Cryptoeddu.com Sitesi Kullanım Şartnamesi

Cryptoeddu.com Sitesi Kullanım Şartnamesi, söz konusu internet sitesinin kullanımından doğan hak ve sorumlulukları belirlemektedir. Bunlara söz konusu sitede bulunan bilgiler, özellikle de Satıcıdan satın alınan Eğitim Paketlerinin ve Eğitim Paketi Hediyelerinin kullanılması da dahildir. Kullanıcının işbu Kullanım Şartnamesini dikkatlice okuması gerekmektedir. Kullanım Şartnamesi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmeniz rica olunur.

1. Tanımlar

Cryptoeddu.com sitesi Kullanım Şartnamesinde çeşitli ön tanımlı terimler kullanılmaktadır. Bu terimlerin ilk harfleri büyük olarak yazılmıştır. İşbu Kullanım Şartnamesinde kullanılan terimlerin tanımları:

 1. Satıcı/Yönetici: Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City şirketi; Sitenin hatasız çalışmasından sorumlu sahibi ve yöneticisi, Kullanıcıların kişisel verilerini Gizlilik Politikasına uygun olarak yöneten kuruluş, Eğitim Paketleri ve Hediyeli Eğitim Paketlerinin direkt veya İş Partnerleri aracılığıyla satışını gerçekleştiren kuruluş.
 2. İnternet Sitesi/Site: Satıcının sitelerinden veya Satıcının İş Partnerleri aracılığıyla satın alınan Eğitim Paketlerinin ve bu Eğitim Paketlerinin Hediyelerinin gerçekleştirilmesini sağlayan www.cryptoeddu.com adresinde bulunan internet sitesi.
 3. İçerik: Yönetici ve/veya Kullanıcının İnternet Sitesinde yayınladığı ve/veya İnternet Sitesinden indirdiği bilgi ve materyaller.
 4. Mikro site: İnternet Sitesini tamamlayıcı yardımcı site. Bu tanıma mobil uygulamalar, elektronik iletişim hizmetleri, sosyal medya siteleri, her türlü kişisel siteler, iş partnerlerinin veya satıcıların siteleri veya söz konusu sektörle alakalı olan ve işbu Kullanım Şartnamesine veya İnternet Sitesine gönderen bağlantılar içeren diğer siteler de dahildir.
 5. Sipariş: Kullanıcı tarafından Satıcıya direkt olarak veya Satıcının İş Partnerleri aracılığıyla gönderilen Eğitim Paketi satın alma teklifi.
 6. Ödeme Operatörü: Ürünler karşılığı ödemeler, veri ve ödeme işleme, fatura kesme, hesap takibi ve raporlama hizmetleri sağlayan üçüncü kişiler tarafından işlenebilirler.
 7. Platform: Satıcının thebestvouchers.com adresinde bulunan ve Alıcının Satıcıya ait ürünleri satın almasını mümkün kılan platformu. Platform üzerinden ayrıca Kullanıcı Hesabının yönetilmesi, Eğitim Paketi ve Hediye Erişim Kodlarının oluşturulması ve yönetilmesi işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Platforma Erişim Kodu kullanarak kayıt olan Kullanıcıya cryptoeddu.com Sitesine gönderen interaktif bir bağlantı verilir. Burada Eğitim Paketlerini veya Hediyeli Eğitim Paketi varsa Hediyeyi kullanabilir.
 8. Hesap: Platformun, kullanıcının bakiyesinin (Kullanıcı tarafından satın alınan Ürünlerin toplam miktarı) belirlenmesi, takip edilmesi ve yönetilmesini sağlayan sanal kayıtları.
 9. Gizlilik Politikası: İnternet Sitesi Kullanıcıların kişisel bilgilerinin işlenmesi ve mahremiyetlerinin korunmasıyla ilgili kuralları içeren, İnternet Sitesinin "Gizlilik Politikası" bölümünde bulunan kuralların tamamı.
 10. Satın Alma: Eğitim Paketinin satın alınması işlemi, Kullanıcının Satıcıya ait internet sitesi ya da Satıcının İş Partnerine ait internet sitesi üzerinden Sipariş vermesi sonucu gerçekleştirilir. Sipariş verildiğinde Satıcının Kullanım Şartnamesi ve Gizlilik Politikası kabul edilmiş olur. Satın Alma işlemi, Satıcının Siparişi kabul ettiğini teyit ettiği an gerçekleşmiş olur. Siparişin kabul edildiğinin teyidi, müşterinin Sipariş verirken belirtmiş olduğu e-mail adresine elektronik posta aracılığıyla gönderilir. İnternet Sitesi, herhangi fiziksel bir ürün ve/veya hizmetin satın alınması amacıyla kullanılmamalıdır. İnternet Sitesinde bulunan hiçbir şeyin böyle bir satış teklifi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.
 11. Cryptoeddu.com Sitesi Kullanım Şartnamesi: İşbu Kullanım Şartnamesinin tamamı.
 12. Kullanıcı/Alıcı: 18 yaşından büyük, kanuni işlem yapma ehliyeti bulunan, İnternet Sitesine erişimi bulunan veya İnternet Sitesini kullanan, Satın Alma işlemini gerçekleştiren gerçek kişi.
 13. Erişim Kodu: Satıcı tarafından satılan, harf ve rakamlardan oluşan benzersiz bir koddur; bu kod Alıcının Kullanım Şartnamesinde ve Platform şartnamesinde belirtilen şartlar altında, Satıcının satışa sunduğu Eğitim Paketine erişmesini sağlamaktadır. Hediyeli Eğitim Paketlerinin Hediyelerinin teslim alınması ve kullanılması da bu kod aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Erişim Kodu, teslim alındıktan sonraki 6 ay boyunca geçerlidir. Erişim Kodu geçerlilik süresi, kodun aktive edilebileceği ve Eğitim Paketinin teslim alınıp kullanılabileceği süreyi belirlemektedir. Bu hüküm ayrıca Hediye için de geçerlidir. Bu süre sonunda Erişim Kodunun kullanılması ve Eğitim Paketinin teslim alınması ve kullanılması mümkün değildir. Yukarıdaki hüküm ayrıca Eğitim Paketi Hediyesi için de geçerlidir. Söz konusu 6 aylık süre sonunda, Erişim Kodunun geçerlilik süresinin uzatılması sadece Satıcının gerçekleştirdiği kampanyalar kapsamında mümkündür ve bu uzatma işlemi sadece Satıcının alacağı karara bağlıdır. Söz konusu kampanya sadece belirli bir grup müşteriye yönelik ve satın alınan Eğitim Paketinin türüne bağlı olabilir. Böyle bir kampanyanın katılım şartları Satıcı tarafından belirlenecektir.
 14. Hediye: Eğitim Paketini satın alan Alıcıya, söz konusu Eğitim Paketini satın aldığı sırada hediye olarak verilen ek bir hizmet veya üründür. Söz konusu ürün veya hizmet, satın alınan Eğitim Paketine, Eğitim Paketinin değerinden bağımsız olarak, ücretsiz olarak eklenmektedir. Kullanıcının Hediyeye erişimi ve kullanması, Satıcı tarafından sağlanan Erişim Kodu aracılığıyla mümkün olmaktadır. Eğitim Paketi ile birlikte verilen Hediyenin ticari bir değeri yoktur ya da cüzi bir ticari değeri vardır ve ayrı olarak satın alınamaz. Belirli bir Alıcıya verilen Hediyenin türü, Satıcının o anki kampanyasına bağlıdır ve sadece Satıcının vereceği karar doğrultusunda belirlenir. Satıcı, Eğitim Paketleriyle birlikte Hediye verme işlemini istediği an durdurabilir veya verilen Hediyelerin türünü değiştirebilir. Sitede sunulan hiçbir bilgi, Eğitim Paketi ile birlikte verilen Hediyenin satın alınması için verilen bir teklif olarak kabul edilemez. Alıcının Eğitim Paketi Erişim Kodu satın aldığı ve belirli bir ürünü veya hizmeti Hediye olarak elde ettiği her işlem karşılığında ödediği ücret, Eğitim Paketi karşılığı ücrettir. Elde edilen Hediye, ücretsiz bir hediye olarak kabul edilmelidir.
 15. İş Partneri: Satıcının partner programına katılan, Satıcının pazarlama çalışmaları yapmakla görevlendirdiği ve/veya Satıcının ürünlerinin Satışına aracılık yapan kuruluştur.
 16. Ürün/Eğitim Paketi: Seçilen paketin türüne bağlı olarak değişen konulara yönelik ve çeşitli uzunlukta/miktarda/sayıda sağlanan çevrimiçi eğitimler (Webinar) ve diğer eğitim materyalleri. Webinar, webcast teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen, sanal araçlar yardımıyla eğitimi yürüten kişi ile katılımcılar arasında iki yönlü iletişim imkanı tanıyan, internet üzerinden sağlanan bir tür seminerdir. Ürüne erişim ve Ürün kullanımı, Satıcının Alıcıya sağlayacağı Erişim Kodu aracılığıyla mümkün olmaktadır.
 17. Ürünün Değeri: Kullanıcının Eğitim Paketi karşılığında ödemiş olduğu ücret. Bu ücret, Erişim Kodunun Kullanıcıya teslim edilmesi ile ilgili masrafları da içermektedir.
 18. Diğer Masraflar: Siparişin işlenmesi ve hazırlanması işlemleri karşılığında Alıcıdan tahsil edilen ve Sipariş tutarına yansıtılan ücrettir. Bu ücretin miktarı Siparişin türüne bağlıdır ve Kullanıcıya gösterilen Sipariş özetinde belirtilmektedir. Alıcı, Sipariş vermeden önce söz konucu masrafların miktarlarını öğrenebilir.
 19. Form: https://cryptoeddu.com/form adresinde bulunan formdur. Söz konusu formun, Eğitim Paketi ve/veya Hediye erişiminin aktive edilmesi, teslim alınması ve kullanılması için oldurulması gerekmektedir. Hediyenin teslim alınması/kullanımı ile ilgili formun doğru olarak doldurulabilmesi için uygun Belgelerin eklenmesi gerekebilir.
 20. Belgeler: Hediyenin teslim alınması için Forma eklenmeleri şart olan ve işbu Kullanım Şartnamesinde belirtilen taranmış belge kopyaları veya kişisel bilgiler. Söz konusu kişisel bilgilerin ve/veya taranmış belge kopyalarının ibraz edilmesi, KYC (know your customer) ve AML (anti-money laundering) olarak bilinen uluslararası güvenlik prosedürleri gereğidir.
 21. Elektronik Cüzdan: Dijital paraların (kişisel anahtarların) saklandığı yer, e-wallet. Cüzdan üzerinden ayrıca dijital para göndermek ve almak mümkündür. Dijital paranın şifrelenmesini sağlayan bir dizi harf ve rakamdır. Cüzdanın herhangi bir dijital para borsasında oluşturulması mümkündür.

2. Site Kullanımıyla İlgili Genel Şartlar

 1. Site, satın alınan Eğitim Paketlerine erişimi ve/veya Hediyelerin teslim alınmasını mümkün kılmaktadır. Eğitim Paketlerine erişim ve/veya Hediyelerin teslim alınması, Satın Alma işlemini gerçekleştiren Alıcının elde ettiği Erişim Kodu aracılığıyla mümkündür.
 2. Eğitim Paketine erişmek ve/veya Hediyeyi teslim almak için elde edilen Erişim Kodu Kartındaki bilgileri kullanarak Platforma giriş yapmak ya da sipariş verilirken belirtilen e-mail adresini (kullanıcı adı) ve Erişim Kodunu (şifre) kullanarak direkt olarak cryptoeddu.com Sitesine giriş yapmak ve Sitede bulunan Formu (https://cryptoeddu.com/form) doldurmak gerekmektedir. Eğitim Paketlerine erişim ve/veya Hediyelerin teslim alınması, Erişim Kodunun geçerlilik süresi dahilinde mümkündür.
 3. Eğitim Paketi erişimini aktif etmek için Sitede bulunan Eğitim Paketi erişimi ile ilgili Forma Alıcının adını, soyadını ve e-mail adresini girmesi gerekmektedir. Hediyeyi (Dijital Para) teslim almak için ise Hediye teslim alma Formunun tamamının doldurulması gerekmektedir. Forma, dijital paranın aktarılacağı dijital cüzdanın adresi girilmeli, istenen Belgelerin taranmış kopyaları eklenmeli ve Dijital Paranın teslim alınması için Formun gönderilmesine izin verildiğini belirten alan işaretlenmelidir.
 4. Yukarıdaki 3. fıkrada belirtilen Dijital Para, Eğitim Paketini satın alan Alıcıya, söz konusu Eğitim Paketini satın aldığı sırada miktarı belirlenerek hediye olarak verilen bir miktar Dijital Paradır (Satıcının Alıcıya gönderdiği sipariş teyidinde ayrıntıları belirtilir). Sipariş verme işlemi sırasında belirtilen dijital para miktarı, Eğitim Paketinin değerine bakılmaksızın, satın alınan her Eğitim Paketine eklenecektir. Dijital para Pakete Hediye olarak eklenmekte olup, ayrı olarak satın alınamaz.
 5. Alıcının Sitede doldurduğu Formun Site üzerinden Satıcının eline ulaşmasından sonraki 48 saat içerisinde Satıcı Alıcıya bu formu teslim aldığını belirten bir teyit mesajı göndermekle yükümlüdür. Söz konusu teyit, Alıcının Siparişte belirtmiş olduğu e-mail adresine gönderilecektir.
 6. Fıkra 7'de belirtilen teyit mesajında şunlar bulunur:
  • Eğitim Paketiyle ilgili ise: çevrimiçi eğitimin (webinar) bağlantısı ve eğitimin gerçekleştirileceği en yakın tarihler. Eğitimlerin tarihleri sadece Satıcı tarafından belirlenir. Her eğitimin katılımcı sayısı kısıtlı olabilir.
  • Dijital Para ile ilgili ise: Dijital paranın, verilen elektronik cüzdan adresine gönderildiği ile ilgili bilgi.
 7. Formun hatalı olarak doldurulması halinde (örneğin, eklenen taranmış Belge kopyasının okunmaz olması), Formun Satıcının eline ulaşmasından sonraki 48 saat içerisinde Satıcı Alıcıyı Formda bulunan hatalar konusunda bilgilendirir.
 8. Alıcı Formu Erişim Kodunun geçerlilik süresi sona erdikten sonra doldurduysa, Formun Satıcının eline ulaşmasından sonraki 48 saat içerisinde Satıcı Alıcıyı söz konusu Formun, Erişim Kodunun geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle kabul edilmediği ve Eğitim Paketinin ve/veya Hediyenin teslim alınmasının mümkün olmadığı konusunda bilgilendirir.
 9. Yukarıdaki 1. ve 8. fıkralarda belirtilen mesaj, Alıcının Siparişte belirtmiş olduğu e-mail adresine gönderilecektir.
 10. Dijital para, hatasız olarak doldurulmuş olan Formun Satıcının eline ulaşmasından sonraki 7 gün içerisinde Müşterinin elektronik cüzdanına (e-wallet) gönderilir.
 11. Elektronik cüzdan (e-wallet):
  • Dijital Parayı teslim alabilmek için Alıcının bir elektronik cüzdan adresi temin etmesi şarttır.
  • Dijital Parayı teslim almak için Formu dolduran ve elektronik cüzdan adresini belirten Alıcı, bu cüzdanın sahibi olduğunu, cüzdanı yasal yollardan elde ettiğini ve cüzdanın yasal olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmadığını beyan eder.

3. Belgeler.

 1. Dijital Parayı teslim almak isteyen Alıcı, Forma eklemek suretiyle gerekli Belgeleri Satıcıya ibraz etmekle yükümlüdür. Hediyeyi teslim almak için Alıcının ek Belgeler ibraz etmekle yükümlü olduğu bilgisi Satıcı veya Satıcının İş Partneri tarafından Sipariş verme işlemi sırasında, Sipariş teslim alınmadan önce ve Sipariş karşılığı ödeme yapılmadan önce Alıcıya iletilir.
 2. Kimliği doğrulayan belgeler:
  • Alıcının nüfus cüzdanının taranmış kopyası veya
  • Alıcının sürücü belgesinin taranmış kopyası veya
  • Alıcının pasaportu
 3. Alıcı, kimliğini doğrulayan, fotoğraflı ve dört köşesi görünür olan bir belgenin taranmış kopyasını Satıcıya ibraz etmekle yükümlüdür. Belgenin taranmış kopyasında gözle görülür hasarlar veya kirlilikler bulunamaz. Belgenin her iki yüzünün taranmış olması gerekmektedir.
 4. İkamet adresini gösterir belgeler:
  • Alıcıya kesilmiş bir fatura (su, gaz, elektrik, TV, internet, telefon, vs. gibi faturalar olabilir) veya
  • Alıcının banka hesap ekstresi.
 5. Alıcının Satıcıya ibraz ettiği ikamet adresini gösterir belgelerle ilgili kurallar:
  • Faturalar: Belgenin dört köşesi görünür olmalı, Alıcıya kesilmiş olmalı ve Satıcıya ibraz edilmeden önceki 3 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.
  • Banka hesap ekstresi: Ekstrede en az 3 işlem, adres, kişisel bilgiler, bankanın logosu bulunmalı, Satıcıya ibraz edilmeden önceki 3 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.

4. Sorumluluk.

 1. Site Yöneticisi/Satıcı, Erişim Kodları yardımıyla alınan hizmetlerin ve Hediyelerin kullanımından doğacak hiçbir tür direkt veya dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz.
 2. Satıcı, kendine bağlı olmayan nedenlerden dolayı yerine getiremediği bir yükümlülüğünden dolayı Kullanım Şartnamesini ihlal etmiş sayılamaz.
 3. Satıcı, Erişim Kodu yardımıyla alınan Eğitim Paketlerinin Alıcının gerekliliklerini -eğer Alıcı bunları Siparişi vermeden önce net bir şekilde belirtmediyse- karşılayacağını garanti etmez. Satıcı, her Eğitim Paketinin içeriğini, Siparişi kabul ettiğini teyit etmeden önce belirtmektedir. Ancak, Satıcı, herhangi bir paket kullanılarak elde edilecek yararların her seferinde etkili, güvenilir, tam ve Alıcıların gerekliliklerine uygun olacaklarını garanti etmemektedir.
 4. Satıcı, Gizlilik Politikasında açık ve net bir şekilde belirtilenler hariç, mahremiyetin korunumu ve veri emniyeti konularında herhangi bir garanti vermemektedir.
 5. Satıcı, Alıcının Siteye herhangi bir zamanda ve yerde erişim sağlayabileceğinin garantisini vermemektedir.
 6. Yöneticinin temsilcisi tarafından verilen sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiyeler garanti hükmünde değildir.
 7. Alıcı, ikamet ettiği yerde yürürlükte olan tüketici kanunlarından doğan ek haklara sahip olabilir. İşbu Kullanım Şartnamesi bu haklarda herhangi bir değişiklikte bulunamaz.

5. Tazminat

 1. Alıcı, işbu Kullanım Şartnamesini kabul ederek, bulunduğu yerdeki mevzuatın izin verdiği kapsamda, Satıcıyı/Yöneticiyi, Satıcının/Yöneticinin müdürlerini, çalışanlarını, acentelerini Alıcının Siteye erişim hakkından yararlanmasından, işbu Kullanım Şartnamesinin herhangi bir hükmünün ihlalinden, telif hakları, mülkiyet hakları, özel yaşamın gizliliğiyle ilgili haklar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin herhangi bir hakkının ihlalinden, Alıcı tarafından paylaşılan içeriklerin üçüncü kişilere zarar vermesi nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir tazminat talebinden doğan her türlü tazminat talebi, hasar, yükümlülük, zarar, borç, masraf, giderden (bunlara, Satıcıya/Yöneticiye yöneltilecek her türlü tazminat talepleri, Satıcıya/Yöneticiye karşı açılan veya açılması muhtemel olan mahkeme davaları da dahildir) koruyacağını kabul etmektedir.
 2. Alıcının yukarıda belirtilen yükümlülüğü, Alıcı Siteyi kullanmayı bıraktıktan sonra da geçerlidir.

6. Kişisel Verilerin Korunması

 1. Sitenin kullanıcıları (Alıcılar) tarafından verilen kişisel verilerin yöneticisi Satıcıdır.
 2. Kişisel veri yöneticisi, söz konusu kişisel verileri, Satıcının genel merkezinin bulunduğu yerde yürürlükte olan mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür. Alıcı, sipariş verme işlemi sırasında kişisel verilerini, kişisel veri Yöneticisine vermek suretiyle bunların kişisel veri Yöneticisi tarafından, vermiş olduğu Eğitim Paketinin ve/veya Hediyenin teslim alınması işlemleri de dahil olmak üzere Siparişin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesini kabul etmiş sayılır. Alıcı, kendi kişisel verileri istediği an görme, düzeltme, güncelleme ve silme hakkına sahiptir.

7. Teklifteki Değişiklikler ve Kampanyalar

 1. Satıcı, teklif ettiği Ürünlerin fiyatlarını değiştirme, bazı Ürünleri teklifinden çıkarma, yeni ürünleri teklifine ekleme, kampanyalar düzenleme, bu kampanyaların kurallarını değiştirme ve Hediye verme kurallarını değiştirme haklarını saklı tutmaktadır.
 2. Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen yetki, fiyat değişikliklerinin ve kampanya şartlarının yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen Siparişleri etkilememektedir. Böyle Siparişler mevcut şartlara uygun olarak gerçekleştirileceklerdir.

8. İade Talepleri ve Şikayetler

 1. Alıcı, hizmetlerin sağlanmadığı veya Kullanım Şartnamesine uygun olmayan bir şekilde sağlandığı kanısına varırsa, contact@cryptoeddu.com adresine e-mail yoluyla iade talebinde/şikayette bulunabilir.
 2. Satıcıya gönderilen iade talepleri/şikayetler, yukarıda, 1. fıkrada belirtilen e-mail adresine ulaştıktan sonraki 14 gün içerisinde işleme konur. İade talebinin/şikayetin, işleme konulması için gerekli bilgileri içermemesi halinde Satıcı, talebi gönderen kişinin talepteki eksiklikleri tamamlaması gerektiğini bildirir. Söz konusu 14 günlük süre, İade talebi/şikayet tamamlandıktan sonra başlar.
 3. İade talebinde/şikayette bulunması gereken bilgiler şunlardır: Alıcının adı ve soyadı, Alıcının e-mail adresi, talebin konusu ve talebin ne şekilde çözüme kavuşturulmasının istendiğine dair bilgiler.
 4. İade talebinin/şikayetin cevabı, Alıcının Siparişte belirtmiş olduğu e-mail adresine gönderilecektir. Bazı istisnai durumlarda Satıcı, söz konusu cevabı, talebi gönderen kişinin belirteceği ve Sipariş bilgilerindekinden farklı olan bir e-mail adresine gönderebilir. Bu durumda Kullanıcının söz konusu adresi Sipariş verirken bildirmiş olduğu e-mail adresi veya telefon numarası gibi iletişim kanallarından biri aracılığıyla teyit etmesi gerekmektedir.
 5. Kullanıcının kimliğinin tespitinin mümkün olmadığı hallerde şikayet/iade talepleri işleme konmayacaktır.
 6. Satıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkan sorunlardan sorumlu tutulamaz.
 7. Yönetici/Satıcı, Alıcının Formu kanunlara uygun olmayan bir şekilde doldurduğunu, özellikle de Alıcının başka bir kişiye ait kişisel verileri kullandığını, Alıcının vermiş olduğu elektronik cüzdan adresinin kendine ait olmadığını veya söz konusu cüzdanın yasa dışı işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanıldığını tespit etmesi halinde Alıcının Dijital Para Hediyesini vermeyi istediği an reddedebilir.
 8. Alıcı, Yöneticiye/Satıcıya, Sitenin çalışmasıyla ve Eğitim Paketlerine ve/veya Hediyelere erişim hizmetinin hatalı sağlanmasıyla ilgili iade/şikayet taleplerinde bulunabilir.
 9. Satıcı verilen Hediyelerin kalitesinden, Hediyelerin Alıcıların gereksinimlerine uygun olup olmadığından veya Alıcıların Hediyeleri amacına uygun olarak kullanmamalarından sorumlu tutulamaz. Alıcı Hediyeyi istemiyorsa durumdan Satıcıyı veya Satıcının İş Partnerini, Sipariş kabulü teyidinden önce haberdar edebilir.

9. Sözleşmeden Çekilme

 1. Alıcı, Eğitim Paketi satış Sözleşmesi akdedildikten sonraki 14 gün içerisinde sözleşmeden çekilerek %100 para iadesi talebinde bulunabilir.
 2. Alıcı, sadece contact@cryptoeddu.com adresine veya İş Partnerinin adresine göndereceği Sözleşmeden çekilme talebini içeren e-mail ile Sözleşmeden çekilebilir.
 3. Sözleşmeden çekilmesi halinde Alıcı, Eğitim Paketi Kodunu ve kendisine verilen Hediyeyi iade etmekle yükümlüdür.

10. Son Hükümler

 1. Site Yönetici, Sitenin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.
 2. Site Yöneticisi, modernizasyon veya tamir amacıyla Siteyi tamamen veya kısmen kapatma hakkını saklı tutar.
 3. Site Yöneticisi, kendine bağlı olmayan nedenlerden dolayı (Alıcıdan, üçüncü kişilerden ve mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenler) Eğitim Paketlerini ve/veya Hediyelerin teslim alınmasında görülecek gecikmelerden sorumlu tutulamaz.
 4. Satıcı, Kullanım Şartnamesinde gerekçe göstermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 5. Kullanım Şartnamesindeki değişikliklerden Siteye kayıtlı Alıcılar elektronik yolla (Siparişte verilen e-mail adresine gönderilecek mesajla) veya Siteye giriş yaptıktan sonra gösterilecek mesaj kutucuğu ile haberdar edilecektir. Değişiklikler, Kullanım Şartnamesinin yürürlükte olan mevzuata uygun hale getirmek amacıyla gerçekleştirilecektir.
 6. Kullanım Şartnamesinin herhangi bir hükmünün geçersiz veya etkisiz addedilmesi Kullanım Şartnamesinin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve etkisini değiştirmemektedir. Söz konusu geçersiz ve etkisiz hükümler, bunların ekonomik etkilerine en yakın etkiye sahip olan geçerli ve etkili hükümlerle değiştirilecektir.
 7. Siteden herhangi bir şekilde yararlanan Alıcının Kullanım Şartnamesindeki değişiklikleri gözden geçirmekle yükümlüdür.
 8. İşbu Kullanım Şartnamesi ile düzenlenmeyen konular, Satıcının genel merkezinin bulunduğu yerde yürürlükte olan kanunlara tabidir. İtilaflı konular, Alıcının isteği doğrultusunda, anlaşma yoluyla çözülürler. Son çözüm olarak, Satıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelere başvurulacaktır.
 9. Alıcının Siteyi kullanması, işbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerini kabul ettiği anlamına gelir.