, ki jih lahko Administrator in/ali Uporabnik objavi preko Spletne strani in/ali prenese s Spletne Strani;
 4. Mikrostran - pomožna stran, ki dopolnjuje Spletno Stran, vključno z mobilnimi aplikacijami, elektronskimi komunikacijskimi storitvami, socialnimi mrežami in tudi vsemi posameznimi spletnimi stranmi, stranmi poslovnih partnerjev ali prodajalcev ter ostale značilne strani za določeno področje, ki vsebujejo povezave ali se sklicujejo na ta Pravilnik ali Spletno Stran;
 5. Naročilo - ponudba za nakup Izobraževalnega paketa, ki jo je Uporabniku predložil Prodajalec, vključno prek enega od Prodajalčevih Poslovnih Partnerjev;
 6. Operater plačil – plačila za Izdelke lahko obdelujejo tretje osebe, ki ponujajo storitve obdelave podatkov in poačil, izdajanje računov, usklajevanja bilanc in poročanja.
 7. Platforma – platforma Prodajalca na naslovu thebestvouchers.com, preko katere lahko Kupec izvede nakup izdelkov Prodajalca. Platforma se uporablja tudi za upravljanje Računa Uporabnika in za ustvarjanje in servisiranje Kod za Dostop do Izobraževalnih Paketov in Gratisov. Po registraciji na Platformo z uporabo Kode za Dostop Uporavnik pridobi interaktivno povezavo, ki ga preusmeri na Spletišče cryptoeddu.com, kjer lahko realizira Izobraževalni Paket, v primeru Izobraževalnih Paketov z Gratisom pa tudi Gratis;
 8. Ralun – virtualni zapisi Platforme, ki omogoča identifikacijo, sledenje in urejanje stanhe uporabnika (vsota kupljenih Izdelkov s strani Uporabnika).
 9. Pravilnik o zasebnosti – sklop pravil za obdelavo osebnih podatkov in varovanje zasebnosti, ki veljajo za Uporabnike Spletne Strani, so podrobno opisani na Spletni Strani v zavihku „Pravilnik o zasebnosti”;
 10. Nakup – do nakupa Izobraževalnega Paketa pride po oddaji Naročila s strani Uporabnika na spletni strani Prodajalca ali na spletni strani Poslovnega Partnerja Prodajalca. Oddaja Naročila pomeni sprejetje Pravilnika in Pravilnika o zasebnosti Prodajalca Do nakupa pride po potrditvi prejema Naročila s strani Prodajalca. Potrditev prejema Naročila je vsakič preko elektronske pošte stranki poslana na e-poštni naslov, naveden pri oddaji Naročila. Spletna stran se ne sme uporabljati za nakup fizičnega blaga in/ali storitev in nič, kar je objavljeno na Spletni strani, ne sme veljati za ponudbo take prodaje;
 11. Pravilnik spletišča cryptoeddu.com - ta Pravilnik v celoti;
 12. Uporabnik/Kupec – vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let in ima polno poslovno sposobnost, ima dostop ali uporablja Spletno Stran, hkrati vsaka oseba, ki je opravila Nakup;
 13. Kod Dostępu – edinstven niz alfanumeričnih znakov, ki so dostavljeni Kupcu s strani Prodajalca in ki v skladu z določili, opredeljenimi v Pravilniku in pravilniku Platforme, omogoča Kupcu dostop do Izobraževalnega Paketa, kupljenega od Prodajalca in ga uporabljati, v primeru Izobraževalnih Paketov z Gratisom pa tudi upravičuje do prevzema uporabe Gratisa. Koda za Dostop ostane veljavna 6 mesecev od datuma prejema. Datum veljavnosti Kode za Dostop pomeni čas, v katerem je treba takšno kodo aktivirati, Izobraževalni Paket pa prevzeti in uporabiti. Zgornje določbe veljajo tudi za Gratis. Po tem obdobju realizacija Kode za Dostop in prevzem kot tudi uporaba Izobraževalnega Paketa nista več mogoča.Zgornje določbe veljajo tudi za Gratis poleg Izobraževalnega Paketa. Podaljšanje obdobja veljavnosti Kode za Dostop po zgoraj navedenih 6 mesecih je mogoče le v okviru promocijskih akcij, ki jih izvaja Prodajalec, in lahko potekajo samo na podlagi odločitve Prodajalca. Ta promocijska akcija je lahko namenjena samo izbranim strankam in odvisna od vrste kupljenega Izobraževalnega Paketa. Prodajalec stranko vsakič obvesti o pogojih uporabe takšne promocijske akcije.
 14. Gratis – dodatni izdelek ali storitev, določen/a v trenutku izvajanja nakupa Izobraževalnega Paketa, ki jo Kupec Izobraževalnega paketa prejme kot darilo. Navedeni artikel ali storitev je brezplačno dodan kupljenemu Izobraževalnemu Paketu, ne glede na vrednost Izobraževalnega Paketa, dostop in uporabo pa Kupcu omogoča Koda za Dostop, ki jo je prejel od Prodajalca. Gratis poleg Izobraževalnega Paketa ne predstavlja komercialne vrednosti ali predstavlja zanemarljivo komercialno vrednost in ga ni mogoče kupiti posebej. Vrsta priznanega Gratisa določenemu Kupcu je odvisna od trenutne Prodajalčeve promocijske ponudbe in je izključna odločitev Prodajalca. Prodajalec lahko kadar koli prekine dodajanje Gratisov poleg Izobraževalnih paketov ali spremeni vrsto trenutno podeljenih Gratisov. Pod nobenim pogojem se nobene informacije, predstavljene na Spletišču, ne smejo obravnavati kot ponudba za nakup Gratisa poleg Izobraževalnega Paketa. Vsakič, ko Kupec plača nakup Izobraževalnega Paketa in prejme določen izdelek ali storitev v obliki Gratisa, je plačani znesek vedno plačilo za Izobraževalni Paket, Gratis pa prejme kot brezplačno darilo.
 15. Poslovni Partner - subjekt, ki sodeluje v Prodajalčevem partnerskem programu, ki mu je Prodajalec naročil operativne tržne dejavnosti in/ali posredovanje pri prodaji izdelkov, ki jih ponuja Prodajalec.
 16. Izdelek/Izobraževalni paket – spletno usposabljanje (Webinar) in drugo izobraževlano gradivo s tematiko in količino/število izvodov, odvisno od vrste izbranega paketa. Webinar pomeni vrsto spletnega seminarja, ki se izvaja s tehnologijo webcast, ki omogoča dvosmerno komunikacijo med voditeljem srečanja in udeleženci z uporabo virtualnih orodij. Dostop do Izdelka in njegova uporaba omogoča Koda za Dostop, ki jo Kupec prejme od Prodajalca.
 17. Vrednost Izdelka – cena, ki jo plača Uporabnika za Izobraževalni Paket, vsakič vključuje stroške dostave Kode za Dostop Uporabniku.
 18. Drugi stroški – pristojbina, ki jo plača Kupec za storitev in pripravo Naročila, prišteta ceni Naročila, katere višina je odvisna od vrste naročila, njena končna vrednost pa je Kupcu vidna v povzetku Naročila. Kupec ima pred oddajo Naročila možnost, da se seznani s temi stroški.
 19. Obrazec – obrazec, dostopen na strani https://cryptoeddu.com/form, ki ga je treba izpolniti za aktivacijo dostopa do Izobraževalnega Paketa in/ali Gratisa ter prevzeti/uporabiti z zgoraj omenjenim. Za pravilno izpolnjevanje obrazca za prevzem/uporabo Gratisa je lahko potrebna priložitev ustreznih Dokumentov.
 20. Dokumenti – v tem Pravilniku navedni skeni dokumentov ali osebni podatki, ki jih je treba dodati ali navesti v Obrazcu in so potrebni za prevzem Gratisa. Navedba zgoraj omenjenih osebnih podatkov in/ali posredovanje skenov dokumentov je vedno povezano z nujnostjo spoštovanja osnovnih mednarodnih varnostnih postopkov – zlasti KYC (know your customer) in AML (anti-money laundering).
 21. Elektronska denarnica – tudi e-wallet, je prostor za shranjevanje kriptovalut (privatnih ključev). Z njeno pomočjo lahko izvajate transakcije pošiljanja in prejemanja kriptovalut. To je niz števil in črk, pod katerimi je kriptovaluta šifrirana. Denarnico je mogoče ustvariti na kateri koli menjalnici kriptovalut.

2. Splošni Pogoji Uporabe Spletišča.

 1. Storitev omogoča dostop do kupljenih Izobraževalnih Paketov in/ali prevzem Gratisov. Dostop do zgoraj omenjenih Izobraževalnih paketov in/ali prevzem Gratisov je mogoč z uporabo Kode za Dostop, ki jo je prejel vsak Kupec, ki je opravil Nakup.
 2. Za aktivacijo dostopa do Izobraževalnega Paketa in/ali prevzem Gratisa, se je treba prijaviti v Platformo z uporabo podatkov, določenih na kartici s Kodo za Dostop, ali se vpisati neposredno v Spletišču cryptoeddu.com z uporabo elektronskega naslova, navedenega med oddajo naročila (login) in Kode za Dostop (geslo), potem pa izpolniti Obrazec na Spletišču (https://cryptoeddu.com/form). Prevzem dostopa do Izobraževalnega Paketa in/ali prevzem Gratisa je mogoč samo v obdobju veljavnosti prejete Kode za Dostop.
 3. Če želite aktivirati dostop do Izobraževalnega Paketa, je treba izpolniti Obrazec na Spletišču, namenjenemu prevzemu dostopa do Izboraževalnega Paketa, ime in priimek Kupca in e-poštni naslov Kupca. Če želite prevzeti Gratis (enote Kriptovalute), je treba izpolniti celoten Obrazec, namenjem prevzemu Gratisa, vključno z navedbo naslova elektronske denarnice, na katero se bodo prenesle enote kriptovalute, skupaj s priloženimi skeni navedenih Dokumentov in potrditvijo ustreznega polja za odobritev pošiljanje Obrazca za prevzem Kriptovalute.
 4. Kriptovaluta, o kateri govori točka 3 zgoraj, je število enot določene kriptovalute (navedeno v potrditvi naročila, ki jo je Kupec prejel od Prodajalca), ki jih Kupec Izobraževalnega Paketa prejme kot darilo.Število enot dane kriptovalute, ki se med oddajanjem Naročila doda brezplačno vsakemu kupljenemu Izobraževalnemu Paketu, ne glede na vrednost Izobraževalnega Paketa. Enote kriptovalute vedno predstavljajo Gratis poleg Paketa in jih ni mogoče kupiti posebej.
 5. Po prejetju Obrazca, ki ga je Kupec izpolnil na Spletišču, in dostavi le-tega Prodajalcu preko Spletišča, je Prodajalec v roku 48 ur od prejetja takega Obrazca dolžan Kupcu po elektronski pošti poslati potrdilo prejema. Potrditev se vsakič pošlje na e-poštni naslov, ki ga je Kupec navedel ob oddaji Naročila.
 6. Potrdilo, ki ga omenja točka 7 zgoraj, vključuje:
  • v primeru Izobraževalnega Paketa – povezava do strani, kjer bo potekalo spletno usposabljanje (Webinar) z najbližjimi datumi, ko bo takšno usposabljanje potekalo. Izobraževanja potekajo samo v terminih, ki jih določi Prodajalec. Število mest na določenem usposabljanju je lahko omejeno.
  • v primeru Kriptovalute – informacije o izplačilu enot kriptovalute na navedeni naslov elektronske denarnice
 7. Če Obrazec ni pravilno izpolnjen (na primer vsebuje prilogo v obliki nečitljivega skena dokumenta), bo Kupec od Prodajalca prejel povratno sporočilo z informacijami o manjkajočih stvareh ali napakah v Obrazcu v 48 urah po prejemu takega Obrazca.
 8. Če je kupec izpolnil Obrazec po poteku veljavnosti Kode za Dostop, bo Kupec v 48 urah po prejemu obrazca s strani Prodajalca prejel povratno sporočilo s podatki o zavrnitvi sprejema takega Obrazca zaradi izteka veljavnosti Kode za Dostop, s tem pa nezmožnost prevzema in uporabe Izobraževalnega Paketa in/ali Gratisa.
 9. Sporočilo, o katerem govorita točki 1 in 8 zgoraj, se vsakokrat pošlje na elektronski naslov, ki ga je Kupec navedel pri oddaji Naročila.
 10. Prenos kriptovalute na naslov zasebne elektronske denarnice Kupca (e-wallet) se izvede v roku 7 dni od datuma, ko Prodajalec potrdi, da je pravilno izpolnjen Obrazec prejel.
 11. Elektronska denarnica (e-wallet):
  • Kupec mora za prevzem Kriptovalute priskrbeti naslov svoje elektronske denarnice, na katero bo Kriptovaluta prenesena,
  • Vsakič, ko Kupec izpolni Obrazec za prevzem Kriptovalute in navede naslov svoje elektronske denarnice, izjavlja, da je lastnik denarnice, jo je pridobil na zakonit način in denarnica ni bila nikoli uporabljena za izvajanje nepooblaščenih transakcij,

3. Dokumenti.

 1. Za prevzem Kriptovalute je Kupec dolžan Prodajalcu zagotoviti potrebne Dokumente, tako da jih priloži k Obrazcu. O pravici Prodajalca do zahtevanje od Kupca dodatnih Dokumentov v primeru prevzemu Gratisa Kupca vsakič obvesti Prodajalec ali Partner Poslovnega Partnerja med oddajo Naročila, pred njegovim prevzemom in plačilu s strani Kupca.
 2. Dokument, ki potrjuje identiteto:
  • sken osebne izkaznice Kupca ali
  • vozniško dovoljenje Kupca ali
  • potni list Kupca
 3. Kupec je dolžan Šrodajalcu posredovati sken veljavnega dokumenta, ki potrjuje identiteto, skupaj s fotografijo in vidnimi štirimi vogali dokumenta. Sken dokumenta ne sme imeti vidnih poškodb ali nečistoč. Sken dokumenta mora imeti obe strani dokumenta.
 4. Dokument, ki potrjuje naslov prebivališča:
  • DDV račun, izdan Kupcu (vključno z, vendar ne samo, računom DDV za vodo, plin, elektriko, televizijo, internet, telefon) ali
  • Izpisek iz bančnega računa Kupca.
 5. Kupec je dolžan Prodajalcu predložiti dokument, ki potrjuje naslov prebivališča:
  • v primeru DDV računa - z vidnimi štirimi vogali takšnega dokumenta, ki je Kupcu izdan najkasneje 3 mesece pred vročitvijo Prodajalcu,
  • v primeru bančnega izpiska – izpisek, na katerem so vidne vsaj 3 transakcije, naslov in osebni podatki, ki jih najdemo v zgornjem delu izpisa, pa tudi logotip banke, ustvarjen ne kasneje kot 3 mesece pred predložitvijo Prodajalcu.

4. Odgovornost.

 1. Admnistrator Spletišča/Prodajalec ne odgovarja za posebno, posredno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi uporabe storitev, kupljenih z uporabo Kod za Dostop in tudi Gratisa.
 2. Prodajalec ni odgovoren za kršitev Pravilnika, če je izpolnitev določene obveznosti postala nemogoča zaradi razlogov, na katere ne more vplivati.
 3. Prodajalec ne jamči, da bodo Izobraževalni Paketi, prejeti z uporabo Kode za Dostop, izpolnili zahteve Kupcev, če Kupec teh zahtev ni natančno določil pred oddajo Naročila. Prodajalec pred potrditvijo naročila določi vsebino posameznih Izobraževalnih Paketov, vendar ne zagotavlja, da bodo koristi, ki jih je mogoče pridobiti v povezavi z uporabo posameznih paketov, vsakič učinkovite, zanesljive, natančne in izpolnile pričakovanja posameznih Kupcev.
 4. Prodajalec ne daje nobenih drugih jamstev v zvezi z varstvom zasebnosti in varnosti kot teh, ki so izrecno določena v Pravilniku o zasebnosti.
 5. Prodajalec ne jamči, da bo Kupec lahko dostopal do Spletišča ali ga uporabljal ob katerem koli izbranem času in lokaciji.
 6. Nobena ustna ali pisna informacija ali nasvet njegovega predstavnika ne predstavlja jamstva.
 7. Kupec ima lahko v skladu z lokalno zakonodajo v kraju bivališča Kupca dodatne pravice potrošnika, ki jih ta Pravilnik ne more spremeniti.

5. Odškodnina

 1. S sprejetjem tega Pravilnika se Kupec strinja s tem, v kolikor je to dovoljeno v lokalni zakonodaji, da bo zavaroval in branil Prodajalca/Administratorja, njegove direktorje, zaposlene in agente pred odgovornostjo morebitnih obtožb, škod, obveznosti, izgub, terjatev, stroškov ali dolgov in odhodkov (med njimi, brez omejitev, pred vsemi razumnimi stroški nastalimi v zvezi s kakršnimi koli začetimi obtožbami ali sodnimi postopki zoper Prodajalca/Administratorja s strani kogar koli), ki izhajajo iz uporabe dostopa do Spletišča s strani Kupca; iz kršitev katerih koli določb tega Pravilnika; iz kršitev kakršnih koli pravic tretjih oseb, v tem brez omejitev avtorskih pravic, lastništva ali pravic do varovanja zasebnosti; ali katere koli obtožbe, da vsebina, ki jo prenese Kupec, lahko škodi tretji osebi.
 2. Navedena obveznost Kupca ostane v veljavi, ko Kupec preneha uporabljati spletišče.

6. Varstvo osebnih podatkov

 1. Administrator baz osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki Spletišča (Kupci), je Prodajalec.
 2. Administrator baz osebnih podatkov se zavezuje k varovanju osebnih podatkov v skladu z zakonodajo, ki velja za sedež Prodajalca. Kupec s predložitvijo svojih osebnih podatkov ob oddaji naročila Administratorju baz osebnih podatkov soglaša z njihovo obdelavo s strani Admnistratorja baz osebnih podatkov za realizacijo Naročila, predvsem prevzem Izobraževalnega Paketa in/ali Gratisa. Kupec ima možnost kadar koli videti, spreminjati, dopolnjevati in brisati svoje osebne podatke.

7. Spremembe ponudb in promocij

 1. Prodajalec si pridržuje pravico, da spremeni cene posameznih Izdelkov, umakne nekatere Izdelke iz ponudbe in uvede nove, izvede in spremeni pravila promocijskih akcij, vključno s podelitvijo Gratisov.
 2. Pooblastilo iz točke 1 zgoraj ne vpliva na Naročila, ki so oddana pred datumom začetka veljavnosti spremembe cene ali pogojev promocijskih kampanj, kar pomeni, da se bodo izvajala na dosedanjih pravilih.

8. Reklamacije

 1. Če Kupec meni, da storitve, zagotovljene na podlagi Pravilnika, niso realizirane ali se realizirajo v nasprotju z določbami Pravilnika, lahko vloži pritožbo po elektronski pošti na naslov: contact@cryptoeddu.com.
 2. Pritožbe, ki jih prejme Prodajalec, bodo obravnavane v roku 14 dni od datuma prejema na elektronski naslov, naveden v točki 1 zgoraj. V primeru, da Reklamacija ne vsebuje informacij, potrebnih za obravnavo, bo Prodajalec pozval stranko, ki je vložila Reklamacijo, naj jo izpolni v potrebnem obsegu, obdobje 14 dni pa teče od dneva dostave dopolnjene Reklamacije.
 3. Reklamacija mora vsebovati vsaj ime in priimek Kupca, elektronski naslov Kupca, opis pridržkov in navedbo predlaganega načina reševanja Reklamacije.
 4. Odgovor na Reklamacijo se pošlje na elektronski naslov, ki ga je Kupec navedel v Naročilu. Prodajalec lahko v posebej upravičenih primerih pošlje odgovor na drug e-poštni naslov, ki ni dodeljen Naročilu in ga navede oseba, ki vlaga Reklamacijo, če ta naslov Kupec odobri po enem od prvotno navedenih komunikacijskih kanalov - torej e-poštni naslov oz. telefonska številka, navedena pri oddaji Naročila.
 5. Če Uporabnika ni mogoče identificirati, bo reklamacija ostala brez priznanja.
 6. Prodajalec ne odgovarja za škode, ki niso posledica njegove krivde.
 7. Skrbnik / prodajalec lahko kadar koli zavrne izdajo Gratisa v obliki kriptovalute zaradi izjave Prodajalca, da je Kupec izpolnil obrazec v nasprotju z zakonom, zlasti če Kupec nezakonito uporablja osebne podatke tretje osebe, navaja naslov elektronske denarnice, ki ni v njegovi lasti ali v primeru suma, da je bil zgoraj omenjena denarnica uporabljana za izvajanje nepooblaščenih transakcij.
 8. Kupec lahko Admnistratorju/Prodajalcu reklamacijo glede delovanja Spletišča, nepravilno realizirane storitve dostopa do Izobraževalnih Paketov in/ali Gratisov.
 9. Prodajalec ni odgovoren za kakovost priznanih Gratisov, za prilagajanje Gratisov potrebam Kupcev niti za nepravilno uporabo Gratisov s strani Kupcev. Če kupec ne želi prejeti Gratisa, lahko o tem obvesti Prodajalca ali Prodajalčevega Poslovnega Partnerja, pred potrditvijo sprejetja Naročila.

9. Odstop od pogodbe

 1. Kupec lahko odstopi od pogodbe nakupa Izobraževalnega Paketa v 14 dneh po njegovi sklenitvi s 100 % vračilom stoškov.
 2. Kupec lahko odstopi od pogodbe tako, da pošlje e-pošto z informacijo o želji za odstop od Pogodbe na naslov Poslovnega partnerja ali contact@cryptoeddu.com.
 3. V primeru odstopa od pogodbe je Kupec dolžan vrniti Kodo za Izobraževlni paket kot tudi prejeti Gratis.

10. Končne določbe

 1. Administrator Spletišča si po vseh močeh prizadeva zagotoviti pravilno delovanje Spletišča.
 2. Administrator Spletišča si pridržuje pravico, da Spletišče v celoti ali delno onemogoči za nedoločen čas, da ga posodobi ali popravi.
 3. Skrbnik Spletišča ni odgovoren za kakršne koli težave pri prevzemu Izobraževalnih Paketov in/ali Gratisov zaradi naključnih dejavnikov, ki niso pod njegovim nadzorom (vključno z dejavniki, odvisnimi od Kupca, tretjih oseb ali višje sile).
 4. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb v Pravilniku brez navedbe razloga.
 5. Kupci, registrirani v Spletišču, bodo o spremembah Pravilnika in njihovem obsegu obveščeni po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v naročilu) ali v obliki pojavnega okna ob prvi prijavi na Spletišče po uvedbi sprememb. Spremembe bodo uvedene z namen prilagoditve Pravilnika veljavnemu pravnemu stanju.
 6. Če se katera od določb tega Pravilnika lahko šteje za nično ali neučinkovito, to ne vpliva na veljavnost in učinkovitost preostalih določb tega Pravilnika. Takšna neveljavna ali neučinkovita določba bo nadomeščena z veljavno in učinkovito določbo, ki najbolj uresničuje ekonomski učinek, ki je vplival na neveljavno ali neučinkovito določbo.
 7. Kupec se je dolžan seznaniti s spremembami v Pravilniku, če na kakršenkoli način uporablja Spletišče.
 8. V zadevah, ki niso zajete v tem Pravilniku, se uporablja veljavna zakonodaja kraja, kjer ima Prodajalec registriran sedež. Sporna vprašanja se, če Kupec izrazi tako željo, rešujejo sporazumno. V skrajni sili zadevo rešuje sodišče, ki je pristojno za sedež Prodajalca.
 9. Uporaba Spletišča s strani kupca je enakovredna seznanjenju in sprejemanju pogojev tega Pravilnika.