Användarvillkor Cryptoeddu.com

Användarvillkoren anger de rättigheter och skyldigheter för parterna i samband med användning av denna webbplats, inklusive de som är relaterade till informationen som publiceras på denna sida, särskilt användningen av Utbildningspaket som köpts från säljaren och Bonusar till Utbildningspaket. Användaren bör noggrant läsa igenom dessa Användarvillkor.  Om du har några frågor angående föreliggande Användarvillkor, vänligen kontakta oss.

1. Definitioner.

I föreliggande Användarvillkor cryptoeddu.com  använder vi oss av olika definierade termer. Du kommer att känna igen dem genom att de börjar med en bokstav. Du ska veta att de är definierade eftersom de börjar med en stor bokstav. De termer som används i dessa Användarvillkor har följande betydelse:

 1. Säljare/Administratör – bolaget Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City; ägaren och administratören av Webbplatsen om ansvarar för att den fungerar korrekt, administrerar användarnas personuppgifter i enlighet med Sekretesspolicyn, erbjuder Utbildningspaket och Utbildningspaket med Bonusar direkt eller via affärspartners,
 2. Webbplats - föreliggande internetsida www.crytopeddu.com som erbjuder genomförandet av Utbildningspaket som köpts på Säljarens webbplatser eller via Säljarens Affärspartners, samt genomförandet av Bonusar som mottagits med Utbildningspaket.
 3. Innehåll information och material, som Administratören och/eller Användaren kan publicera via Webbplatsen och/eller ladda ner från Webbplatsen;
 4. Mikrosida - en kompletterande hjälpsida till Webbplatsen, inklusive mobila applikationer, elektroniska kommunikationstjänster, sociala nätverk, samt alla slags individuella sidor, sidor från affärspartners eller säljare eller andra karakteristiska parter för det givna ämnesområdet, som innehåller länkar eller hänvisningar till föreliggande Användarvillkor eller till Webbplatsen;
 5. Beställning - inköpsoffert för Utbildningspaket som Användaren framförde Säljaren, inbegripet genom en av Säljarens Affärspartners;
 6. Betalningsoperatör - betalningar för Produkter kan behandlas av tredje part som tillhandahåller tjänster för databehandling och betalningar, fakturering av betalningsskyldigheter, avstämning av saldo och rapportering.
 7. Plattform - Säljarens plattform som finns på thebestvouchers.com genom vilken Köparen kan göra ett köp av Säljarens produkter. Plattformen tjänar också till att hantera Användarkonto, samt för att generera och bearbeta Åtkomstkoder till Utbildningspaket och Bonusar. Efter registrering på Plattformen med hjälp av Åtkomstkoden får Användaren en interaktiv länk till Webbplatsen cryptoeddu.com, där Utbildningspaket kan genomföras, liksom Bonus vid Utbildningspaket med Bonusar;
 8. Konto - Plattformens virtuella register som möjliggör identifiering, spårning och hantering av Användarens Saldo (mängden Produkter som köpts av Användaren).
 9. Sekretesspolicy - en samling regler för behandling av personuppgifter och integritetsskydd som tillämpas på Webbplatsens Användare, framställd i detalj på Webbsidan i fliken ”Sekretesspolicyn”;
 10. Inköp - inköp av Utbildningspaket sker efter Användarens placering av Beställningen på Säljarens webbplats eller på Säljarens Affärspartners webbplats. Placering av Beställningen innebär godkännande av bestämmelserna i föreliggande Användarvillkoren samt Sekretesspolicyn. Inköpet sker vid tidpunkten för bekräftelse av Säljarens godkännande av Beställningen. Beställningsbekräftelse skickas till kunden varje gång via e-post till den e-postadress som anges när beställningen görs. Webbplatsen kan inte användas för att köpa några som helst fysiska varor och/eller tjänster och inget, som placerats på Webbplatsen ska betraktas som en sådan säljoffert;
 11. Användarvillkor cryptoeddu.com - föreliggande Användarvillkor i sin helhet;
 12. Användare/Köpare – varje fysisk person som fyllt 18 år och kan förvärva sig juridiska rättigheter, har tillgång till eller använder Webbplatsen, inklusive varje person som har gjort Inköp;
 13. Åtkomstkod – unik kombination av alfanumeriska tecken som levereras till Köparen av Försäljaren och på de villkor som anges i Regler och Användarvillkor, berättigar Användaren till att få tillgång till Utbildningspaket som köpts från Säljaren och använda det, och när det gäller Utbildningspaket med Bonusar, berättigar köparen till att ta emot och använda Bonusen. Åtkomstkoden är giltig i 6 månader från dagen för mottagandet. Åtkomstkodens giltighetstid betyder den tid under vilken en sådan kod måste aktiveras och Utbildningspaketet tas emot och användas. Ovanstående bestämmelser gäller även för Bonusar. Efter denna period är det inte möjligt att genomföra Åtkomstkoden samt ta emot och använda Utbildningspaketet. Ovanstående bestämmelser gäller också Bonusen till Utbildningspaketet. Förlängning av åtkomstkodens giltighet efter utgången av den ovan angivna perioden 6 månader är endast möjliga inom ramen för kampanjer som utförs av Säljaren, och kan endast ske vid Säljarens beslut. Denna typ av marknadsföring kan endast riktas till utvalda kunder och beror på vilken typ av Utbildningspaket som köpts. Säljaren informerar kunden om användarvillkoren för dessa kampanjer varje gång.
 14. Bonus – en extra produkt eller tjänst som anges när man köper ett Utbildningspaket, som Köparen av Utbildningspaketet får i present. Den angivna produkten eller tjänsten läggs gratis till det inköpta Utbildningspaketet, oavsett kostnaden för Utbildningspaketet, och tillgång och användning av det möjliggörs av en Åtkomstkod som Köparen får från Säljaren. Bonusen till Utbildningspaketet har inget kommersiellt värde eller är av mindre kommersiellt värde och kan inte köpas separat. Den typ av Bonus som tillhandahålls Köparen beror på Säljarens nuvarande kampanjerbjudande och är Säljarens exklusiva beslut. Säljaren kan när som helst sluta tillhandahålla Bonusar till Utbildningspaket eller ändra vilken typ av Bonusar som för närvarande ges. Under inga omständigheter kan någon information som tillhandahålls på Webbplatsen betraktas som ett erbjudande att köpa en Bonus till Utbildningspaket. Varje gång när Köpare betalar för inköp av Utbildningspaket och får ett visst objekt eller tjänst som Bonus, betalas beloppet alltid för Utbildningspaketet och Bonusen tas emot som en gratis gåva.
 15. Affärspartner - en enhet som deltar i Säljarens partnerprogram som Säljaren har anförtrott operativa marknadsföringsinsatser och/eller en mellanhand vid Försäljning av produkter som erbjuds av Säljaren.
 16. Produkt/Utbildningspaket – online utbildning (Webbinar) och andra utbildningsmaterial, med ämne och volym / i antal kopior, beroende på vilken typ av paket som valts. Webbinar är ett slags online seminar som genomförs med hjälp av webcast-teknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan värdmötet och deltagare med hjälp av virtuella verktyg. Tillgång och användning av Produkten är möjlig med Åtkomstkoden som Köparen får från Säljaren.
 17. Produktens Värde – det pris som Användaren betalar för Utbildningspaket, varje gång innehåller kostnaden för att leverera Åtkomstkoden till Användaren.
 18. Övriga kostnader – avgift som tas av Försäljaren från Köparen för behandling och förberedning av Beställningen och som läggs till priset på Beställningen, dess storlek beror på typen av Beställningen och dess slutliga värde blir synligt för Användaren i Beställningssammanställningen innan inköpet görs. Köparen har möjlighet att ta del av dessa kostnader innan placera en Beställning.
 19. Formulär – formuläret finns på webbplatsen https://cryptoeddu.com/form som måste fyllas i för att aktivera tillgång till Utbildningspaketet och/eller Bonus och få/använda ovanstående. . För att korrekt fylla i formuläret du kan behöva bifoga lämpliga Dokument för att ta emot/använda Bonusen.
 20. Dokument – skannade kopior av dokument eller personuppgifter som anges i dessa Användarvillkor, som måste bifogas eller tillhandahållas i Formuläret, som är nödvändiga för att få en Bonus. Tillhandahållande av ovannämnda personuppgifter och/eller handlingar är relaterade till behovet av att följa grundläggande internationella säkerhetsförfaranden, särskilt KYC (know your customer) och AML (anti-money laundering).
 21. E-plånbok – även känd som e-wallet, är en plats att lagra kryptovalutor (privata nycklar). Du kan använda den för att göra transaktioner för att skicka och ta emot kryptovalutor. Detta är en kombination av siffror och bokstäver som kryptovaluta krypteras under. Plånboken kan skapaa på vilken som helst kryptovalutabörs.

2. Allmänna användarvillkor.

 1. Tjänsten ger tillgång till köpta Utbildningspaket och/eller mottagna Bonusar. Tillgång till ovanstående Utbildningspaket och/eller Bonusar kan endast erhållas genom att använda Åtkomstkoden som tas emot av varje Köpare som gjorde Inköpet.
 2. För att aktivera Åtkomst till Utbildningspaketet och/eller få Bonusen måste du logga in på Plattformen med de uppgifter som anges i det mottagna kortet med Åtkomstkoden eller logga in direkt på Webbplatsen cryptoeddu.com och använda den e-postadress som anges när du beställt (användarnamn) och Åtkomstkod (lösenord) och fyll sedan i Formuläret på Webbplatsen (https://cryptoeddu.com/form). Att få tillgång till Utbildningspaketet och/eller få en Bonus är endast möjlig under giltighetsperioden för den mottagna Åtkomstkoden.
 3. Om du vill aktivera åtkomst till Utbildningspaketet måste du fylla i Formuläret som publiceras på Webbplatsen för åtkomst till Utbildningspaketet, Köparens namn och e-postadress. Om du vill få Bonus (kryptovaluta enheter), måste du fylla i hela lämpliga Formuläret, inklusive ange e-plånboksadress till vilken kryptovaluta enheter ska skickas, tillsammans med skannade kopior av de angivna Dokument och att välja lämpligt fält som ansvarar för att uttrycka samtycke till utskick av Formuläret för att ta emot Kryptovalutan.
 4. Den kryptovaluta som nämns i punkt 3 ovan, varje gång du gör ett köp av ett Utbildningspaket (anges i orderbekräftelsen mottagen av Köparen från Säljaren), antalet enheter av denna kryptovaluta som Köparen av Utbildningspaketet får som en gåva. Antalet enheter av denna kryptovaluta som anges när du gör en Beställning gratis till varje köpt Utbildningspaket, oavsett kostnaden för Utbildningspaketet. Kryptovaluta enheter är alltid gratis till Paketet och kan inte köpas separat.
 5. Efter att ha mottagit Formuläret som fyllts av Köparen på Webbplatsen och levererat det till Säljaren via Webbplatsen måste Säljaren skicka Köparen en e-postbekräftelse inom 48 timmar efter att ha mottagit ett sådant Formulär. Bekräftelsen skickas varje gång till den e-postadress som Köparen anger när Beställningen görs.
 6. Den bekräftelse som avses av punkt 7 ovan innehåller:
  • för Utbildningspaketet – en länk till den webbplats där onlineutbildningen (Webbinar) kommer att hållas med närmaste tider under vilka en sådan utbildning kommer att genomföras. Utbildningar hålls endast inom de tidsfrister som Säljaren bestämmer. Antalet platser vid en viss utbildning kan vara begränsat.
  • för Kryptovalutan – information om indragning av kryptovaluta enheter till den angivna e-plånbokadress
 7. Om Formuläret fylldes ut felaktigt (till exempel innehåller det en bilaga i form av en oläslig skannad kopia av en Dokument), kommer Köparen att få ett returmeddelande från Säljaren inom 48 timmar efter att Säljaren fått detta Formulär med information om brister eller fel i Formuläret.
 8. Om Köparen har fyllt i Formuläret efter utgången av Åtkomstkoden, kommer Köparen att få ett svar från Säljaren inom 48 timmar från dagen för mottagandet av en sådan Formuläret av Säljaren med information om vägran att acceptera ett sådant Formulär på grund av utgången av Åtkomstkoden och följaktligen på grund av oförmågan att ta emot och använda Utbildningspaketet och/eller Bonusen.
 9. Det meddelande som nämns i punkt 1 och 8 ovan skickas varje gång till den e-postadress som Köparen anger när Beställningen görs.
 10. Överföringen av kryptovalutan till Kundens till privata e-plånboksadress utförs inom 7 dagar från dagen för bekräftelse av mottagandet av ett korrekt ifyllt Formulär av Säljaren.
 11. E-plånbok (e-wallet):
  • För att få kryptovaluta måste Köparen ange adressen till sin e-plånbok dit kryptovaluta ska överföras till,
  • Köparen, varje gång vid ifyllnad av Formuläret för att ta emot Kryptovalutan anger adressen av sin e-plånbok, förklarar att hen är ägare till denna plånbok, ingått sin besittning lagligt, och plånboken själv har aldrig använts för obehöriga transaktioner,

3. Dokument.

 1. För att få Kryptovalutan måste Köparen tillhandahålla Säljaren de nödvändiga Dokumenten och bifoga dem till Formuläret. Säljarens rätt att begära ytterligare Dokument från Köparen, vid mottagande av en Bonus, informeras Köparen varje gång av Säljaren eller Säljarens Affärspartner när Beställningen görs, innan den tas emot och betalas av Köparen.
 2. Personliga identitetshandlingar:
  • skannad kopia av Köparens ID-kort eller
  • Köparens körkort eller
  • Köparens pass
 3. Köparen måste ge Säljaren en skanning av det aktuella identitetsdokumentet, tillsammans med ett foto och de synliga fyra hörnen av dokumentet. Skannad kopia av dokumentet bör inte ha synliga skador eller kontaminering. Dokumentskanningen måste täcka båda sidor av dokumentet.
 4. Dokument som bekräftar adress:
  • Momsfaktura som utfärdas till Köparen (bland annat men inte uteslutande, det kan vara en momsfaktura för vatten, gas, el, TV, Internet, telefon) eller
  • Utdrag från Köparens bankkonto.
 5. Köparen måste tillhandahålla Säljaren ett dokument som bekräftar bostadsadressen:
  • för en momsfaktura - med de synliga fyra hörnen av ett sådant dokument som utfärdats till Köparen senast 3 månader före leveransen till Säljaren,
  • vid ett kontoutdrag – kontoutdrag som visar min. 3 transaktioner, adress och personuppgifter som ligger högst upp i kontoutdrag samt bankens logotyp genererade senast 3 månader före leveransen till Säljaren.

4. Ansvar.

 1. Webbplatsadministratören/Säljaren ansvarar inte för några särskilda, indirekta eller följdskador som uppstår vid användning av tjänster som köpts med hjälp av Åtkomstkoder samt Bonusar.
 2. Säljaren ansvarar inte för brott mot Användarvillkor, om uppfyllandet av en bestämd skyldighet blev omöjligt på grund av orsaker bortom dennes kontroll.
 3. Säljaren garanterar inte att Utbildningspaket som tas emot med hjälp av Åtkomstkoder kommer att uppfylla Köparens krav, om Köparen inte bestämde dessa krav tillräckligt noggrant innan beställningen gjordes. Säljaren bestämmer innehållet i enskilda Utbildningspaket innan bekräftelsen av mottagandet av Beställningen, men garanterar inte att de fördelar som kan erhållas genom användning av enskilda paket kommer att vara effektiva, tillförlitliga, korrekta eller uppfylla förväntningarna hos enskilda Köpare.
 4. Säljaren ger inga andra garantier angående integritets- och säkerhetsskydd än de som uttryckligen anges i Sekretesspolicy.
 5. Säljaren garanterar inte att Användaren kommer att kunna använda Webbplatsen när som helst och var som helst.
 6. Ingen muntlig eller skriftlig information och inget råd som ges av dess representant är garanti.
 7. Köparen kan ha ytterligare konsumenträttigheter enligt lokal lag i Köparens hemort vilket dessa Användarvillkor inte kan ändra.

5. Ersättning

 1. Genom att acceptera dessa Användarvillkor godkänner Köparen att i den omfattning som tillåts enligt lokal lag säkerställa och skydda Säljaren/Administratören, dennes direktörer, arbetare och representanter mot ansvar för alla fordringar, skador, förpliktelser, förluster, avgifter, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive, utan begränsningar, för alla rimliga avgifter som förekommer i samband med vilka fordringar eller rättsliga förfaranden som helst som initierats mot eller hotar Säljaren/Administratören mot alla personer) som har samband med att Köparen använder tillgång till Webbplatsen; med brott mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor, med brott mot vilka tredje parter som helst, inklusive utan begränsningar inom upphovsrätt, äganderätt eller rätt till integritetsskydd; och vilken fordran som helst om att Innehållen som lämnas av Köparen resulterar i en skada av tredje part.
 2. Denna Köparens förpliktelse fortsätter att gälla när Köparen upphör att använda Webbplatsen.

6. Skydd av personuppgifter

 1. Administratören av databaser med personuppgifter som tillhandahålls av användare av Webbplatsen (Köpare) är Säljaren.
 2. Administratören av databaser med personuppgifter åtar sig att skydda personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller för Säljarens huvudkontor. Köparen som tillhandahåller vid beställning sina personuppgifter till Administratören av databaser med personuppgifter, samtycker till att de behandlas av Administratören av databaser med personuppgifter i syfte att fullgöra den placerade Beställning, särskilt Utbildningspaket och/eller Bonus. Köparen kan när som helst visa, korrigera, uppdatera och radera sina personuppgifter.

7. Ändringar i erbjudanden och kampanjer

 1. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna på enskilda Produkter, dra tillbaka vissa Produkter från erbjudandet, samt införa nya, genomföra och ändra reglerna för att genomföra kampanjer, inklusive att distribuera Bonusar.
 2. Den rätten som avses i punkt 1. ovan påverkar inte Beställningar som placerats före dagen för förändringen av priset eller villkoren för kampanjer, vilket innebär att de kommer att uppfyllas på samma grund.

8. Reklamationer

 1. Om Köparen anser att de tjänster som tillhandahålls enligt Användarvillkoren inte utförs eller inte utförs i enlighet med bestämmelserna i Användarvillkoren, kan Köparen lämna in en reklamation via e-post på: contact@cryptoeddu.com.
 2. Reklamationer som tas emot av Säljaren kommer att övervägas inom 14 dagar från dagen de kom till den e-postadress som anges i punkt 1. ovan. Om Reklamationen inte innehåller den information som är nödvändig för övervägande, kommer Säljaren att be sökanden att komplettera den i nödvändig utsträckning och tidsfristen på 14 dagar löper från dagen för inlämning av den ändrade Reklamationen.
 3. Reklamationen måste innehålla åtminstone Köparens namn, Köparens e-postadress, en beskrivning av de invändningar som framförts och den föreslagna metoden för att lösa Reklamationen.
 4. Svaret på Reklamationen skickas till den e-postadress som anges av Köparen i Beställningen. I särskilt motiverade fall kan Säljaren skicka ett svar till en annan e-postadress som anges av den som skickat Reklamationen, e-postadress som inte tillskrevs Beställningen, om denna adress godkänns av Köparen via en av de ursprungligen angivna kommunikationskanalerna – dvs. e-postadress eller telefonnummer som anges vid Beställning.
 5. Om det är omöjligt att identifiera Användaren kommer reklamationen att lämnas utan erkännande.
 6. Säljaren är inte ansvarig för skador som inte orsakats av dennes fel.
 7. Administratören/Säljaren kan vägra att ge Bonusen i form av Kryptovaluta när som helst på grund av Säljarens påstående att Köparen har fyllt i Formuläret i strid med lagen, i synnerhet om Köparen olagligt använder sig av personuppgifter av en tredje part, gäller den e-plånboksadress som anges av Köparen inte för den, eller om ovan nämnda plånboken misstänks användes för obehöriga transaktioner.
 8. Köparen kan lämna in ett klagomål till Administratören/Säljaren om Webbplatsens funktion, felaktigt utförande av tjänsten av tillgång till Utbildningspaket och/eller Bonusar.
 9. Säljaren är inte ansvarig för kvaliteten på Bonusar, dess anpassning enligt Köpares behov, samt för felaktig eller missbruk av Bonusar av Köpare. Om Köparen inte vill ta emot Bonusen kan denne informera Säljaren eller Säljarens Affärspartner innan denne bekräftar godkännande av Beställningen.

9. Uppsägning av avtal

 1. Köparen kan säga upp Avtalet för inköp av ett Utbildningspaket inom 14 dagar från dagen för ingåendet och få en 100% återbetalning.
 2. Köparen kan säga upp avtalet genom att skicka e-postmeddelande om önskan att säga upp Avtalet till Affärspartners adress eller contact@cryptoeddu.com.
 3. Vid uppsägning av avtalet ska Köparen returnera Koden till Utbildningspaketet och den Bonus som denne fått.

10. Slutbestämmelser

 1. Webbplatsadministratören gör allt för att säkerställa att Webbplatsen fungerar korrekt.
 2. Webbplatsadministratören förbehåller sig rätten att helt eller delvis inaktivera Webbplatsen under obestämd tid för att uppgradera eller reparera den.
 3. Webbplatsadministratören ansvarar inte för några hinder med att erhålla Utbildningspaket och/eller Bonusen orsakade av slumpmässiga faktorer som är oberoende av denne (inklusive faktorer som beror på Köparen, tredje part eller force majeure).
 4. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i Användarvillkoren utan förklaring.
 5. Köpare som är registrerade på Webbplatsen kommer att meddelas om ändringar i Användarvillkoren och deras omfattning i elektronisk form (till den e-postadress som anges i Beställningen) eller i form av ett popup-fönster när de först loggar in på Webbplatsen efter att ha gjort ändringar. Ändringar kommer att göras för att anpassa Användarvillkoren till gällande lagstiftning.
 6. Om någon bestämmelse i dessa Regler kan anses vara ogiltig eller ineffektiv påverkar detta inte giltigheten och effektiviteten hos de återstående bestämmelserna i dessa Regler. En sådan ogiltig eller ineffektiv bestämmelse kommer att ersättas av en giltig och effektiv bestämmelse som närmast uppnår den ekonomiska effekten av den ogiltiga eller ineffektiva bestämmelsen i fråga.
 7. Köparen måste bekanta sig med förändringarna i Användarvillkoren om denne använder Webbplatsen på något sätt.
 8. I fall som inte regleras av dessa Användarvillkoren ska lämpliga lagar som är tillämpliga på Säljarens säte gälla. Tvistiga frågor, om Köparen uttrycker en sådan vilja, ska lösas genom uppgörelse i godo. I extrema fall avgörs ärende av domstolen på den ort där Säljaren har sitt säte.
 9. Köparens användning av Webbplatsen motsvarar bekantskap med och godkännande av regler i dessa Användarvillkor.